Kalkulator

O FIRMIE

Fotowoltaika Lublin

Fotowoltaika Lublin

fotowoltaika

Według polskiego instytutu badawczego Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) polski rynek fotowoltaiczny utrzyma stałą trajektorię wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat, z ponad 2 GW zainstalowanej mocy każdego roku.

Polscy eksperci spodziewają się, że w tym roku zostaną wdrożone w kraju nowe systemy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,15 GW i przewidują kolejne 1,98 GW na 2022 r. Ponadto prognozują nowo zainstalowaną moc 2,48 GW, 1,9 GW i 2,39 GW na następne trzy lata.

Lublin na rzecz ochrony środowiska

Lubelszczyzna obfituje w żyzne gleby o wysokich walorach produkcyjnych. To sprawia, że ​​gospodarka jest nierozerwalnie związana z rolnictwem, na którym opiera się także znaczna część przemysłu w regionie.

Dzięki temu województwo należy do najczystszych w kraju; jednakże władze i społeczeństwo nie mogą sobie pozwolić na jakiekolwiek zadowolenie. Nadmierne zanieczyszczenie powietrza PM10, PM2,5 i benzo [a] pirenem jest spowodowane emisjami z pojazdów i ogrzewaniem domów paliwami niskiej jakości. Jaki jest plan naprawy?

  Chcesz wiedzieć jakiej wielkości instalacji potrzebujesz oraz jaki będzie jej ostateczny koszt?

  Wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej wyceny instalacji!

  Instalacje fotowoltaiczne w Polsce

  Do końca 2025 roku nasz kraj powinien był osiągnąć łączną zainstalowaną moc fotowoltaiczną na poziomie 14,93 GW. W poprzednim raporcie opublikowanym w czerwcu IEO przewidywał, że Polska osiągnie zaledwie 7,8 GW energii słonecznej do 2025 roku. Panele fotowoltaiczne nabierają dużego znaczenia w naszym kraju. Instalacji fotowoltaicznych przybywa z miesiąca na miesiąc.

  Fotowoltaika Lublin i reszta Polski

  Eksperci IEO wyjaśnili, że w 2021 r. Udział rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na skalę użytkową będzie coraz większy, a w kolejnych dwóch latach udział farm fotowoltaicznych wzrośnie wraz z pojawieniem się większej liczby projektów wybranych w przetargach publicznych. Rynek PV zmieni się z obecnego prosumenckiego charakteru na zrównoważony między profesjonalnymi elektrowniami PV a prosumentami, w tym przemysłowymi.

  Z racji na wartość dla środowiska systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,4 GW uzyskały w ubiegłym roku wstępne zezwolenie na przyłączenie do sieci, co wskazuje na rosnące zainteresowanie wielkoskalową energią słoneczną wśród polskich i międzynarodowych inwestorów.

  Atrakcje na terenie Lublina i całego województwa

  Odwiedzający Lubelszczyznę nie muszą narzekać na brak atrakcji. To idealne miejsce dla miłośników historii i pięknej architektury. Zachwycą ich Kazimierz Dolny z klimatycznym rynkiem i renesansowymi kamienicami. Kameralny Zwierzyniec przyciąga zwiedzających słynnym browarem, a Nałęczów dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi uleczy serce. W parku zdrojowym można się zakochać – zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym!

  Miłośnicy przyrody też znajdą tu coś wyjątkowego. Roztoczański Park Narodowy to świetne miejsce na rowerową wycieczkę, można wspiąć się na wspaniałe szczyty, np. „Bukową Górę”. Z racji na wyjątkowość regionu władze starają się aby jakość powietrza była na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony inwestycji, można zaproponować liczne rozwiązania, dofinansowania, które pomogą w walce ze smogiem.

  fotowoltaika

  Fotowoltaika w Lublinie – walka ze smogiem

  Co należy zmienić? Przede wszystkim należy ograniczyć antropogeniczne emisje spowodowane działalnością człowieka. Nacisk kładziony jest tutaj na niską emisję z gospodarki komunalnej (w tym kotłownie, indywidualne piece domowe i mniejsze zakłady) oraz emisje transportowe związane głównie z pojazdami drogowymi. Inwestycja w energię odnawialną, w wykorzystanie promieni słonecznych, która wytwarza darmowy prąd, montując instalację fotowoltaiczną, jest jednym z form walki o lepszą jakość powietrza. Ponadto, rachunki za prąd maleją niemal do zera!

  Panele fotowoltaiczne w walce o jakość powietrza

  W ramach monitoringu i poprawy lubelskiego powietrza Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął dwa programy ochrony powietrza (tzw. TZO) – dla Lubelszczyzny (w tym Lublina) i Lubelszczyzny (pozostałe województwa). Ich celem jest określenie działań zmierzających do osiągnięcia wymaganej jakości powietrza.

