Kalkulator

Blog

Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem

blog

02.11.2021 r.

Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z bardziej zasadniczych decyzji, jaką podejmujemy podczas budowy domu lub jego modernizacji. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także innych paliw, w tym gazu, skłania nas do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych cenowo sposobów ogrzewania nieruchomości.

W tym kontekście na pewno warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze systemy grzewcze oparte o powietrzne pompy ciepła. Takie rozwiązanie znacząco redukuje koszty ogrzewania, przy czym zapewnia duży komfort użytkowania.

Dodatkową zaletą pomp ciepła jest możliwość ich wykorzystania do chłodzenia pomieszczeń w czasie letnich upałów. Ponadto pompy ciepła pracujące w układzie powietrze-woda mogą jednocześnie służyć do uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Powietrzna pompa ciepła – tanie ogrzewanie i dbałość o środowisko naturalne

Pompa ciepła jest uznawana za najbardziej ekologiczny i najtańszy sposób ogrzewania budynku i uzyskania ciepłej wody użytkowej. Obecnie najchętniej wybieranym rozwiązaniem są pompy ciepła korzystające z energii zgromadzonej w powietrzu. O ich sukcesie decyduje m.in. mało inwazyjna instalacja, która polega na montażu urządzenia przy zewnętrznej ścianie budynku i połączenia z systemem wewnętrznym.

Ponadto efektywność powietrznych pomp ciepła znacznie wzrosła w miarę rozwoju technologii. Jeszcze kilkanaście lat temu pompy ciepła tego typu mogły skutecznie ogrzewać dom przy minimalnej temperaturze powietrza ok. –10oC. Aktualnie mogą zapewnić efektywne ogrzewanie pomieszczeń nawet w przypadku temperatury zewnętrznej sięgającej –20oC lub –25oC.

Dlaczego powietrzna pompa ciepła?

W okresie zimowym powietrzna pompa ciepła jest nieco mniej sprawna niż gruntowa, ale stanowi zdecydowanie mniejszą inwestycję. Nie wymaga bowiem wykonywania kosztownych poziomych lub pionowych kolektorów, które są niezbędne w przypadku gruntowej pompy ciepła. Dzięki kolektorom gruntowa pompa ciepła może czerpać energię odnawialną z powierzchniowych lub głębiej położonych warstw gruntu.

Jednak bardzo często zdarza się, że działka, na której postawiono dom, jest zbyt mała do wykonania wymiennika gruntowego lub inwestora ograniczają możliwości finansowe. W takiej sytuacji optymalnym wyborem jest pompa ciepła powietrzna.

Pompa ciepła powietrze – woda jest coraz częściej wykorzystywana do centralnego ogrzewania domów jednorodzinnych i przygotowywania w nich ciepłej wody. Dotyczy to zarówno budynków nowo budowanych, jak i poddawanych termomodernizacji. Co ciekawe, czasem z opcji montażu pompy ciepła korzystają także inwestorzy, których domy są podłączone do sieci gazowej.

Jakie czynniki decydują o cenie instalacji opartej o pompę ciepła?

Aby obliczyć koszt instalacji z pompą ciepła musimy dokonać kilku zasadniczych wyborów, jak rodzaj pompy ciepła (gruntowa, powietrzna), wymagane parametry urządzenia, wybór producenta i instalatora.

Oczywiście powyższe decyzje są ściśle związane z technologią, kubaturą oraz lokalizacją budynku, a także potrzebami i preferencjami jego użytkowników. Jakie są główne czynniki wpływające na cenę inwestycji?

Kluczowa decyzja związana z instalacją opartą o pompę ciepła dotyczy rodzaju dolnego źródła, z którego pozyskujemy odnawialną energię wykorzystywaną w systemie grzewczym. Może to być powietrze, grunt lub woda (płynąca lub gruntowa). Ma to istotny wpływ zarówno na efektywność pompy ciepła, jak na finalny koszt inwestycji.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, bardzo efektywną, ale też najdroższą opcją jest zastosowanie gruntowej pompy ciepła. W takim wypadku, na wysokość inwestycji składa się nie tylko cena samego urządzenia i koszty montażu, ale także pracochłonne roboty ziemne związane z instalacją wymiennika (kolektora) poziomego lub pionowego.

Znacznie prostszym i tańszym sposobem ogrzania domu i uzyskania c.w.u. jest skorzystanie z powietrznej pompy ciepła. Instalacja ogranicza się do dwóch zasadniczych zadań:

  • montaż pompy ciepła przy ścianie zewnętrznej budynku;
  • połączenia za pomocą instalacji rurowej z systemem wewnętrznym.

Producent i parametry pompy ciepła

Cena pompy ciepła zależy również od jej producenta oraz parametrów jakimi charakteryzuje się urządzenie. Popularność pomp ciepła powoduje, że na rynku systematycznie zwiększa się dostępność tych urządzeń oraz rośnie ilość firm które je oferują. Dotyczy to zarówno producentów od lat specjalizujących się w produkcji urządzeń grzewczych, jak nowych, mniejszych dostawców.

Mamy więc bardzo zróżnicowaną cenowo ofertę pomp ciepła. Przy wyborze odpowiedniego modelu z pewnością pomocne są rankingi dotyczące zarówno producentów, jak najlepszych i najbardziej popularnych pomp ciepła. To drugie zestawienie umożliwia porównanie parametrów, jakimi charakteryzują się poszczególne modele.

Pompę ciepła bardziej zaawansowaną technologicznie charakteryzuje lepsza wydajność. Zazwyczaj wiąże się to również z wyższą ceną urządzenia. Jednak w dłuższej perspektywie czasu, rozwiązanie takie jest bardziej korzystne z uwagi niższe koszty eksploatacji.

Współczynnik wydajności COP i SCOP

Dobrze jest również zwrócić uwagę na współczynnik wydajności COP i SCOP. Współczynnik COP jest podstawowym parametrem pracy pompy ciepła. Określa on, ile energii elektrycznej trzeba dostarczyć, aby otrzymać określoną ilość energii.

Drugi współczynnik, SCOP odnosi się do całego sezonu grzewczego, przez co lepiej odzwierciedla rzeczywistą efektywność pompy ciepła. Im wyższa jest wartość obu tych parametrów, tym większa jest oszczędność energii elektrycznej.

