Kalkulator

Blog

Zmiany w fotowoltaice 2021

blog

30.07.2021 r.

fotowoltaika opinie

fotowoltaika zmiany

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-fotowoltaika-zmiany-2021.jpg

Co niosą zmiany w fotowoltaice 2021?

 

Dlaczego zmiany w fotowoltaice są tak gorącym tematem od czerwca 2021 roku? Jest tak za sprawą kilku wydarzeń:

 

Po pierwsze, w połowie roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych źródłach Energii. Jego szeroko komentowanym założeniem jest rezygnacja z systemu opustów.

 

Po drugie, od początku lipca działa nowa edycja programu Mój prąd, przy czym zasady przyznawania dotacji różnią się nieco od ubiegłorocznych warunków. Zasadnicza zmiana dotyczy maksymalnej kwoty dofinansowania.

 

Po trzecie, zmienia się lista form wsparcia, z których można skorzystać inwestując w panele fotowoltaiczne i pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł (np. w pompy ciepła).

 

Reasumując, zmiany w fotowoltaice budzą w ostatnich tygodniach spore emocje w mediach. Są też powodem niepokoju potencjalnych inwestorów. Na pierwszy plan wysuwa się pytanie, czy w nowych warunkach inwestycja w panele słoneczne ciągle będzie się opłacać?

 

Omówimy ten temat szerzej w dalszej części artykułu. Jednak już w tym miejscu przedstawiamy ważny wniosek z przeprowadzonej analizy: w świetle zapowiadanych zmian najbardziej korzystna opcja to szybka decyzja o instalacji fotowoltaicznej.

 

Najwięcej zyskasz montując fotowoltaikę do końca 2021 roku.

 

Dlaczego? Bo właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych zainstalowanych do 31 grudnia 2021 r., przez 15 kolejnych lat będą mieli zagwarantowane rozliczanie prądu w dotychczasowym systemie opustów. A więc na zasadzie barteru, który umożliwia nieodpłatne magazynowanie nadwyżek w sieci energetycznej. A następnie odzyskanie za darmo do 80 proc. wyprodukowanej energii elektrycznej, gdy warunki solarne nie sprzyjają produkcji własnego prądu.

 

Co więcej, znowu możemy liczyć na zwrot części nakładów poniesionych na instalację PV, ponieważ 1 lipca ruszyła trzecia edycja programu Mój prąd. Nabór wniosków będzie trwał do 22.12.2021 r. , a w praktyce do wyczerpania budżetu programu. Tak więc osoby, które szybciej zdecydują się na wykonanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną zwiększą swoje szanse na przyjęcie wniosku.

zestaw fotowoltaiczny

Chcesz dowiedzieć się, czy fotowoltaika będzie dobrym wyborem dla Twojej nieruchomości?

Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

  Czego dowiesz się z artykułu o zmianach w fotowoltaice 2021 ?

  • Prosument, net-metering, system opustów – o co dokładnie chodzi?
  • Jakie są najważniejsze zmiany – wprowadzone i planowane?
  • Co zmieni wprowadzenie nowelizacji Ustawy o OZE?
  • Jak zmiany w przepisach wpłyną na opłacalność instalacji? Jak odnieść największe korzyści?
  • Jakie ulgi i dotacje przysługują w 2021? Które formy wsparcia możemy łączyć?

  Kilka pojęć w rozliczeniach fotowoltaiki

   

  Zarówno w projekcie Ustawy o OZE, jak w komentarzach związanych z planowanymi zmianami rozliczeń w fotowoltaice powtarza się kilka pojęć odmienianych we wszystkich przypadkach. Warto je dobrze rozumieć.

  Prosument – kto to jest?

  Prosument to określenie stworzone z wyrazów „producent” i „konsument”. W założeniu, jest to konsument zaangażowany w współtworzenie produktów lub w jednoczesną produkcję i konsumpcję usług. A więc osoba produkująca i konsumująca energię elektryczną jak najbardziej mieści się w tej definicji.

  Co oznacza net-metering

  Net-metering to określenie tłumaczone jako opomiarowanie netto.

  W przypadku fotowolatiki, net-metering to rozliczanie się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii wyprodukowanej i oddanej do sieci. Różnica ilości energii oddanej i pobranej z sieci mierzona jest za pomocą licznika dwukierunkowego.

  W praktyce net-metering daje prosumentom możliwość magazynowania nadwyżek energii bez inwestycji we własne akumulatory.

  System opustów

  System opustów to bezgotówkowe rozliczenie energii elektrycznej oparte na net-meteringu. Innymi słowy, jest to barterowe rozliczenie prosumentów z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) za prąd pobrany i dostarczony do sieci energetycznej.

   

  Zapisy dotyczące systemu opustów znajdują się w umowach kompleksowych, które prosumenci zawierają z OSD. Przy czym dla instalacji podłączonych do 31 grudnia 2021 roku, obowiązują zasady:

   

  • w instalacjach o mocy < 10 kWp :

  za oddaną do sieci 1 kWh prosument może odebrać 0,8 kWh,

  co oznacza zmagazynowanie 80% energii za darmo!

   

  • w instalacjach o mocy od 10 kWp do 50kWp :

  za oddaną do sieci 1 kWh prosument może odebrać 0,7 kWh.

   

  Co więcej, właściciele fotowoltaiki korzystający z tego systemu nie płacą opłaty dystrybucyjnej ani opłat z tytułu rozliczania energii elektrycznej.

   

  Warto mieć na uwadze, że rozliczenie energii wprowadzonej do sieci oraz pobranej odbywa się w okresie rocznym. Po roku energia elektryczna nieodebrana przez prosumentów “przepada”, a nadwyżki przejmują OSD.

   

  Jeżeli w okresie rozliczeniowym ilość prądu wytworzonego przez instalację fotowoltaiczną była niższa niż zapotrzebowanie, to wtedy prosument kupuje prąd w cenie zgodnej z taryfą określoną w umowie.

   

  Z tego względu moc instalacji PV powinna być optymalnie dobrana do przewidywanego zużycia energii.

  Nowe zasady w programie Mój prąd 3.o

   

  Najnowsza edycja programu Mój prąd w 2021 r. przyniosła kilka zmian w stosunku do wcześniej obowiązujących zasad. Po pierwsze, zmieniła się wysokość dotacji. Teraz możemy wnioskować maksymalnie o 3000 zł.