  Pomimo stosunkowo dobrej jakości powietrza, stężenia niektórych szkodliwych pyłów są nadal przekraczane. W latach 2013-2018 obszar metropolitalny lubelski i Lubelszczyzna zostały zaklasyfikowane do klasy C ze względu na przekroczenie bezpiecznych 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, w 2014 roku na przekroczenie bezpiecznych poziomów benzo [a] pirenu. Województwo wspiera programy dofinansowań dla OZE, m.in. można otrzymać wsparcie na montaż instalacji fotowoltaicznej.

  Czyste powietrze w Lublinie

  Walka z zanieczyszczeniem powietrza związanym z ogrzewaniem domów paliwami niskiej jakości tzw. „uchwała antysmogowa” przyjęta przez Sejmik Województwa w połowie lutego br. (wchodzi w życie 1 maja 2021 r.) ) z pewnością pomoże. Identyfikuje wymagania dotyczące czystszej eksploatacji nowych instalacji urządzeń grzewczych, wprowadza wytyczne przejściowe dla istniejących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania paliw najniższej jakości.

  Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie obywatelom odpowiednich warunków życia, ochronę ich zdrowia oraz zmniejszenie kosztów społecznych związanych ze skutkami zdrowotnymi zanieczyszczonego powietrza. Instalacja fotowoltaiczna to sposób na czyste powietrze i darmowy prąd.

  zestaw fotowoltaiczny

  Czy fotowoltaika sprawdzi się w Twoim domu lub firmie?

  Zostaw nam numer telefonu, przygotujemy analizę specjalnie dla Ciebie!

   Jakość powietrza – Fotowoltaika Lublin

   Jakość powietrza w województwie lubelskim nie jest najgorsza, ale władze wciąż mają pole do poprawy. W ramach działań naprawczych podejmowane są działania mające na celu zmniejszenie powierzchniowej emisji pyłu PM10 i benzo [a] pirenu.

   Pomóc w tym mają programy ochrony powietrza ograniczające niską emisję (w tym przyjęty w 2018 roku program Czyste Powietrze). W województwie nacisk kładziony jest na termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i instalacji w zakładach przemysłowych. Wspierane są również odnawialne źródła energii i działania edukacyjne.

   Lista obejmuje ograniczenie negatywnych skutków pogarszającego się klimatu akustycznego w środowisku poprzez inwestycje w modernizację i budowę nawierzchni o obniżonym poziomie hałasu oraz promocję transportu publicznego i rowerowego.

   Instalacje fotowoltaiczne a rachunki za prąd

   Głównym powodem, dla którego ludzie wybierają instalacje fotowoltaiczne jest zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie kosztów energii elektrycznej, ale nie oznacza to, że miesięczny rachunek zniknie.

   Jeśli skorzystasz z naszego kalkulatora , możesz oszacować, ile paneli słonecznych będzie potrzebnych do wytworzenia 100% zapotrzebowania na energię elektryczną. Jeśli Twój dach jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie te panele, możesz zmniejszyć roczne koszty dostaw energii do zera.

   Twoje panele słoneczne zmniejszą lub wyeliminują rachunek za dostawy energii elektrycznej. Każdy rachunek za media będzie wyglądał korzystniej.

   fotowoltaika dolnośląskie

   Odnawialne źródła energii a pandemia

   Globalna pandemia dowiodła negatywnych skutków umieszczenia większości produkcji przemysłowej poza obszarem UE. Udział UE w światowej produkcji modułów słonecznych spadł do poziomu 5-6%. Moce produkcyjne polskich producentów modułów fotowoltaicznych sięgające 500 MW / rok stanowią 10% całkowitych europejskich mocy produkcyjnych.

   Prognozowany szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym spowoduje zapotrzebowanie krajowego rynku na nieprzerwane dostawy nowych technologii PV oraz zmniejszenie uzależnienia od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy.

   Instalacje fotowoltaiczne Lublin – moc odnawialnych źródeł energii

   Energia słoneczna to energia wytwarzana przez światło słoneczne – energię fotowoltaiczną – i jego ciepło – ciepło słoneczne – do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Niewyczerpana i odnawialna, ponieważ pochodzi ze Słońca, energia słoneczna jest pobierana za pomocą paneli.

   Fotowoltaiczne ogniwa słoneczne przekształcają światło słoneczne bezpośrednio w energię elektryczną poprzez tak zwany efekt fotowoltaiczny, dzięki któremu pewne materiały są w stanie absorbować fotony (cząsteczki światła) i uwalniać elektrony, generując prąd elektryczny. Z drugiej strony, kolektory słoneczne wykorzystują panele lub lustra do pochłaniania i koncentracji ciepła słonecznego, przekazując je do płynu i przewodząc rurami w celu wykorzystania w budynkach i instalacjach, a także do produkcji energii elektrycznej (termoelektryczny panel słoneczny).

   fotowoltaika dolnośląskie
   fotowoltaika dolnośląskie

   Przez wiele lat energia czerpana z instalacji fotowoltaicznej jest właściwie za darmo, bo wykorzystywane są tylko promienie świetlne. Korzystając z niej, nie wpływamy na zanieczyszczenie powietrza, nie ma mowy o emitowaniu spalin czy innych toksycznych substancji.

   zestaw fotowoltaiczny

   Czy fotowoltaika sprawdzi się w Twoim domu lub firmie?