Wielkość i sposób wykończenia budynku

Na ostateczną cenę pompy ciepła wpływ mają również takie czynniki, jak:

  • powierzchnia i sposób użytkowania pomieszczeń;
  • technologia domu (np. rodzaj ocieplenia, stolarki okiennej, występowanie mostków termicznych itp.);
  • rodzaj ogrzewania budynku.

W kontekście pomp ciepła, warto zwrócić uwagę na zasadniczą zaletę ogrzewania podłogowego. Mianowicie potrzebuje ono niższej temperatury zasilania niż tradycyjne grzejniki, co zdecydowanie podnosi efektywność całej instalacji.

Powyższe czynniki wpływają na wybór pompy ciepła o określonej mocy. Zasadniczo, im wyższa jest moc pomp ciepła, tym więcej trzeba za nie zapłacić. Dlatego dla optymalizacji kosztów inwestycji należy właściwie dopasować urządzenie grzewcze do wymagań konkretnego budynku i jego użytkowników.

Przewymiarowanie pompy ciepła znacząco zwiększy koszty inwestycji i wydłuży czas jej zwrotu. Inwestor zapłaci więcej za urządzenie, którego mocy w pełni nie wykorzysta. W dłuższej perspektywie przewymiarowane urządzenie może negatywnie wpłynąć na działanie całego systemu grzewczego i żywotność niektórych elementów.

Natomiast niedowymiarowanie pompy ciepła może skutkować niedogrzaniem pomieszczeń i koniecznością skorzystania z dodatkowego źródła ciepła. Tym samym wpłynie na wzrost sumarycznych kosztów ogrzania domu.

Dlatego wybór pompy ciepła o mocy optymalnej dla danego budynku powinien być poprzedzony rzetelnym audytem. Profesjonalny doradca weźmie pod uwagę między innymi takie czynniki jak kubatura budynku, rodzaj i jakość izolacji cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło związane z preferencjami mieszkańców domu.

Lokalizacja nieruchomości

Innym czynnikiem wpływającym na koszt montażu pompy ciepła jest lokalizacja budynku. Ceny usług związanych z instalacją pomp ciepła mogą być bardzo zróżnicowane w poszczególnych miastach i regionach kraju. Ponadto koszt inwestycji uzależniony jest od szeregu dodatkowych czynników, w tym logistyki. Prostym przykładem jest odległość nieruchomości od firmy realizującej instalację. Większa odległość generuje wyższą cenę wykonania usług w związku z czasem i kosztem dojazdu.

W przypadku gruntowych pomp ciepła sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Opłacalność gruntowej pompy ciepła w znacznym stopniu zależy od warunków geologicznych oraz strefy klimatycznej, w której leży dana nieruchomość. W Polsce mówimy o czterech strefach, w których występuje różna głębokość przemarzania (czyli miejsca gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C). W zależności od strefy, głębokość ta waha się od 0,8 m do 1,4 m.

Uwzględniając powyższe informacje możemy przyjąć, że gruntowa pompa ciepła może być rozważana w chłodniejszych regionach, a także na terenach podgórskich i górskich.

Zdecydowanie mniej zależne od czynników związanych z lokalizacją są pompy ciepła pobierające energię z dolnego źródła, jakim jest powietrze. Są one nie tylko tańsze i łatwiejsze w montażu, ale też mogą być zainstalowane w każdym rejonie kraju.

Pompa ciepła powietrzna – cena urządzenia

Rok 2020 był w Polsce rekordowy pod względem sprzedaży powietrznych pomp ciepła. Sprzedano ponad 40 tysięcy tych urządzeń, czyli o ponad 100% więcej niż w poprzednim roku. O ich popularności zdecydował szereg zalet.

Po pierwsze, zajmują mało miejsca, a ich montaż nie wymaga dodatkowych inwestycji na działce. Dla inwestorów jest istotne, że instalacja powietrznej pompy ciepła nie wymaga na starcie tak wysokich kosztów, jak w przypadku gruntowych pomp ciepła. Decyduje o tym fakt, że nie występuje konieczność budowy kolektora gruntowego (poziomego lub pionowego), gdyż dolnym źródłem ciepła jest powietrze.

Po drugie, powietrzne pompy dobrze sprawdzają się w naszym klimacie i mogą efektywnie pracować we wszystkich strefach klimatycznych obecnych w Polsce. Nie są też zależne od uwarunkowań geologicznych.

Po trzecie, efektywna praca pomp ciepła powietrze – woda jest gwarantem znacznego obniżenia rachunków związanych z ogrzewaniem domu i uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Monoblok czy split – typy powietrznych pomp ciepła

Omawiając cenę powietrznej pompy ciepła, warto zwrócić uwagę na dwa podstawowe typy technologii, z którymi możemy się spotkać. Są to:

  • monoblok – urządzenie tego typu jest droższe w zakupie ale tańsze i wygodniejsze w montażu;
  • pompa typu split – ten typ powietrznych pomp ciepła jest łatwiejsza do wykonania, co przekłada się na niższy koszt produkcji i w efekcie na niższą cenę urządzenia.

Większą ilość informacji na temat pomp ciepła typu monoblok i split można znaleźć w artykule: Pompa ciepła – co to jest.

Na cenę powietrznych pomp ciepła wpływa także ich układ pracy, czyli:

  • układ nadmuchowy: pompa ciepła powietrze-powietrze, która działa na zasadzie podobnej do klimatyzatora, z tym, że nich chłodzi lecz ogrzewa wewnętrzne powietrze w pomieszczeniu. Na marginesie, pompy ciepła tego typu często wykorzystuję się także do klimatyzacji.
  • układ wodny: pompa ciepła typu powietrze-woda jest, na której można oprzeć wielofunkcyjny system ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania wody użytkowej.

Reasumując, montaż pompy ciepła jest wydatkiem zależnym zarówno od warunków zewnętrznych, jak rodzaju samego urządzenia. Ceny pompy ciepła powietrznej zależą od kilku czynników:

przeznaczenia (tylko ogrzanie domu lub z funkcjonalnością podgrzewania wody użytkowej);

producenta (ranking, gwarancje, sieć sprzedażowa i serwisowa);

mocy urządzenia – im większa moc urządzenia, tym wyższa cena.