   

  Po drugie, dopuszczona została wyłącznie elektroniczna forma składania wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował na swoim portalu internetowym nowy generator wniosków o dofinansowanie (GWD). W związku z tym, nie tylko sam wniosek, ale wszystkie załączniki (np. kopie faktur na zakup paneli fotowoltaicznych) powinny zostać przesłane w wersji elektronicznej.

   

  Po trzecie, aktualna edycja Mojego Prądu wprowadza obowiązek umieszczenia na budynku lub ogrodzeniu inwestycji tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu w miejscu, gdzie zlokalizowana jest inwestycja. Tabliczka powinna być wykonana z trwałych materiałów, np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, gdyż musi być widoczna przez 5 lat od daty wypłaty środków.

   

  Po czwarte, nowością są zapisy mówiące o ochronie przed przewymiarowaniem instalacji. Najogólniej chodzi w nich o to, aby konkretna instalacja fotowoltaiczna była dostosowana do zapotrzebowania na energię elektryczną jej użytkowników. W rocznym okresie rozliczeniowym instalacja fotowoltaiczna nie powinna produkować więcej niż 120 % ilości energii elektrycznej pobranej z sieci.

   

  Reasumując, zmiany w zapisach wprowadzone w 2021 r. raczej nie niosą uciążliwych wyzwań dla osób planujących własną mikroinstalację PV. Najmniej korzystna dla potencjalnych beneficjentów jest zmiana maksymalnej kwoty dotacji.

  zestaw fotowoltaiczny

  Chcesz dowiedzieć się, czy fotowoltaika będzie dobrym wyborem dla Twojej nieruchomości?

  Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

   Nowelizacja ustawy o OZE – co zmiany oznaczają w praktyce?

    

   Od czerwca 2021 r., czyli odkąd Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji Ustawy o OZE, największe emocje budzi propozycja zmiany zasad rozliczania nadwyżek prądu wyprodukowanego przez instalacje fotowoltaiczne. A konkretnie, oddzielenie sprzedaży nadmiarowego prądu i zakupu prądu od dostawców zewnętrznych. To oznacza rezygnację z dotychczasowych rozliczeń barterowych w systemie opustów.

    

   W związku z planowanymi zmianami pojawia się szereg pytań:

    

   • Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

   Założony termin wejścia w życie przepisów znowelizowanej Ustawy o OZE to 1 stycznia 2022 r. Z tym, że projekt znajduje się dopiero w fazie opiniowania w kolejnych komisjach. W dyskusji publicznej pojawiają się opinie, że nowe przepisy mogą wejść w życie później, niż w założonym terminie.

    

   • Kto będzie mógł nadal korzystać z systemu opustów?

   Ponieważ prawo nie będzie działało wstecz, osoby posiadające już działające instalacje fotowoltaiczne będą mogły się rozliczać na dotychczasowych zasadach (zgodnie z umowami kompleksowymi podpisanymi z OSD).

    

   Każdy, kto zdąży uruchomić instalację fotowoltaiczną do 31 grudnia 2021 r., będzie mógł przez kolejne 15 lat rozliczać się na obecnych zasadach, korzystając z net-meteringu i opustów.

    

   • Czy zmiana systemu rozliczeń za prąd to jedyna ważna regulacja w projekcie?

   Nowelizacja dostosowuje przepisy obowiązujące w Polsce do prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa UE nakazuje umożliwienie indywidualnym producentom energii elektrycznej (na przykład posiadaczom fotowoltaiki) sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii. Wymaga też wydzielenia sprzedaży i kupna.

    

   Dodatkową intencją prawa europejskiego jest dostarczenie narzędzi prawnych do optymalizacji autokonsumpcji energii, np. poprzez tworzenie wspólnot energetycznych. Podobne rozwiązania planowane są także w Polsce.

    

   • Jaki jest status nowelizacji Ustawy o OZE?

   Opinii publicznej zostały przekazane informacje o dwóch projektach nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Niedawno ogłoszony projekt rządowy zakłada zastąpienie net-meteringu i opustów rozliczeniami na zasadach rynkowych. Ale został też zgłoszony projekt poselski, który proponuje modyfikację aktualnie obowiązującego systemu. W związku z procedowaniem wymienionych projektów, termin wejścia w życie nowych przepisów od 1 stycznia 2022 r. nie jest jeszcze przesądzony.

   Zmiany w rozliczeniach energii elektrycznej – rezygnacja z systemu opustów

    

   Na początku należy zaznaczyć, że nowelizacja ustawy o OZE jest w fazie projektu i ostateczny kształt przepisów może jeszcze ewaluować.

    

   Najszerzej komentowaną zmianą jest wprowadzenie osobnego rozliczania energii wprowadzonej i pobranej z sieci. Tak więc nowi prosumenci (właściciele instalacji podłączanych od 2022 r.) nie będą mogli oddać operatorowi “na przechowanie” nadwyżek produkcji energii. Zamiast tego, będą je sprzedawać po średniej cenie obowiązującej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale, opublikowanej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

    

   O mniejszej opłacalności tych rozliczeń decyduje fakt, że w sytuacji niedoboru mocy, prąd będzie kupowany w cenie obowiązującej w danym momencie. A więc prawdopodobnie wyższej niż ta z poprzedniego kwartału.

    

   Takie zasady będą dotyczyły sprzedaży nadwyżek energii operatorom, ale projekt przewiduje też możliwość sprzedaży innym podmiotom – tzw. agregatorom lub… sąsiadom w ramach obywatelskich społeczności energetycznych. Znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania będzie jednak wymagało nieco inwencji.

   Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

    

   To pytanie pada bardzo często w rozmowach o odnawialnych źródłach energii. Odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca.

    

   Co więcej, fotowoltaika w Polsce opłacała się nawet zanim wprowadzono system opustów, czyli przed rokiem 2016. I to pomimo wysokich cen modułów fotowoltaicznych, które stopniowo taniały w kolejnych latach.

    

   Tak więc fotowoltaika nadal będzie się opłacać w roku 2022 i w latach następnych, nawet jeśli czas zwrotu inwestycji będzie średnio o ok. 2 lata dłuższy niż obecnie.

    

   Na jej opłacalność w konkretnym przypadku będzie miał stopień autokonsumpcji – im wyższy tym lepszy.

