Kalkulator

FAQ

FAQ

FAQ

faq faq

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (ang. photovoltaic, PV) jest działem nauki i techniki, który należy do odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się wytwarzaniem prądu elektrycznego bezpośrednio z promieniowania słonecznego, przy wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaicznego. Więcej w artykule Fotowoltaika - co to jest?

faq faq

Czym różni się panel fotowoltaiczny od kolektora słonecznego?

Różnica w wyglądzie zewnętrznym jest niewielka, zasadnicza jest natomiast różnica w działaniu obu urządzeń. Kolektor słoneczny zamienia energię promieniowania słonecznego w energię cieplną. Krążący w obiegu czynnik odbiera ciepło od kolektora i przekazuje je w wymienniku wodzie użytkowej. Ogniwo fotowoltaiczne (część panelu fotowoltaicznego) zamienia energię słoneczną bezpośrednio w energię elektryczną możliwą do wykorzystania lub sprzedaży.

faq faq

Jak ciężkie są panele fotowoltaiczne?

Moduł fotowoltaiczny o powierzchni ok. 1,6 m2 waży zazwyczaj około 16-22 kg. Konstrukcje wsporcze wykonane są z aluminium, dlatego kompletne instalacje fotowoltaiczne są lekkie i nie wpływają na stabilność konstrukcji dachu.

faq faq

Jaka jest awaryjność paneli fotowoltaicznych? Czy instalacja jest odporna na warunki atmosferyczne (grad, silny wiatr)?

Panele fotowoltaiczne są odporne na grad, zalegający śnieg oraz zmienne warunki pogodowe. Prawidłowo wykonana konstrukcja wsporcza gwarantuje wytrzymałość nawet na bardzo silny wiatr.

faq faq

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w czasie deszczu?

Tak. Opady deszczu nie zaburzają pracy instalacji fotowoltaicznej.

faq faq

Czy muszę być właścicielem nieruchomości?

Nie. Instalacja może być zamontowana i podłączona do sieci pod warunkiem złożenia oświadczenia o tytule prawnym do nieruchomości. Wystarczy, że dzierżawisz lub wynajmujesz nieruchomość, żeby zamontować instalację fotowoltaiczną.

faq faq

Gdzie mogę zamontować instalację? Jak dużą instalację mogę zamontować?

Wielkość instalacji zależy od dostępnej powierzchni do usytuowania paneli jak również od preferencji inwestora. Można przyjąć moc 1 kWp przypadającą na powierzchnię ok. 6,5 m² na dachu skośnym oraz ok. 10-15 m² na dachu płaskim lub na gruncie.

faq faq

Czy fotowoltaika powoduje hałas?

Panele fotowoltaiczne nie emitują hałasu. Jedyną częścią instalacji fotowoltaicznej, która powoduje hałas jest falownik, którego poziom natężenia dźwięku sięga 30-45 dB, czyli jest porównywalny do pracy domowej lodówki.

faq faq

Jakiej obsługi wymaga instalacja?

Instalacja fotowoltaiczna jest zupełnie bezobsługowa. Zaleca się jedynie czyszczenie paneli raz do roku w celu uniknięcia spadku sprawności.

faq faq

Jaki jest koszt instalacji?

Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej (kWp). Im większa instalacja, tym cena jednostkowa instalacji maleje (zł/kWp). W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu (link do kontaktu) z naszym działem sprzedaży. Więcej w artykule Koszt instalacji fotowoltaicznej

faq faq

Czy to się opłaca?

Potraktuj zakup instalacji fotowoltaicznej jako inwestycję, która zwróci się w przyszłości. Ceny energii elektrycznej rosną, a Ty możesz produkować ją sam. W ciągu ostatnich 15 lat cena energii wzrosła o 64%, natomiast koszty pozyskiwania energii ze słońca spadły aż o 80% w przeciągu 8 lat. Prognozy ekspertów z Regulatory Assistance Project oraz Client Earth – Prawnicy dla Ziemi, wskazują, że podwyżki cen energii mogą wynieść nawet do 20% na przestrzeni najbliższych lat. Pozyskiwanie energii słonecznej to niezależność i widoczne korzyści finansowe już od początku pracy instalacji.

faq faq

Jak mogę wykorzystać energię, która jest produkowana, gdy nie ma mnie w domu?