Cena netto powietrznych pomp ciepła oferowanych w naszym kraju najczęściej znajduje się w przedziale od 10.000 zł do 65.000 zł. Najczęściej dla domu o powierzchni zbliżonej do 150 m2 musimy liczyć się z urządzeniem w cenie ok. 35.000 zł netto.

Pompa ciepła a parametry energetyczne budynku

Instalując pompę ciepła należy pamiętać, że duży wpływ na efektywność systemu grzewczego ma dobra izolacja termiczna domu. Korzyści może przynieść także wyposażenie budynku w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Takie rozwiązanie zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do ogrzania domu. W rezultacie, możliwy jest zakup pompy ciepła o mniejszej mocy, a docelowo niższe koszty eksploatacji całego systemu.

Nowo budowane domy zazwyczaj posiadają odpowiednią izolację termiczną, co jest związane z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi parametrów energetycznych. W przypadku starszych budynków, dla zapewnienia efektywności ich ogrzewania na ogół potrzebna jest ich termoizolacja.

Na etapie projektowania systemu grzewczego opartego o pompę ciepła, warto jest przeprowadzić audyt sprawdzający parametry energetyczne domu. Dobrze dopasowane rozwiązanie pozwoli nam przez długie lata cieszyć się niskimi rachunkami za ogrzewanie budynku.

Dobór mocy pompy ciepła

W zależności od mocy pompy ciepła, cena tych urządzeń może się różnić o kilka tysięcy złotych. Różnica ta może być nawet wielkości 7.000 zł. Oczywiście ceny pomp ciepła rosną wraz ze wzrostem mocy. Dlaczego moc pompy ma wpływ na cenę?

Pompy o wyższej mocy musza dostarczać więcej ciepła w tej samej jednostce czasu. Zatem powinny posiadać sprężarkę o wyższej mocy oraz wymiennik ciepła o większej powierzchni. Bywają też doposażone w inne elementy, na przykład dodatkowy wentylator.

Dlatego tak ważny jest poprawny dobór mocy instalowanej pompy ciepła. Pompa powinna zapewnić ogrzanie domu podczas bardzo chłodnej zimy oraz  przygotowanie ciepłej wody w ilości zaspokajającej potrzeby domowników. W tym celu pojemność zasobnika musimy dostosować do liczby domowników i ich preferencji użytkowych. Należy także wziąć pod uwagę ilość łazienek w domu i ich wyposażenie (wanny, prysznice, umywalki).

Jakie są skutki niewłaściwego dobrania pompy ciepła? Co się stanie, jeśli zainstalujemy urządzenie o mocy 10 KW zamiast 7 kW? Pompa o mocy większej niż zapotrzebowanie budynku na ciepło zwiększy początkowe koszty inwestycji. Musimy się też liczyć z innymi konsekwencjami przewymiarowania instalacji w dłuższym okresie czasu. Na czym to polega?

Mocniejsza pompa dobrze sobie poradzi z ogrzaniem domu podczas kilku ekstremalnie niskich temperatur w sezonie. Jednak przez większość czasu problemem będzie dopasowanie mocy do mniejszego zapotrzebowania na ciepło. W efekcie cykle pracy sprężarki będą krótkie, co zwiększy koszt eksploatacji pompy i może być powodem skrócenia jej żywotności.

Jak możemy się domyślić, wybór zbyt małej pompy także nie jest dobrym rozwiązaniem. Początkowa oszczędność nie będzie miała znaczenia, jeśli rozwiązanie nie zapewni nam komfortu cieplnego podczas mroźnej zimy. Dodatkowym skutkiem będą większe koszty eksploatacji i szybsze zużywanie się pompy pracującej przez dłuższy czas z pełną mocą.

Koszt montażu pompy ciepła

Koszt montażu systemu grzewczego opartego o powietrzną pompę ciepła zazwyczaj zawiera się w przedziale od 30 do 50 tysięcy złotych. Rozpatrujemy tu dom o przeciętnej powierzchni rzędu 150 m². Z czego wynika rozpiętość cenowa?

Oprócz różnic w cenie samej pompy, istotne znaczenie mają także inne części instalacji grzewczej, jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub inne formy ogrzewania płaszczyznowego (np. ścienne czy rzadziej sufitowe).

Woda dostarczana do tradycyjnych grzejników musi mieć zdecydowanie wyższą temperaturę niż w przypadku ogrzewania podłogowego. Tymczasem sprawność pompy ciepła obniża się wraz ze wzrostem temperatury wody, która musi być dostarczona do instalacji grzewczej. Jeśli etap prac związanych z budową domu umożliwia wybór sposobu ogrzewania, zdecydowanie warto rozważyć system z ogrzewaniem podłogowym.

Optymalnie jest, jeśli ogrzewanie płaszczyznowe zapewnimy także na wyższych poziomach budynku. Bardziej kosztowny jest układ mieszany, gdzie “podłogówka” występuje na parterze, a na piętrze grzejniki. Niezbędne jest wtedy zróżnicowanie temperatury wody dostarczanej do poszczególnych systemów instalacji w domu. Wymaga to zastosowanie dodatkowej pompy obiegowej oraz układu mieszającego i sterującego.

Czasem warto rozważyć przypadek oddzielnie sterowanych obiegów ogrzewania podłogowego na różnych poziomach domu. Koszt instalacji jest nieco wyższy, ale daje możliwość utrzymywania różnej temperatury w różnych częściach domu. Może to obniżyć koszty ogrzewania w sytuacji, gdy jedna część budynku (np. poddasze) jest użytkowana tylko okresowo i nie wymaga intensywnego ogrzewania.

Pompa ciepła – cena z montażem: podsumowanie

Powietrzne pompy ciepła są nowoczesnymi, bezobsługowymi, ekologicznymi i ekonomicznymi urządzeniami grzewczymi. Dlatego są coraz częściej wybierane jako rozwiązanie ogrzewania domu i przygotowywania c.w.u.

Dodatkowo, decyzja o zastosowaniu pompy ciepła na etapie budowy domu przynosi dodatkowe oszczędności. Możemy wtedy uniknąć kosztów przyłącza gazowego czy budowy komina spalinowego.