    

   Interesujący może być rozwój agregatorów, czyli firm pośredniczących w transakcjach kupna i sprzedaży na rynku energii, którzy mogą oferować znacznie korzystniejsze ceny zakupu niż oferowane przez OSD. Co więcej, planowana jest możliwość tworzenia Obywatelskich Społeczności Energetycznych, które będą mogły podejmować różne działania, np. połączenie kilku instalacji fotowoltaicznych w jedną sieć, w celu zwiększenia autokonsumpcji.

    

   Doświadczenie innych krajów (np. Portugalii, Niemiec czy Holandii) pokazuje, że bardzo korzystne efekty można osiągnąć, gdy partnerzy ze społeczności energetycznej mają różny profil zużycia energii. Na przykład domy jednorodzinne, restauracje, małe zakłady usługowe czy produkcyjne osiągają szczyt poboru mocy o różnych porach doby.

    

   Wreszcie w zarządzaniu bilansem energetycznym mogą pomóc dotacje na magazyny energii zapowiadane w czwartej odsłonie programu Mój Prąd. W konsekwencji rozwoju technologii, koszt magazynów energii może się znacząco zmniejszyć na przestrzeni kilku lat.

   Jak odnieść największe korzyści z paneli fotowoltaicznych?

    

   Kluczem jest wykorzystanie jak największej ilości energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne w czasie rzeczywistym.

    

   Przyjrzyjmy się obowiązującemu systemowi opustów. Oczywiste jest, że im mniej energii wykorzystujemy na bieżące potrzeby, tym więcej musimy jej oddawać na “przechowanie” do sieci energetycznej. Jednak za darmo nie możemy odebrać całości przekazanej energii, lecz maksymalnie 80% .

    

   Według danych statystycznych, bieżąca konsumpcja własna prądu w jednorodzinnych domach z fotowoltaiką waha się między 10 a 20 %.

    

   Łącząc fotowoltaikę i pompę ciepła możemy zwiększyć poziom autokonsumpcji nawet dwukrotnie!

    

   Jeśli w obliczeniach uwzględnimy autokonsumcję okaże się, że rzeczywisty współczynnik opustu rośnie wraz ze wzrostem poziomu zużycia własnej energii. Dla porównania:

    

   przy autokonsumpcji 10% uzyskujemy rzeczywisty współczynnik opustu 82%

    

   przy autokonsumpcji 40% rzeczywisty współczynnik opustu osiąga 88%.

    

   Poziom konsumpcji własnej nabiera jeszcze większego znaczenia dla nowych prosumentów, których obejmą nowe przepisy 0 rozliczeniach na zasadach rynkowych. Wyobraźmy sobie następującą sytuację W ciągu jednej doby sprzedajemy energię wytworzoną podczas dużego nasłonecznienia, a następnie kupujemy ją wieczorem, gdy mamy niedobór mocy. Ceny energii stale rosną, więc za 1 kWh prądu kupionego po aktualnej cenie zapłacimy większą kwotę niż ta, którą otrzymaliśmy kilka godzin wcześniej jako sprzedawca związany średnią ceną z poprzedniego kwartału.

    

   • Jak więc możemy zwiększyć korzyści z fotowoltaliki?

   Po pierwsze, zwiększając autokonsumpcję. Można to zrobić bez dodatkowych inwestycji, zmieniając nieco swoje nawyki – korzystając z urządzeń AGD (zmywarka, odkurzacz, pralka) w ciągu dnia, wyłączając niepotrzebne urządzenia nocą (zamiast zostawiać je w trybie czuwania).

    

   Po drugie, warto rozważyć montaż zestawu fotowoltaika + pompa ciepła, pozwalającego zoptymalizować użycie energii.

    

   I wreszcie warto śledzić informacje, jak zmieniają się koszty inwestycji w magazyny energii. Powinny one maleć w miarę rozwoju technologii. Dostępność tego rozwiązania przybliży także rozszerzenie zakresu dotacji w nowej edycji programu Mój Prąd.

   Fotowoltaika – dofinansowanie instalacji PV w 2021 roku.

    

   Mimo zamknięcia niektórych programów (“Bocian”, “Słoneczne dachy”), w 2021 roku wciąż mamy do dyspozycji różne możliwości dofinansowania zakupu i montażu fotowoltaiki. Na co możemy liczyć?

    

   Dotacja “Mój prąd”

   Od 1 lipca 2021 roku ponownie możemy skorzystać z programu Mój prąd, tym razem wersji 3.0. Aktualna maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3 tys. złotych.

    

   Program “Czyste powietrze”

   W 2021 roku wciąż możemy skorzystać z programu “Czyste powietrze” skierowanego do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dotacja przysługuje na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu, przy czym jej wysokość zależy od zakresu przeprowadzonych prac.

    

   Do zakresu projektu jak najbardziej może zostać włączona fotowoltaika. W takim wypadku wysokość dofinansowania może wzrosnąć nawet o 5 tys. złotych.

    

   Dotację można przeznaczyć także na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego przyznanego na wymienione cele. Szczegóły  programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków wyjaśnia artykuł Program Czyste Powietrze: jak zyskać dofinansowanie w ekologiczne źródło ciepła?

    

   Agroenergia

    

   Od 20 lipca 2021 roku powraca program dofinansowań do fotowoltaiki dla rolników posiadających grunty rolne od 1 ha do 300 ha. Przy czym rolnicy mają do dyspozycji jedną z dwóch opcji:

    

   • bezzwrotną dotację do 25 tys. zł lub
   • pożyczkę na sfinansowanie np. instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kWp.

   Energia Plus

   O dofinansowanie inwestycji w panele fotowoltaiczne mogą wystąpić także przedsiębiorcy. Fotowoltaika dla firm jest wspierana przez program o nazwie Energia Plus.

    

   Tak jak w przypadku rolników, przedsiębiorcy mogą się zdecydować na jedną z dwóch form dofinansowania inwestycji: dotację lub pożyczkę.

    

   Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w tym programie do 17.12.2021 r. lub wyczerpania środków.

    

   Ulga termomodernizacyjna

   W 2021 w dalszym ciągu możemy odpisać od podstawy opodatkowania koszty związane z inwestycjami termomodernizacyjnymi. Z powyższej ulgi podatkowej można korzystać od 2019 r.

    

   Warto wspomnieć o dwóch istotnych sprawach. Po pierwsze, maksymalna kwota odpisu wynosi 53.000 zł. Po drugie, ulgę można łączyć z “Czystym powietrzem” i “Moim prądem”.