   Zostaw nam numer telefonu, przygotujemy analizę specjalnie dla Ciebie!

    Fotowoltaika Lublin – Prognozy dla instalacji fotowoltaicznych

    Prognoza IEO zakłada wzrost mocy zainstalowanej w farmie fotowoltaicznej w 2020 roku głównie w segmencie mikroinstalacji. Następnie w latach 2021-2022 zostanie oddane do użytku około 2,8 GW farm fotowoltaicznych. W latach 2022 i 2023 udział farm fotowoltaicznych w całkowitej zainstalowanej mocy będzie równy udziałowi mikroinstalacji.

    Rynek PV zmieni się z typowo prosumenckiego, tak jak jest teraz, na zrównoważony między profesjonalnymi elektrowniami PV a prosumentami. Według scenariuszy Solar Power Europe z 2019 roku moc zainstalowana w Polsce w 2023 roku wyniesie 3,5-5 GW. IEO, biorąc pod uwagę wszystkie rodzaje wsparcia w każdym sektorze i jego aktualną dynamikę, proponuje bardziej optymistyczny scenariusz.

    Fotowoltaiczne lubelskie w ramach walki ze smogiem

    Zmiany w Lublinie wychodzą na dobre. Rocznie przeznaczany jest ok. 1 mln zł dotacji na wymianę pieców. W mieście wybudowano także 68 km trakcji trolejbusowych. W ciągu paru lat tabor komunikacji miejskiej nabędzie 20 autobusów elektrycznych oraz 15 trolejbusów.

    Ponadto, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja prądu z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

    Popularność paneli fotowoltaicznych rośnie z roku na rok. Fotowoltaika (panele słoneczne). Mniejsze rachunki za prąd, możliwość dofinansowania np. z programu Mój Prąd, jak i liczne firmy, które posiadają ofertę usługi montażu instalacji dla domu (klientów indywidualnych), czy przedsiębiorstw (klientów biznesowych), stanowią czynnik, dzięki któremu tak wielu Klientów decyduje się na instalację fotowoltaiczną.

    Fotowoltaika – instalacje mają przyszłość w Polsce

    Fotowoltaika odegra kluczową rolę w przełomie, który zapoczątkuje transformację energii. To nie tylko główny obszar inwestycji w energetykę odnawialną, ale także w całej polskiej energetyce. Jako jedyna branża energetyki odnawialnej była w stanie zmobilizować w latach 2019-2020 większy kapitał inwestycyjny niż cała energetyka konwencjonalna. Potrafi również zdobyć zaufanie inwestorów z kapitałem polskim i zagranicznym, co potwierdza indeks giełdowy IEO_PV. Fotowoltaika to inwestycja na długie lata, która się opłaca.

    Masz pytania? Z chęcią na nie odpowiemy!

    Skontaktuj się z nami po szybką wycenę instalacji!

    Fotowoltaiczne lubelskie w ramach walki ze smogiem

    Zmiany w Lublinie wychodzą na dobre. Rocznie przeznaczany jest ok. 1 mln zł dotacji na wymianę pieców. W mieście wybudowano także 68 km trakcji trolejbusowych. W ciągu paru lat tabor komunikacji miejskiej nabędzie 20 autobusów elektrycznych oraz 15 trolejbusów.

    Ponadto, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja prądu z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

    Popularność paneli fotowoltaicznych rośnie z roku na rok. Fotowoltaika (panele słoneczne). Mniejsze rachunki za prąd, możliwość dofinansowania np. z programu Mój Prąd, jak i liczne firmy, które posiadają ofertę usługi montażu instalacji dla domu (klientów indywidualnych), czy przedsiębiorstw (klientów biznesowych), stanowią czynnik, dzięki któremu tak wielu Klientów decyduje się na instalację fotowoltaiczną.

    Fotowoltaika – instalacje mają przyszłość w Polsce

    Fotowoltaika odegra kluczową rolę w przełomie, który zapoczątkuje transformację energii. To nie tylko główny obszar inwestycji w energetykę odnawialną, ale także w całej polskiej energetyce. Jako jedyna branża energetyki odnawialnej była w stanie zmobilizować w latach 2019-2020 większy kapitał inwestycyjny niż cała energetyka konwencjonalna. Potrafi również zdobyć zaufanie inwestorów z kapitałem polskim i zagranicznym, co potwierdza indeks giełdowy IEO_PV. Fotowoltaika to inwestycja na długie lata, która się opłaca.

    Masz pytania? Z chęcią na nie odpowiemy!

    Skontaktuj się z nami po szybką wycenę instalacji!