Rozwiązaniem zyskującym coraz większą popularność jest wyposażenie domu w system ogrzewania z pompą ciepła oraz w instalację fotowoltaiczną. Dzięki jedoczesnemu zastosowaniu obu technologii koszty ogrzewania domu spadają niemal do zera.

Warto przeczytać:

Ile kosztuje fotowoltaika ?

Inwestycja w energię ze źródeł odnawialnych z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że w tym przypadku znaczne korzyści finansowe dla inwestorów idą w parze z dbałością o środowisko naturalne. Wśród stosowanych technologii prym wiodą instalacje fotowoltaiczne. Na czym polega ich fenomen? I wreszcie… ile kosztuje fotowoltaika? […]

blog

18.11.2021 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/10/foto-ile-paneli-fotowoltaicznych-na-1kw.png

6

minut czytania

Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?

Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?   Znaczny wzrost cen prądu jest jednym z istotnych powodów poszukiwania nowych rozwiązań dostarczenia energii elektrycznej do domu, firmy czy gospodarstwa rolnego.   Z rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii (OZE) najczęściej wybierana jest energia ze słońca, którą na prąd elektryczny zamieniają panele fotowoltaiczne. Planując taką instalację, często szukamy […]

blog

05.10.2021 r.

instalacja fotowoltaiczna

panele fotowoltaiczne koszt

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-instalacja-fotowoltaiczna-na-gruncie.jpg

2

minut czytania

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie – wady i zalety

Fotowoltaika zdobywa coraz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, ponieważ perspektywa uzyskania niezależności i dostępu do darmowego prądu brzmi bardzo zachęcająco.    Niemniej osoby, które rozważają tę technologię zadają sobie również szereg pytań, między innymi odnośnie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych. Jeśli zainstalować panele, to czy lepiej na dachu domu, czy może na gruncie?   Najpopularniejszym […]

blog

08.09.2021 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-dobor-pompy-ciepla.jpg

2

minuty czytania

Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła?

Zastanawiasz się nad montażem powietrznej pompy ciepła i potrzebujesz informacji jak prawidłowo dobrać odpowiednią dla Twojej nieruchomości? Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła? Już wyjaśniamy. Jak wykonać prawidłowe obliczenia? Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest złożonym i skrupulatnym procesem obejmującym szereg obliczeń, które uwzględnią potrzeby grzewcze nieruchomości i określają wymaganą moc grzewczą powietrznej pompy ciepła […]

blog

01.09.2021 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-systemy-grzewcze-1.jpg

3

minuty czytania

Najpopularniejsze systemy grzewcze w Polsce – poznaj ich wady i zalety

Porzucenie starego systemu grzewczego i przejście na nowy, może być trudne. Jeśli masz urządzenie, które wymaga wymiany, ważnym czynnikiem może być poznanie innych, lepszych technologii. Wszystkie systemy są dostępne w różnych modelach i rozmiarach, aby dopasować się do Twojego domu. Dobrze dobrany system grzewczy jest gwarancją komfortu Dla codziennego komfortu przebywania w budynku konieczne jest […]

blog

18.08.2021 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-pompa-ciepla-zasady-dzialania.png

9

minut czytania

Pompa ciepła – zasady działania

Pompa ciepła – zasady działania Pompa ciepła to ekologiczny, oszczędny i bardzo wygodny sposób na ogrzanie domu oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby, możemy także wykorzystać pompę do chłodzenia pomieszczeń.  Artykuł “Pompa ciepła – zasady działania” przybliża sposób, w jaki to urządzenie zamienia ciepło z otoczenia zewnętrznego na energię cieplną wykorzystywaną w domu. […]

blog

12.08.2021 r.

pompy ciepła

powietrzna pompa ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-fotowoltaika-zmiany-2021.jpg

8

minut czytania

Zmiany w fotowoltaice 2021

Co niosą zmiany w fotowoltaice 2021?   Dlaczego zmiany w fotowoltaice są tak gorącym tematem od czerwca 2021 roku? Jest tak za sprawą kilku wydarzeń:   Po pierwsze, w połowie roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych źródłach Energii. Jego szeroko komentowanym założeniem jest rezygnacja z systemu opustów.   Po drugie, od […]

blog

30.07.2021 r.

fotowoltaika opinie

fotowoltaika zmiany

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto_pompa-ciepla-co-to-jest.jpg

9

minut czytania

Pompa ciepła – co to jest

Pompa ciepła – co to jest Pompa ciepła to jeden z najbardziej oszczędnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska sposobów na:   ogrzanie domu, pozyskanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u), chłodzenie pomieszczeń (w gorące dni). Pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, nie emitują spalin i nie wytwarzają odpadów. Ważne cechy instalacji z pompą ciepła Technologia ogrzewania […]

blog

12.07.2021 r.

pompa monoblok

pompa split

pompy ciepła

powietrzna pompa ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/pro.jpg

6

minut czytania

Panele fotowoltaiczne koszt. Ile wynosi inwestycja w fotowoltaikę?

Panele fotowoltaiczne koszt Chcesz, aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się w Twoim domu lub firmie? Chcesz aby odpowiadała za produkcję energii elektrycznej? Dzięki której zasilisz wszystkie niezbędne urządzenia (w tym sprzęty AGD i RTV, ogrzewanie, a także wiele innych)?   Zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, która zapewni Ci odpowiednią dawkę mocy, a co za tym […]

blog

30.06.2021 r.

fotowoltaika - czy się opłaca

panele fotowoltaiczne koszt

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/jak-działa-fotowoltaika.jpg

8

minut czytania

Jak działa fotowoltaika? Wszystko o darmowej i ekologicznej energii

Jak działa fotowoltaika Jeżeli zastanawiasz się jak działa fotowoltaika? Jak produkować własną energię elektryczną? Z pewnością rozważałeś wykorzystanie do tego celu promieniowania słonecznego, a co za tym idzie – własną instalację fotowoltaiczną.   Inwestycja w system fotowoltaiczny to przedsięwzięcie, którego koszt może oscylować w granicy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku fotowoltaiki dla […]

blog

24.06.2021 r.