    

   Ulga inwestycyjna dla rolników

   Ulga podatkowa na fotowoltaikę dla rolników pozwala na odliczenie od podatku 25% kosztów inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Z odpisów można korzystać przez kolejne 15 lat, przy czym ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami i ulgami.

    

   Program Stop Smog

   Stop Smog to projekt gminnych programów ograniczania emisji w najbardziej zanieczyszczonych regionach kraju. Umożliwia m.in. montaż fotowoltaiki.

    

   Gwarancja Biznesmax

   Biznesmax to program gwarancji bankowych skierowany do firm inwestujących w innowacje ekologiczne. Program polega na bezpłatnym zabezpieczeniu kredytu na wymienione cele, w tym inwestycję w fotowoltaikę.

   Zmiany w fotowoltaice 2021 – podsumowanie

    

   Po wprowadzeniu zmian na rynku Odnawialnych Źródeł Energii, fotowoltaika nie przestanie się opłacać lecz prawdopodobnie wydłuży się czas zwrotu inwestycji. Niezależnie od zakresu i terminu wprowadzenia nowych przepisów, warto zadbać o możliwość korzystania z obecnego dogodnego systemu przez kolejnych 15 lat.

    

   Dlaczego aktualnie obowiązujący system opustów jest rozwiązaniem bardzo korzystnym dla osób posiadających instalację fotowoltaiczną? Ponieważ:

    

   • umożliwia darmowe magazynowanie w sieci energetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej;
   • pozwala na odzyskanie do 80% wyprodukowanej energii w dogodnym terminie;
   • nie wymaga aktywnego udziału w procesach rynkowych (np. poszukiwania pośrednika obrotu energią).

   Z powyższej analizy najistotniejsze wydają się 2 wnioski:

    

   Po pierwsze, zmiany w fotowoltaice nie będą nas dotyczyć w ciągu najbliższych 15 lat, o ile zdecydujemy się na instalację paneli PV do końca 2021 roku.

    

   Po drugie, w ciągu 15 lat wprowadzone nowe rynkowe zasady rozliczeń zostaną zweryfikowane w praktyce. Zapewne pojawią się kolejne rozwiązania oraz nowe technologie pozwalające zwiększyć autokonsumpcję wyprodukowanego prądu.

    

   Reasumując, warto zainstalować fotowoltaikę w 2021 roku i spokojnie śledzić przebieg wprowadzanych zmian, mając w tym czasie możliwość rozliczania prądu na obecnych, korzystnych zasadach.

   zestaw fotowoltaiczny

   Chcesz dowiedzieć się, czy fotowoltaika będzie dobrym wyborem dla Twojej nieruchomości?

   Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

    Polecamy: Program Mój Prąd

    Warto przeczytać:

    Ile kosztuje fotowoltaika ?

    Inwestycja w energię ze źródeł odnawialnych z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że w tym przypadku znaczne korzyści finansowe dla inwestorów idą w parze z dbałością o środowisko naturalne. Wśród stosowanych technologii prym wiodą instalacje fotowoltaiczne. Na czym polega ich fenomen? I wreszcie… ile kosztuje fotowoltaika? […]

    blog

    18.11.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/10/foto-ile-paneli-fotowoltaicznych-na-1kw.png

    6

    minut czytania

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?   Znaczny wzrost cen prądu jest jednym z istotnych powodów poszukiwania nowych rozwiązań dostarczenia energii elektrycznej do domu, firmy czy gospodarstwa rolnego.   Z rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii (OZE) najczęściej wybierana jest energia ze słońca, którą na prąd elektryczny zamieniają panele fotowoltaiczne. Planując taką instalację, często szukamy […]

    blog

    05.10.2021 r.

    instalacja fotowoltaiczna

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-instalacja-fotowoltaiczna-na-gruncie.jpg

    2

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna na gruncie – wady i zalety

    Fotowoltaika zdobywa coraz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, ponieważ perspektywa uzyskania niezależności i dostępu do darmowego prądu brzmi bardzo zachęcająco.    Niemniej osoby, które rozważają tę technologię zadają sobie również szereg pytań, między innymi odnośnie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych. Jeśli zainstalować panele, to czy lepiej na dachu domu, czy może na gruncie?   Najpopularniejszym […]

    blog

    08.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-dobor-pompy-ciepla.jpg

    2

    minuty czytania

    Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła?

    Zastanawiasz się nad montażem powietrznej pompy ciepła i potrzebujesz informacji jak prawidłowo dobrać odpowiednią dla Twojej nieruchomości? Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła? Już wyjaśniamy. Jak wykonać prawidłowe obliczenia? Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest złożonym i skrupulatnym procesem obejmującym szereg obliczeń, które uwzględnią potrzeby grzewcze nieruchomości i określają wymaganą moc grzewczą powietrznej pompy ciepła […]

    blog

    01.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-systemy-grzewcze-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Najpopularniejsze systemy grzewcze w Polsce – poznaj ich wady i zalety

    Porzucenie starego systemu grzewczego i przejście na nowy, może być trudne. Jeśli masz urządzenie, które wymaga wymiany, ważnym czynnikiem może być poznanie innych, lepszych technologii. Wszystkie systemy są dostępne w różnych modelach i rozmiarach, aby dopasować się do Twojego domu. Dobrze dobrany system grzewczy jest gwarancją komfortu Dla codziennego komfortu przebywania w budynku konieczne jest […]

    blog

    18.08.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-pompa-ciepla-zasady-dzialania.png

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – zasady działania

    Pompa ciepła – zasady działania Pompa ciepła to ekologiczny, oszczędny i bardzo wygodny sposób na ogrzanie domu oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby, możemy także wykorzystać pompę do chłodzenia pomieszczeń.  Artykuł “Pompa ciepła – zasady działania” przybliża sposób, w jaki to urządzenie zamienia ciepło z otoczenia zewnętrznego na energię cieplną wykorzystywaną w domu. […]

    blog

    12.08.2021 r.

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-fotowoltaika-zmiany-2021.jpg

    8

    minut czytania

    Zmiany w fotowoltaice 2021

    Co niosą zmiany w fotowoltaice 2021?   Dlaczego zmiany w fotowoltaice są tak gorącym tematem od czerwca 2021 roku? Jest tak za sprawą kilku wydarzeń:   Po pierwsze, w połowie roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych źródłach Energii. Jego szeroko komentowanym założeniem jest rezygnacja z systemu opustów.   Po drugie, od […]

    blog

    30.07.2021 r.

    fotowoltaika opinie

    fotowoltaika zmiany

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto_pompa-ciepla-co-to-jest.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – co to jest

    Pompa ciepła – co to jest Pompa ciepła to jeden z najbardziej oszczędnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska sposobów na:   ogrzanie domu, pozyskanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u), chłodzenie pomieszczeń (w gorące dni). Pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, nie emitują spalin i nie wytwarzają odpadów. Ważne cechy instalacji z pompą ciepła Technologia ogrzewania […]

    blog

    12.07.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/pro.jpg

    6

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne koszt. Ile wynosi inwestycja w fotowoltaikę?

    Panele fotowoltaiczne koszt Chcesz, aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się w Twoim domu lub firmie? Chcesz aby odpowiadała za produkcję energii elektrycznej? Dzięki której zasilisz wszystkie niezbędne urządzenia (w tym sprzęty AGD i RTV, ogrzewanie, a także wiele innych)?   Zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, która zapewni Ci odpowiednią dawkę mocy, a co za tym […]

    blog

    30.06.2021 r.

    fotowoltaika - czy się opłaca

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/jak-działa-fotowoltaika.jpg

    8

    minut czytania

    Jak działa fotowoltaika? Wszystko o darmowej i ekologicznej energii

    Jak działa fotowoltaika Jeżeli zastanawiasz się jak działa fotowoltaika? Jak produkować własną energię elektryczną? Z pewnością rozważałeś wykorzystanie do tego celu promieniowania słonecznego, a co za tym idzie – własną instalację fotowoltaiczną.   Inwestycja w system fotowoltaiczny to przedsięwzięcie, którego koszt może oscylować w granicy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku fotowoltaiki dla […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    energia słoneczna

    instalacja fotowoltaiczna

    inwerter

    odnawialne źródła energii

    OZE

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/zestawy-fotowoltaiczne.jpg

    5

    minut czytania

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca Dedykowane zestawy fotowoltaiczne to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej właścicieli firm, jak i gospodarstw domowych. W jaki sposób wykorzystuje się tego typu urządzenia? Jak wygląda ich cena i klasyfikacja? Co zrobić, aby wybrać i zamontować instalację PV, która zapewni odpowiednią podaż mocy? Jak […]

    blog

    09.06.2021 r.

    energia słoneczna

    odnawialne źródła energii

    OZE

    zestawy fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/growatt.jpg

    7

    minut czytania

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy Growatt to azjatyckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu sprawdzonych, trwałych i wydajnych rozwiązań fotowoltaicznych. Pomimo młodego wieku na dobre zadomowiła się na rynkach całego świata, a z roku na rok wpływy marki Growatt zaczynają sięgać coraz dalej.  Firma została założona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku.   Główną […]

    blog

    31.05.2021 r.

    falownik

    falownik growatt

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/fronius.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik Fronius – co oferuje kultowy producent inwerterów?

    Falownik Fronius Fronius Solar to austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji falowników (inwerterów). Nazwa firmy pochodzi od nazwiska jej założyciela – Güntera Froniusa, który założył ją w 1945 roku. Wówczas był to niewielki warsztat zajmujący się naprawami i konserwacjami urządzeń radiowych i elektrycznych.   Krokiem milowym, który zapoczątkował drogę do sukcesu firmy było powstanie ładowarki do akumulatorów. Następnie […]

    blog

    21.05.2021 r.

    falownik

    falownik Fronius

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/1.jpg

    6

    minut czytania

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura  Skrót OZE przez ostatnie lata był i jest wymieniany przez wszystkie przypadki. Co tak naprawdę oznacza? Z czym wiąże się oparcie energetyki o odnawialne źródła energii? Jakie korzyści za sobą niesie, a także co ich wprowadzenie oznacza dla dotychczasowych rodzajów energetyki opartej na bardziej tradycyjnych […]

    blog

    11.05.2021 r.

    ekologia

    odnawialne źródła energii

    OZE

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/10-LAT-GWARANCJI-NA-MONTAŻ.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Czy to dobry pomysł?

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Zastanawiasz się nad inwestycją, której celem będzie montaż własnej infrastruktury służącej do produkcji ekologicznego i darmowego prądu elektrycznego? Jednocześnie obawiasz się, że mała działka lub brak skośnego dachu zniweczy Twoje plany związane z odnawialnym źródłem energii? Nic z tych rzeczy.   W dalszej części tego artykuł przedstawimy Ci gotowe rozwiązania, które […]

    blog

    15.04.2021 r.

    fotowoltaika na płaskim dachu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła monoblok czy split? Wady i zalety obu rozwiązań.

    Pompa ciepła monoblok czy split? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to jesteś w dobrym miejscu. Większość osób, którym zależy na stosunkowo tanim, a także ekologicznym ogrzewaniu często zadaje sobie pytanie nie “czy?“, ale “jaką pompę ciepła wybrać”? Czy postawić na pompy typu monoblok, czy też lepiej zdecydować się na pompę typu split?   Czym różnią […]

    blog

    08.04.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/23.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych?

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych? Panele fotowoltaiczne zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Nic dziwnego, musimy w końcu przyznać, że perspektywa zyskania niezależności i cieszenia się dostępem do darmowej energii elektrycznej dla każdego brzmi dość kusząco.    Wyzwaniem, przed którym stają osoby, które dopiero decydują się na tego rodzaju […]

    blog

    11.03.2021 r.

    fotowoltaika na gruncie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!  Pompa ciepła to rodzaj ogrzewania, o którego specyfice, zaletach, jak i możliwościach wspominaliśmy już wielokrotnie. Podkreślaliśmy, iż inwestycja związana z pompą ciepła jest wszechstronna, dzięki czemu służy zarówno do ogrzewania wody, jak i ogrzewania budynku. Inwestycja w pompę ciepła ma także wymiar ekologiczny, […]

    blog

    25.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaciepła.jpg

    8

    minut czytania

    Pompa ciepła jak działa? Zasada działania pompy ciepła

    Pompa ciepła jak działa? Pompa ciepła stanowi nowoczesny system odpowiadający za zasilanie w ciepło instalacji grzewczej oraz instalacji wody użytkowej. Przy użyciu tego urządzenia zadbasz o odpowiedni obieg czynnika roboczego, który sprawi, że w Twoim wnętrzu zagości ciepło i wręcz idealna temperatura. Zadbasz zarówno o temperaturę powietrza, jak również sprawisz, że woda użytkowa również będzie miała […]

    blog

    11.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/13.jpg

    7

    minut czytania

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej?