ekologia

energia słoneczna

instalacja fotowoltaiczna

inwerter

odnawialne źródła energii

OZE

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/zestawy-fotowoltaiczne.jpg

5

minut czytania

Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca

Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca Dedykowane zestawy fotowoltaiczne to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej właścicieli firm, jak i gospodarstw domowych. W jaki sposób wykorzystuje się tego typu urządzenia? Jak wygląda ich cena i klasyfikacja? Co zrobić, aby wybrać i zamontować instalację PV, która zapewni odpowiednią podaż mocy? Jak […]

blog

09.06.2021 r.

energia słoneczna

odnawialne źródła energii

OZE

zestawy fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/growatt.jpg

7

minut czytania

Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy

Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy Growatt to azjatyckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu sprawdzonych, trwałych i wydajnych rozwiązań fotowoltaicznych. Pomimo młodego wieku na dobre zadomowiła się na rynkach całego świata, a z roku na rok wpływy marki Growatt zaczynają sięgać coraz dalej.  Firma została założona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku.   Główną […]

blog

31.05.2021 r.

falownik

falownik growatt

inwerter

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/fronius.jpg

6

minut czytania

Falownik Fronius – co oferuje kultowy producent inwerterów?

Falownik Fronius Fronius Solar to austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji falowników (inwerterów). Nazwa firmy pochodzi od nazwiska jej założyciela – Güntera Froniusa, który założył ją w 1945 roku. Wówczas był to niewielki warsztat zajmujący się naprawami i konserwacjami urządzeń radiowych i elektrycznych.   Krokiem milowym, który zapoczątkował drogę do sukcesu firmy było powstanie ładowarki do akumulatorów. Następnie […]

blog

21.05.2021 r.

falownik

falownik Fronius

inwerter

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/1.jpg

6

minut czytania

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura

Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura  Skrót OZE przez ostatnie lata był i jest wymieniany przez wszystkie przypadki. Co tak naprawdę oznacza? Z czym wiąże się oparcie energetyki o odnawialne źródła energii? Jakie korzyści za sobą niesie, a także co ich wprowadzenie oznacza dla dotychczasowych rodzajów energetyki opartej na bardziej tradycyjnych […]

blog

11.05.2021 r.

ekologia

odnawialne źródła energii

OZE

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/10-LAT-GWARANCJI-NA-MONTAŻ.jpg

6

minut czytania

Fotowoltaika na płaskim dachu. Czy to dobry pomysł?

Fotowoltaika na płaskim dachu. Zastanawiasz się nad inwestycją, której celem będzie montaż własnej infrastruktury służącej do produkcji ekologicznego i darmowego prądu elektrycznego? Jednocześnie obawiasz się, że mała działka lub brak skośnego dachu zniweczy Twoje plany związane z odnawialnym źródłem energii? Nic z tych rzeczy.   W dalszej części tego artykuł przedstawimy Ci gotowe rozwiązania, które […]

blog

15.04.2021 r.

fotowoltaika na płaskim dachu

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/pompa-ciepła.jpg

9

minut czytania

Pompa ciepła monoblok czy split? Wady i zalety obu rozwiązań.

Pompa ciepła monoblok czy split? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to jesteś w dobrym miejscu. Większość osób, którym zależy na stosunkowo tanim, a także ekologicznym ogrzewaniu często zadaje sobie pytanie nie “czy?“, ale “jaką pompę ciepła wybrać”? Czy postawić na pompy typu monoblok, czy też lepiej zdecydować się na pompę typu split?   Czym różnią […]

blog

08.04.2021 r.

pompa monoblok

pompa split

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/23.jpg

7

minut czytania

Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych?

Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych? Panele fotowoltaiczne zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Nic dziwnego, musimy w końcu przyznać, że perspektywa zyskania niezależności i cieszenia się dostępem do darmowej energii elektrycznej dla każdego brzmi dość kusząco.    Wyzwaniem, przed którym stają osoby, które dopiero decydują się na tego rodzaju […]

blog

11.03.2021 r.

fotowoltaika na gruncie

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompa-ciepła.jpg

9

minut czytania

Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!

Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!  Pompa ciepła to rodzaj ogrzewania, o którego specyfice, zaletach, jak i możliwościach wspominaliśmy już wielokrotnie. Podkreślaliśmy, iż inwestycja związana z pompą ciepła jest wszechstronna, dzięki czemu służy zarówno do ogrzewania wody, jak i ogrzewania budynku. Inwestycja w pompę ciepła ma także wymiar ekologiczny, […]

blog

25.02.2021 r.

pompy ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaciepła.jpg

8

minut czytania

Pompa ciepła jak działa? Zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jak działa? Pompa ciepła stanowi nowoczesny system odpowiadający za zasilanie w ciepło instalacji grzewczej oraz instalacji wody użytkowej. Przy użyciu tego urządzenia zadbasz o odpowiedni obieg czynnika roboczego, który sprawi, że w Twoim wnętrzu zagości ciepło i wręcz idealna temperatura. Zadbasz zarówno o temperaturę powietrza, jak również sprawisz, że woda użytkowa również będzie miała […]

blog

11.02.2021 r.

pompy ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/13.jpg

7

minut czytania

Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej?

Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej? Na łamach naszego bloga już wielokrotnie wspominaliśmy, że obecny trend zmian wysokości rachunków za prąd przez wiele lat pozostanie na podobnym poziomie. To znaczy, że każdego roku my jako odbiorcy, którzy korzystają z energii zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych, musimy być gotowi na regularne […]

blog

28.01.2021 r.

podwyżka cen prądu 2021

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/montaż.jpg

9

minut czytania

Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku

Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku Montaż paneli fotowoltaicznych (zarówno on grid, jak i off grid) jest jedną z najważniejszych czynności zmierzających do tego, aby ogniwa zaczęły produkować darmowy prąd. W tym artykule czeka Cię dawka kompleksowej wiedzy, dzięki której nie tylko dowiesz się, jak poprawnie zamontować panel, ale także pozyskasz inne, szczegółowe informacje dotyczące […]

blog

08.01.2021 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/28-2.jpg

9

minut czytania

Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy

Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy Instalacje fotowoltaiczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi w walce o ochronę środowiska jak i zasobności portfeli. Fotowoltaika opinie ma przeróżne, są zwolennicy jak i przeciwnicy. Jej użytkowanie pozwala na produkowanie niemal całkowicie darmowej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę brak negatywnego wpływu na kondycję Ziemi – stanowi idealny […]

blog

29.12.2020 r.

fotowoltaika opinie

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/22-1.jpg

5

minut czytania

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

Czyszczenie paneli fotowoltaicznych Jak myć panele słoneczne, aby działały na 100% swoich możliwości?   O wysokiej wydajności paneli PV oraz idącymi za nią w parze – regularnymi dostawami prądu, stanowi odpowiednia ekspozycja na światło słoneczne docierające do ogniw. Aby panele fotowoltaiczne mogły pracować na pełnych obrotach należy zadbać o ich lokalizację. Orientacja południowa, z dala od […]

blog

10.12.2020 r.

czyszczenie paneli fotowoltaicznych

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/20-1.jpg

6

minut czytania

Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału

Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału  Z informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że Program Mój Prąd 2021 będzie realizowany od 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków do Programu Mój Prąd 3.0 rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku. Co ważne, obejmie instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Wszyscy, którzy nie […]

blog

03.12.2020 r.

Program Mój Prąd

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/foto-pompa-ciepla-i-fotowoltaika.png

5

minut czytania

Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania

Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania  Czym jest i w jaki sposób funkcjonuje pompa ciepła? Co sprawia, że idealne współgra z instalacją fotowoltaiczną? Jakie czynniki decydują o tym, że połączenie obu tych technologii niesie za sobą wiele korzyści – zarówno dla Ciebie, Twojego portfela, jak i całego środowiska? Pompa ciepła i fotowoltaika […]

blog

05.11.2020 r.

pompy ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/panele.jpg

7

minut czytania

Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać?

Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać? Fotowoltaika to technologia, której zalety zaczynają dostrzegać kolejne grupy osób chcących produkować darmową energię elektryczną oraz aktywnie wspierać ochronę środowiska naturalnego. Niegdyś droga i tym samym zarezerwowana jedynie dla wybranych. Obecnie, stosunkowo tania i dostępna praktycznie dla każdego, komu zależy na produkcji własnego prądu elektrycznego.     Z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznych […]

blog

22.10.2020 r.

wybór paneli

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/6.jpg

9

minut czytania

Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę? Opłacalność fotowolatiki budzi szereg dyskusji. Jeśli jesteś właścicielem domu, firmy, gospodarstwa rolnego lub odpowiadasz chociażby za zarządzanie spółdzielnią bądź wspólnotą mieszkaniową – pewnie zaczynasz zdawać sobie sprawę z rosnących cen energii elektrycznej. Już teraz koszty są dla Ciebie duże, a prognozy na najbliższe lata nie pozostawiają […]

blog

07.10.2020 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/09/3.jpg

7

minut czytania

Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?

Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?  Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule na temat fotowoltaiki dla firm – koszty prądu w Polsce będą coraz wyższe. Wpływ na ten fakt będą miały zarówno uwarunkowania polityczno-gospodarcze (rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2). Koszty pozyskiwania surowca również wpływają na wzrost cen za prąd, na tym w głównej mierze […]

blog

03.09.2020 r.

ekologia

fotowoltaika dla rolnika

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/07/1.jpg

8

minut czytania

Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna   Panele fotowoltaiczne, to skuteczny sposób na zminimalizowanie zapotrzebowania nieruchomości na zewnętrzne dostawy prądu. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej montowane zarówno w starszych jak i nowych budynkach mieszkalnych. Zanim jednak zdecydujemy się na tę inwestycję, dobrze wiedzieć, jak wyglądają orientacyjne koszty paneli fotowoltaicznych i za co tak naprawdę płacimy.    Jak powszechnie wiadomo, fotowoltaika jest […]

blog

28.07.2020 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/05/26-1.jpg

9

minut czytania

Ogniwo fotowoltaiczne, wszystko na temat technologii do produkcji prądu

Ogniwa fotowoltaiczne, na czym polega ich wartość? Ogniwo fotowoltaiczne często występuje pod nazwą ogniwa słonecznego, ogniwa fotoelektrycznego, a czasami jest skracane do fotoogniwa. Niezależnie od sposobu jego nazewnictwa, kluczową informacją na temat tego elementu jest fakt, iż jest on wykorzystywany w procesie produkowania sporą ilość energii elektrycznej (tworzy panel fotowoltaiczny). Ogniwo słoneczne to rodzaj półprzewodnika […]

blog

19.05.2020 r.

produkcja prądu

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/10.jpg

7

minut czytania

Fotowoltaika – co to jest? Definicja, montaż, zastosowanie i korzyści

Fotowoltaika – co to jest? Z poniższego artykułu dowiesz się w jaki sposób powstaje prąd, jak wygląda montaż instalacji, jakie trzeba spełnić warunki, jaki jest koszt przedsięwzięcia, a przede wszystkim –  jakie korzyści fotowoltaika może przynieść także i Tobie.   Z naukowego punktu widzenia, dziedzina fotowoltaiki, to nauka związana z poznawaniem, badaniem, analizowaniem i rozwijaniem zjawiska […]

blog

27.04.2020 r.

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/11.jpg

5

minut czytania

Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii

Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii Panele fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów zaliczających się do całej instalacji fotowoltaicznej. To one odpowiadają za pobór mocy, pozyskiwanej bezpośrednio z energii słonecznej. Wszystko po to, aby (poprzez kolektory), następnie przekazać ją do dalszych części systemu – w celu produkcji właściwego (i co […]

blog

23.04.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem

Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z bardziej zasadniczych decyzji, jaką podejmujemy podczas budowy domu lub jego modernizacji. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także innych paliw, w tym gazu, skłania nas do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych cenowo sposobów ogrzewania nieruchomości. W tym kontekście na pewno warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze systemy grzewcze oparte […]

blog

02.11.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-podwyzki-cen-pradu-2022.jpg

2

minuty czytania

Podwyżki cen prądu 2022 – czy czekają nas spore zmiany?