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej? Na łamach naszego bloga już wielokrotnie wspominaliśmy, że obecny trend zmian wysokości rachunków za prąd przez wiele lat pozostanie na podobnym poziomie. To znaczy, że każdego roku my jako odbiorcy, którzy korzystają z energii zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych, musimy być gotowi na regularne […]

    blog

    28.01.2021 r.

    podwyżka cen prądu 2021

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/montaż.jpg

    9

    minut czytania

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku Montaż paneli fotowoltaicznych (zarówno on grid, jak i off grid) jest jedną z najważniejszych czynności zmierzających do tego, aby ogniwa zaczęły produkować darmowy prąd. W tym artykule czeka Cię dawka kompleksowej wiedzy, dzięki której nie tylko dowiesz się, jak poprawnie zamontować panel, ale także pozyskasz inne, szczegółowe informacje dotyczące […]

    blog

    08.01.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/28-2.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy Instalacje fotowoltaiczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi w walce o ochronę środowiska jak i zasobności portfeli. Fotowoltaika opinie ma przeróżne, są zwolennicy jak i przeciwnicy. Jej użytkowanie pozwala na produkowanie niemal całkowicie darmowej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę brak negatywnego wpływu na kondycję Ziemi – stanowi idealny […]

    blog

    29.12.2020 r.

    fotowoltaika opinie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/22-1.jpg

    5

    minut czytania

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych Jak myć panele słoneczne, aby działały na 100% swoich możliwości?   O wysokiej wydajności paneli PV oraz idącymi za nią w parze – regularnymi dostawami prądu, stanowi odpowiednia ekspozycja na światło słoneczne docierające do ogniw. Aby panele fotowoltaiczne mogły pracować na pełnych obrotach należy zadbać o ich lokalizację. Orientacja południowa, z dala od […]

    blog

    10.12.2020 r.

    czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/20-1.jpg

    6

    minut czytania

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału  Z informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że Program Mój Prąd 2021 będzie realizowany od 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków do Programu Mój Prąd 3.0 rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku. Co ważne, obejmie instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Wszyscy, którzy nie […]

    blog

    03.12.2020 r.

    Program Mój Prąd

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/foto-pompa-ciepla-i-fotowoltaika.png

    5

    minut czytania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania  Czym jest i w jaki sposób funkcjonuje pompa ciepła? Co sprawia, że idealne współgra z instalacją fotowoltaiczną? Jakie czynniki decydują o tym, że połączenie obu tych technologii niesie za sobą wiele korzyści – zarówno dla Ciebie, Twojego portfela, jak i całego środowiska? Pompa ciepła i fotowoltaika […]

    blog

    05.11.2020 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/panele.jpg

    7

    minut czytania

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać?

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać? Fotowoltaika to technologia, której zalety zaczynają dostrzegać kolejne grupy osób chcących produkować darmową energię elektryczną oraz aktywnie wspierać ochronę środowiska naturalnego. Niegdyś droga i tym samym zarezerwowana jedynie dla wybranych. Obecnie, stosunkowo tania i dostępna praktycznie dla każdego, komu zależy na produkcji własnego prądu elektrycznego.     Z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznych […]

    blog

    22.10.2020 r.

    wybór paneli

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/6.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę? Opłacalność fotowolatiki budzi szereg dyskusji. Jeśli jesteś właścicielem domu, firmy, gospodarstwa rolnego lub odpowiadasz chociażby za zarządzanie spółdzielnią bądź wspólnotą mieszkaniową – pewnie zaczynasz zdawać sobie sprawę z rosnących cen energii elektrycznej. Już teraz koszty są dla Ciebie duże, a prognozy na najbliższe lata nie pozostawiają […]

    blog

    07.10.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/09/3.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?  Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule na temat fotowoltaiki dla firm – koszty prądu w Polsce będą coraz wyższe. Wpływ na ten fakt będą miały zarówno uwarunkowania polityczno-gospodarcze (rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2). Koszty pozyskiwania surowca również wpływają na wzrost cen za prąd, na tym w głównej mierze […]

    blog

    03.09.2020 r.

    ekologia

    fotowoltaika dla rolnika

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/07/1.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna   Panele fotowoltaiczne, to skuteczny sposób na zminimalizowanie zapotrzebowania nieruchomości na zewnętrzne dostawy prądu. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej montowane zarówno w starszych jak i nowych budynkach mieszkalnych. Zanim jednak zdecydujemy się na tę inwestycję, dobrze wiedzieć, jak wyglądają orientacyjne koszty paneli fotowoltaicznych i za co tak naprawdę płacimy.    Jak powszechnie wiadomo, fotowoltaika jest […]

    blog

    28.07.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/05/26-1.jpg

    9

    minut czytania

    Ogniwo fotowoltaiczne, wszystko na temat technologii do produkcji prądu

    Ogniwa fotowoltaiczne, na czym polega ich wartość? Ogniwo fotowoltaiczne często występuje pod nazwą ogniwa słonecznego, ogniwa fotoelektrycznego, a czasami jest skracane do fotoogniwa. Niezależnie od sposobu jego nazewnictwa, kluczową informacją na temat tego elementu jest fakt, iż jest on wykorzystywany w procesie produkowania sporą ilość energii elektrycznej (tworzy panel fotowoltaiczny). Ogniwo słoneczne to rodzaj półprzewodnika […]

    blog

    19.05.2020 r.

    produkcja prądu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/10.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika – co to jest? Definicja, montaż, zastosowanie i korzyści

    Fotowoltaika – co to jest? Z poniższego artykułu dowiesz się w jaki sposób powstaje prąd, jak wygląda montaż instalacji, jakie trzeba spełnić warunki, jaki jest koszt przedsięwzięcia, a przede wszystkim –  jakie korzyści fotowoltaika może przynieść także i Tobie.   Z naukowego punktu widzenia, dziedzina fotowoltaiki, to nauka związana z poznawaniem, badaniem, analizowaniem i rozwijaniem zjawiska […]

    blog

    27.04.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/11.jpg

    5

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii Panele fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów zaliczających się do całej instalacji fotowoltaicznej. To one odpowiadają za pobór mocy, pozyskiwanej bezpośrednio z energii słonecznej. Wszystko po to, aby (poprzez kolektory), następnie przekazać ją do dalszych części systemu – w celu produkcji właściwego (i co […]

    blog

    23.04.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem

    Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z bardziej zasadniczych decyzji, jaką podejmujemy podczas budowy domu lub jego modernizacji. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także innych paliw, w tym gazu, skłania nas do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych cenowo sposobów ogrzewania nieruchomości. W tym kontekście na pewno warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze systemy grzewcze oparte […]

    blog

    02.11.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-podwyzki-cen-pradu-2022.jpg

    2

    minuty czytania

    Podwyżki cen prądu 2022 – czy czekają nas spore zmiany?