Dostawcy energii elektrycznej planują zaserwować nam spore podwyżki cen. Właściwie dzieje się tak każdego roku, ale przyszły rok ma być historyczny.   Jak wysokie będą podwyżki prądu Wzrost cen i przerzucanie kosztów na odbiorców końcowych jest jednym ze sposobów na radzenie sobie z trudnymi warunkami panującymi na rynku energetycznym. Notowania energii elektrycznej zaledwie w ciągu […]

blog

15.09.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-jaki-falownik-do-fotowoltaiki.png

6

minut czytania

Jaki falownik do fotowoltaiki

Jaki falownik do fotowoltaiki? Falownik – inaczej inwerter – jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim zamienia prąd stały (DC) produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) używany do zasilania urządzeń elektrycznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniu, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdza się najlepiej w określonych warunkach.   Jakie zadania pełni falownik? […]

blog

07.09.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-branza-fotowoltaiczna-.jpg

2

minuty czytania

Branża fotowoltaiczna – Polska vs Niemcy

Od dwóch lat wzrost mocy generowanej z energii słonecznej jest bardzo wysoki. 2020 rok był najlepszym w kwestii rozwoju fotowoltaiki, nie tylko w naszym kraju. Polska znajduje się w czołówce, tzn. na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy PV, a nasi zachodni sąsiedzi na pierwszym. Instytut Allensbach przeprowadził ankietę odnośnie najważniejszego źródła […]

blog

25.08.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-jakie-panele-fotowoltaiczne.png

6

minut czytania

Jakie panele fotowoltaiczne?

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej instalacji?   Jeśli planujesz montaż fotowoltaiki przed końcem 2021 roku, z pewnością zastanawiasz się, jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej nieruchomości lub firmy. Na pewno wiele spraw ułatwi wybór właściwego wykonawcy. Warto jednak zorientować się w przydatności paneli pv w określonych warunkach pracy.   Panele fotowoltaiczne są najbardziej widoczną […]

blog

12.08.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-czy-fotowoltaika-i-pompa-ciepla-to-polaczenie-idealne.jpg

2

minuty czytania

Czy fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie idealne?

Wielu konsumentów, którzy mają wiedzę na temat działania powietrznych pomp ciepła, wie, że wykorzystują one energię z powietrza zewnętrznego do produkcji ogrzewania i ciepłej wody dla domu i/lub firmy.   Niemniej, aby pompa ciepła mogła działać i dostarczać darmowe ogrzewanie dla Twojej nieruchomości musi być zasilana energią elektryczną, za którą z kolei może odpowiadać fotowoltaika. […]

blog

11.08.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-moj-prad-3-0-2021-zmiany.jpg

6

minut czytania

Mój prąd 2021 zmiany

Mój prąd 2021 – zmiany 1 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 2021. Są zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Łączna kwota na realizację programu wynosi 534 mln złotych, co oznacza że na wsparcie z programu może liczyć ok. 180 tys. rodzin.   Nabór będzie trwał do 22.12.2021 r. lub do […]

blog

16.07.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/ceny.jpg

8

minut czytania

Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.

Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.  Koszt, jaki należy ponieść na panele fotowoltaiczne oraz z jakim wiąże się cała instalacja PV. To właśnie ta tematyka należy do najpopularniejszych zagadnień, od których zaczynają praktycznie wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem własnej elektrowni typu solar.   Na jakie elementy dotyczące ceny instalacji fotowoltaicznych należy zwrócić szczególną uwagę? Czy […]

blog

08.07.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/fotowoltaika.jpg

10

minut czytania

Fotowoltaika czy się opłaca? 6 elementów, dzięki którym sprawdzisz opłacalność fotowoltaiki.

Fotowoltaika czy się opłaca? 17, 35, a może 52 tysiące złotych, czy fotowoltaika się opłaca? Właśnie z takimi wydatkami może wiązać się inwestycja w fotowoltaikę, która ma zagościć w Twoim domu. Jeśli mowa o instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Twojej firmy – wówczas tego rodzaju koszty mogą poszybować nawet do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych za […]

blog

24.06.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele.jpg

9

minut czytania

Panele fotowoltaiczne cena. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne cena. Dopiero zaczynasz poszukiwania informacji na temat działania fotowoltaiki? A może interesujesz się nią już od dłuższego czasu? W obu przypadkach z pewnością zdajesz sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów każdej instalacji są panele fotowoltaiczne, zwane także słonecznymi.   To one odpowiadają za przechwytywanie promieni słonecznych, a co za tym idzie – […]

blog

22.06.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele-słoneczne.jpg

9

minut czytania

Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać

Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać Panele słoneczne stanowią jeden z centralnych punktów, bez których nie może obyć się żadna domowa, jak i firmowa elektrownia słoneczna – zwana potocznie fotowoltaiką. Podczas ich wyboru warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: moc, wydajność, gwarancja, a także szereg innych istotnych […]

blog

02.06.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/6.jpg

8

minut czytania

Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie

Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie Ogniwa fotowoltaiczne to bez wątpienia jedne z kluczowych elementów niezbędnych do produkcji własnego prądu pochodzącego prosto z promieniowania słonecznego. To właśnie one absorbują promienie słoneczne i to właśnie od nich zaczyna się cała podróż energii, której finał następuje w gniazdkach elektrycznych. Ogniwo fotowoltaiczne – wszystko, co warto o nim […]

blog

28.05.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/2-1.jpg

8

minut czytania

Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca

Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca Instalacje fotowoltaiczne zaliczane są do jednego z najpopularniejszych, a zarazem sprawdzonych, efektywnych i bezpiecznych sposobów produkowania energii elektrycznej. Na ich rzecz przemawia przede wszystkim fakt, że generowana przez nie moc pochodzi prosto z natury i jest w pełni odnawialna. Co ważne, w procesie wytwarzania […]

blog

13.05.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/solaredge.jpg

6

minut czytania

Falownik SolarEdge: instalacja, gwarancja, moc – co warto o nim wiedzieć.