    Dostawcy energii elektrycznej planują zaserwować nam spore podwyżki cen. Właściwie dzieje się tak każdego roku, ale przyszły rok ma być historyczny.   Jak wysokie będą podwyżki prądu Wzrost cen i przerzucanie kosztów na odbiorców końcowych jest jednym ze sposobów na radzenie sobie z trudnymi warunkami panującymi na rynku energetycznym. Notowania energii elektrycznej zaledwie w ciągu […]

    blog

    15.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-jaki-falownik-do-fotowoltaiki.png

    6

    minut czytania

    Jaki falownik do fotowoltaiki

    Jaki falownik do fotowoltaiki? Falownik – inaczej inwerter – jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim zamienia prąd stały (DC) produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) używany do zasilania urządzeń elektrycznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniu, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdza się najlepiej w określonych warunkach.   Jakie zadania pełni falownik? […]

    blog

    07.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-branza-fotowoltaiczna-.jpg

    2

    minuty czytania

    Branża fotowoltaiczna – Polska vs Niemcy

    Od dwóch lat wzrost mocy generowanej z energii słonecznej jest bardzo wysoki. 2020 rok był najlepszym w kwestii rozwoju fotowoltaiki, nie tylko w naszym kraju. Polska znajduje się w czołówce, tzn. na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy PV, a nasi zachodni sąsiedzi na pierwszym. Instytut Allensbach przeprowadził ankietę odnośnie najważniejszego źródła […]

    blog

    25.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-jakie-panele-fotowoltaiczne.png

    6

    minut czytania

    Jakie panele fotowoltaiczne?

    Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej instalacji?   Jeśli planujesz montaż fotowoltaiki przed końcem 2021 roku, z pewnością zastanawiasz się, jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej nieruchomości lub firmy. Na pewno wiele spraw ułatwi wybór właściwego wykonawcy. Warto jednak zorientować się w przydatności paneli pv w określonych warunkach pracy.   Panele fotowoltaiczne są najbardziej widoczną […]

    blog

    12.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-czy-fotowoltaika-i-pompa-ciepla-to-polaczenie-idealne.jpg

    2

    minuty czytania

    Czy fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie idealne?

    Wielu konsumentów, którzy mają wiedzę na temat działania powietrznych pomp ciepła, wie, że wykorzystują one energię z powietrza zewnętrznego do produkcji ogrzewania i ciepłej wody dla domu i/lub firmy.   Niemniej, aby pompa ciepła mogła działać i dostarczać darmowe ogrzewanie dla Twojej nieruchomości musi być zasilana energią elektryczną, za którą z kolei może odpowiadać fotowoltaika. […]

    blog

    11.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-moj-prad-3-0-2021-zmiany.jpg

    6

    minut czytania

    Mój prąd 2021 zmiany

    Mój prąd 2021 – zmiany 1 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 2021. Są zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Łączna kwota na realizację programu wynosi 534 mln złotych, co oznacza że na wsparcie z programu może liczyć ok. 180 tys. rodzin.   Nabór będzie trwał do 22.12.2021 r. lub do […]

    blog

    16.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/ceny.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.  Koszt, jaki należy ponieść na panele fotowoltaiczne oraz z jakim wiąże się cała instalacja PV. To właśnie ta tematyka należy do najpopularniejszych zagadnień, od których zaczynają praktycznie wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem własnej elektrowni typu solar.   Na jakie elementy dotyczące ceny instalacji fotowoltaicznych należy zwrócić szczególną uwagę? Czy […]

    blog

    08.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/fotowoltaika.jpg

    10

    minut czytania

    Fotowoltaika czy się opłaca? 6 elementów, dzięki którym sprawdzisz opłacalność fotowoltaiki.

    Fotowoltaika czy się opłaca? 17, 35, a może 52 tysiące złotych, czy fotowoltaika się opłaca? Właśnie z takimi wydatkami może wiązać się inwestycja w fotowoltaikę, która ma zagościć w Twoim domu. Jeśli mowa o instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Twojej firmy – wówczas tego rodzaju koszty mogą poszybować nawet do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych za […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele.jpg

    9

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne cena. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

    Panele fotowoltaiczne cena. Dopiero zaczynasz poszukiwania informacji na temat działania fotowoltaiki? A może interesujesz się nią już od dłuższego czasu? W obu przypadkach z pewnością zdajesz sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów każdej instalacji są panele fotowoltaiczne, zwane także słonecznymi.   To one odpowiadają za przechwytywanie promieni słonecznych, a co za tym idzie – […]

    blog

    22.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele-słoneczne.jpg

    9

    minut czytania

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać Panele słoneczne stanowią jeden z centralnych punktów, bez których nie może obyć się żadna domowa, jak i firmowa elektrownia słoneczna – zwana potocznie fotowoltaiką. Podczas ich wyboru warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: moc, wydajność, gwarancja, a także szereg innych istotnych […]

    blog

    02.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/6.jpg

    8

    minut czytania

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie Ogniwa fotowoltaiczne to bez wątpienia jedne z kluczowych elementów niezbędnych do produkcji własnego prądu pochodzącego prosto z promieniowania słonecznego. To właśnie one absorbują promienie słoneczne i to właśnie od nich zaczyna się cała podróż energii, której finał następuje w gniazdkach elektrycznych. Ogniwo fotowoltaiczne – wszystko, co warto o nim […]

    blog

    28.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/2-1.jpg

    8

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca Instalacje fotowoltaiczne zaliczane są do jednego z najpopularniejszych, a zarazem sprawdzonych, efektywnych i bezpiecznych sposobów produkowania energii elektrycznej. Na ich rzecz przemawia przede wszystkim fakt, że generowana przez nie moc pochodzi prosto z natury i jest w pełni odnawialna. Co ważne, w procesie wytwarzania […]

    blog

    13.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/solaredge.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik SolarEdge: instalacja, gwarancja, moc – co warto o nim wiedzieć.

    Falownik SolarEdge Falowniki produkowane przez firmę SolarEdge to produkty jedno, jak i trójfazowe, które są znane ze swojej dużej sprawności pracy, niezawodności modułów, jak i wpływania na wydajność całego systemu PV. Jakie cechy wyróżniają je na tle innych rozwiązań i co sprawia, że produkty takie, jak inwerter SolarEdge postrzegane są jako lider pośród wszystkich rozwiązań solarnych?   […]

    blog

    29.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/fotowoltaika-na-działce.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści Fotowoltaika to rozwiązanie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W skrócie – jest to typ instalacji wykorzystywanej do produkcji ekologicznej energii elektrycznej – pochodzącej prosto z promieni słonecznych. Rosnącą popularność paneli fotowoltaicznych możemy dostrzec pośród właścicieli domów mieszkalnych (którzy wykorzystują ją do w celu zasilania urządzeń znajdujących się w […]

    blog

    13.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/20.jpg

    6

    minut czytania

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu Energia słoneczna – to dzięki niej w ciągu całego roku na powierzchni Ziemi możemy cieszyć się darmowym światłem oraz ciepłem. Docierające do nas promienie słoneczne odpowiadają za lepsze samopoczucie, a także dają wiele okazji do zażywania kąpieli słonecznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z […]

    blog

    11.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/wyb.jpg

    3

    minuty czytania

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej?

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej? Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę na montaż fotowoltaiki? Wybranie wiarygodnego wykonawcy do zainstalowania systemu paneli słonecznych jest bardzo ważnym krokiem. Dobry wybór zagwarantuje, że system fotowoltaiczny zostanie prawidłowo zamontowany, co zapewni dłuższą żywotność oraz bezpieczeństwo mieszkańców.   Panele słoneczne to inwestycja długoterminowa, dlatego należy dokładnie zweryfikować dostawców, aby znaleźć […]

    blog

    03.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/6.jpg

    9

    minut czytania

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych.

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych. Podróżowanie za pomocą samochodów elektrycznych to kolejny trend, który obok odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła), zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu perspektywa bycia ekologicznym, a dodatkowo możliwość korzystania z w pełni bezpiecznych sposobów dbania o […]

    blog

    18.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaaa.png

    7

    minut czytania

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej Powietrzna pompa ciepła to rozwiązanie produkujące ciepło. Poprzez umiejętne połączenie pomp, zaworów, a przede wszystkim – fizyki (w tym dzięki charakterystycznemu działaniu c.o.) “pobiera” temperaturę z zewnątrz, akumuluje ją, a następnie przekazuje do budynku (dom), gdzie jest dostępne w postaci ciepłego powietrza, jak i […]

    blog

    04.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/ins.png

    4

    minuty czytania

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu krok po kroku. Jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej? Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania cieszące się coraz większą popularnością – zarówno pośród osób prywatnych, jak i firm. Nic dziwnego, bowiem poza perspektywą uzyskania dużej niezależności, fotowoltaika jest inwestycją, która w dłuższym horyzoncie czasowym pozwala na generowanie oszczędności sięgających od kilkuset do nawet kilku […]

    blog

    21.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/gwarancja-na-montaż.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika gwarancja

    Fotowoltaika gwarancja Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na wiele lat. Jeśli chcesz przez długi okres czerpać z niej korzyści, oszczędzać i nie zamartwiać się ewentualnymi usterkami, warto zdecydować się na firmę, która stawia na bezpieczeństwo wykonania oraz zysk Klienta. Dzięki naszej Gwarancji na Wszystko, zapewnimy Ci długofalową, rentowną inwestycję! Decydując się na moduły fotowoltaiczne warto zainteresować gwarancją jaką […]

    blog

    08.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/27-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega Audyt fotowoltaiczny zaliczany jest do jednego z kluczowych przedsięwzięć, którym należy poprzedzić podjęcie decyzji o inwestycji w fotowoltaikę. Jest on ważny z dwóch powodów. Wykonana za jego pomocą analiza ekonomiczna pozwala na badanie zapotrzebowania i odpowiedzieć na pytanie “czy montaż instalacji fotowoltaicznej jest opłacalny?”.    Po […]

    blog

    17.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/24.jpg

    4

    minuty czytania

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej Dobre instalacje fotowoltaiczne opierają się na 3 filarach. Większość firm i osób fizycznych decyduje się na inwestycję właśnie w taki rodzaj odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, system fotowoltaiczny jest doskonałym i stabilnym źródłem darmowej energii elektrycznej.   Drugie, jest całkowicie ekologiczny, przez co przyczynia się do aktywnej walki o ochronę […]

    blog

    04.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/25-1.jpg

    4

    minuty czytania

    Program Czyste Powietrze: jak zyskać dofinansowanie w ekologiczne źródło ciepła?

    Program Czyste Powietrze to stosunkowo nowe przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza (w tym ze SMOGIEM), którym wszyscy oddychamy. Dofinansowanie przewiduje wymiany kotłów na paliwo stałe, a także szereg innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze było czyste.   Dowiedz się, ile wynosi kwota dofinansowania, na co jest przyznawana i w […]

    blog

    26.11.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/17.jpg

    5

    minut czytania

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy?

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy? Instalacje fotowoltaiczne funkcjonują najlepiej wtedy, gdy stanowiące ich część – panele fotowoltaiczne posiadają równy i niczym nieprzerwany dostęp do słońca. Nie jest żadną tajemnicą, iż zjawisko zacienienia wpływa nie tylko na płynność działania instalacji fotowoltaicznej, czy ilość produkowanej przez nią mocy. Niestety, może rzutować również na żywotność i […]

    blog

    29.10.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/ULGA.jpg

    5

    minut czytania

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?  Zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie rachunków za prąd. Czyste powietrze, aktywne włączenie się w ochronę środowiska naturalnego i wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi. W ten sposób wymieniliśmy pozytywne strony korzystania z fotowoltaiki.     Niekwestionowanymi zaletami fotowoltaiki jest produkcja darmowego prądu, ekologia i poczucie niezależności. Inwestycja w panele […]

    blog