Falownik SolarEdge Falowniki produkowane przez firmę SolarEdge to produkty jedno, jak i trójfazowe, które są znane ze swojej dużej sprawności pracy, niezawodności modułów, jak i wpływania na wydajność całego systemu PV. Jakie cechy wyróżniają je na tle innych rozwiązań i co sprawia, że produkty takie, jak inwerter SolarEdge postrzegane są jako lider pośród wszystkich rozwiązań solarnych?   […]

blog

29.04.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/fotowoltaika-na-działce.jpg

7

minut czytania

Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści

Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści Fotowoltaika to rozwiązanie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W skrócie – jest to typ instalacji wykorzystywanej do produkcji ekologicznej energii elektrycznej – pochodzącej prosto z promieni słonecznych. Rosnącą popularność paneli fotowoltaicznych możemy dostrzec pośród właścicieli domów mieszkalnych (którzy wykorzystują ją do w celu zasilania urządzeń znajdujących się w […]

blog

13.04.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/20.jpg

6

minut czytania

Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu

Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu Energia słoneczna – to dzięki niej w ciągu całego roku na powierzchni Ziemi możemy cieszyć się darmowym światłem oraz ciepłem. Docierające do nas promienie słoneczne odpowiadają za lepsze samopoczucie, a także dają wiele okazji do zażywania kąpieli słonecznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z […]

blog

11.03.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/wyb.jpg

3

minuty czytania

Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej?

Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej? Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę na montaż fotowoltaiki? Wybranie wiarygodnego wykonawcy do zainstalowania systemu paneli słonecznych jest bardzo ważnym krokiem. Dobry wybór zagwarantuje, że system fotowoltaiczny zostanie prawidłowo zamontowany, co zapewni dłuższą żywotność oraz bezpieczeństwo mieszkańców.   Panele słoneczne to inwestycja długoterminowa, dlatego należy dokładnie zweryfikować dostawców, aby znaleźć […]

blog

03.03.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/6.jpg

9

minut czytania

Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych.

Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych. Podróżowanie za pomocą samochodów elektrycznych to kolejny trend, który obok odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła), zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu perspektywa bycia ekologicznym, a dodatkowo możliwość korzystania z w pełni bezpiecznych sposobów dbania o […]

blog

18.02.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaaa.png

7

minut czytania

Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej

Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej Powietrzna pompa ciepła to rozwiązanie produkujące ciepło. Poprzez umiejętne połączenie pomp, zaworów, a przede wszystkim – fizyki (w tym dzięki charakterystycznemu działaniu c.o.) “pobiera” temperaturę z zewnątrz, akumuluje ją, a następnie przekazuje do budynku (dom), gdzie jest dostępne w postaci ciepłego powietrza, jak i […]

blog

04.02.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/ins.png

4

minuty czytania

Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu

Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu krok po kroku. Jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej? Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania cieszące się coraz większą popularnością – zarówno pośród osób prywatnych, jak i firm. Nic dziwnego, bowiem poza perspektywą uzyskania dużej niezależności, fotowoltaika jest inwestycją, która w dłuższym horyzoncie czasowym pozwala na generowanie oszczędności sięgających od kilkuset do nawet kilku […]

blog

21.01.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/gwarancja-na-montaż.jpg

6

minut czytania

Fotowoltaika gwarancja

Fotowoltaika gwarancja Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na wiele lat. Jeśli chcesz przez długi okres czerpać z niej korzyści, oszczędzać i nie zamartwiać się ewentualnymi usterkami, warto zdecydować się na firmę, która stawia na bezpieczeństwo wykonania oraz zysk Klienta. Dzięki naszej Gwarancji na Wszystko, zapewnimy Ci długofalową, rentowną inwestycję! Decydując się na moduły fotowoltaiczne warto zainteresować gwarancją jaką […]

blog

08.01.2021 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/27-1.jpg

3

minuty czytania

Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega

Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega Audyt fotowoltaiczny zaliczany jest do jednego z kluczowych przedsięwzięć, którym należy poprzedzić podjęcie decyzji o inwestycji w fotowoltaikę. Jest on ważny z dwóch powodów. Wykonana za jego pomocą analiza ekonomiczna pozwala na badanie zapotrzebowania i odpowiedzieć na pytanie “czy montaż instalacji fotowoltaicznej jest opłacalny?”.    Po […]

blog

17.12.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/24.jpg

4

minuty czytania

Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej

Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej Dobre instalacje fotowoltaiczne opierają się na 3 filarach. Większość firm i osób fizycznych decyduje się na inwestycję właśnie w taki rodzaj odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, system fotowoltaiczny jest doskonałym i stabilnym źródłem darmowej energii elektrycznej.   Drugie, jest całkowicie ekologiczny, przez co przyczynia się do aktywnej walki o ochronę […]

blog

04.12.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/25-1.jpg

4

minuty czytania

Program Czyste Powietrze: jak zyskać dofinansowanie w ekologiczne źródło ciepła?

Program Czyste Powietrze to stosunkowo nowe przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza (w tym ze SMOGIEM), którym wszyscy oddychamy. Dofinansowanie przewiduje wymiany kotłów na paliwo stałe, a także szereg innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze było czyste.   Dowiedz się, ile wynosi kwota dofinansowania, na co jest przyznawana i w […]

blog

26.11.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/17.jpg

5

minut czytania

Czym jest i jak działa optymalizator mocy?

Czym jest i jak działa optymalizator mocy? Instalacje fotowoltaiczne funkcjonują najlepiej wtedy, gdy stanowiące ich część – panele fotowoltaiczne posiadają równy i niczym nieprzerwany dostęp do słońca. Nie jest żadną tajemnicą, iż zjawisko zacienienia wpływa nie tylko na płynność działania instalacji fotowoltaicznej, czy ilość produkowanej przez nią mocy. Niestety, może rzutować również na żywotność i […]

blog

29.10.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/ULGA.jpg

5

minut czytania

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?  Zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie rachunków za prąd. Czyste powietrze, aktywne włączenie się w ochronę środowiska naturalnego i wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi. W ten sposób wymieniliśmy pozytywne strony korzystania z fotowoltaiki.     Niekwestionowanymi zaletami fotowoltaiki jest produkcja darmowego prądu, ekologia i poczucie niezależności. Inwestycja w panele […]

blog

15.10.2020 r.

ekologia

panele fotowoltaiczne

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/09/9-1.jpg

6

minut czytania

Falownik jaki wybrać? Co musisz wiedzieć na temat inwerterów

Falownik jaki wybrać? Co musisz wiedzieć na temat inwerterów Każda instalacja fotowoltaiczna, aby spełniania swoje zadanie (czytaj: produkowała darmowy prąd o odpowiedniej mocy, przekazywany do domu lub sieci), musi składać się z kilku niezbędnych elementów. Do jednego z kluczowych zaliczamy falownik będący częścią instalacji PV i często występujący również pod nazwą inwertera solarnego.    Co warto […]

blog