Produkcja energii odbywa się, kiedy większości ludzi nie ma w domu i nie może z niej korzystać. Dlatego wprowadzono przepisy określające współpracę między domowymi producentami energii, a dystrybutorami energii. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie wyprodukowanej energii do dystrybutora (PGE, ENEA, ENERGA, Tauron) i odbieranie jej później. W zamian za magazynowanie energii, dystrybutor pobiera 20%, co oznacza, że otrzymasz 80% energii wyprodukowanej przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

faq faq

Jak długo może działać instalacja?

Żywotność paneli fotowoltaicznych to 25 – 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 10 lat na produkt oraz co najmniej 25 lat na liniową moc panelu. Brak ruchomych części w instalacji podwyższa bezawaryjność w porównaniu do np. turbin wiatrowych.

faq faq

Czy zakład energetyczny ma obowiązek mnie przyłączyć do sieci?

Zakład energetyczny ma obowiązek przyłączyć prawidłowo zaprojektowaną i wykonaną instalację OZE do sieci elektroenergetycznej.

faq faq

Czy od kosztów instalacji odliczę VAT?

Tak. Od kosztów instalacji można odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości.

faq faq

Jak działa panel fotowoltaiczny?

Panel (moduł) fotowoltaiczny wykorzystuje tzw. efekt fotowoltaiczny, w którym energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię elektryczną. Panel generuje prąd stały (DC), jednak większość używanych przez nas urządzeń wykorzystuje do działania prąd przemienny (AC). W związku z tym konieczne jest jego przekształcenie, poprzez zastosowanie falownika (inwertera), który „zamienia” prąd stały (DC) w prąd przemienny (AC) o napięciu 230 lub 400V. Wytworzony prąd jest używany na potrzeby własne, a niewykorzystana nadwyżka może być sprzedana do sieci elektroenergetycznej. Więcej w artykule Panele fotowoltaiczne – co musisz wiedzieć

faq faq

Z czego składa się zestaw fotowoltaiczny?

Najważniejszymi urządzeniami w instalacji fotowoltaicznej są panele fotowoltaiczne i falownik/inwerter. Do posadowienia paneli stosuje się różnego rodzaju konstrukcje wsporcze. Do prawidłowego działania instalacji niezbędne jest również okablowanie, elementy łączące oraz układ zabezpieczeń.

faq faq

Jaka jest awaryjność paneli fotowoltaicznych?

Panele fotowoltaiczne przed wprowadzeniem na rynek są szczegółowo testowane i sprawdzane (np. na obecność mikropęknięć). Awaryjność tych urządzeń jest bardzo niska, ponieważ są one odporne na wszelkie warunki atmosferyczne. Gwarancja producentów na panele fotowoltaiczne wynosi od 10 do 12 lat oraz do 30 lat na liniową moc panelu.

faq faq

Czy instalacja fotowoltaiczna działa w zimie?

Tak. Praca ogniw fotowoltaicznych jest niezależna od temperatury zewnętrznej. Warunkiem ich pracy jest jedynie obecność promieniowania słonecznego.

faq faq

Czy cień wpływa na pracę paneli fotowoltaicznych?

Tak. Zacienienie powierzchni panelu skutkuje spadkiem mocy, dlatego tak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie instalacji. Zachowanie odpowiedniej odległości od innych obiektów oraz między rzędami paneli pozwala uniknąć zacienienia modułów w ciągu całego dnia, a co za tym idzie zapewnia większy uzysk energii.

faq faq

Gdzie mogę zamontować instalację?

Dzięki różnym rozwiązaniom konstrukcji panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachach płaskich i spadzistych, bezpośrednio na powierzchni ziemi, a nawet na elewacjach budynków. Jedynym warunkiem jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych i brak zacienienia przez inne obiekty. Instalacje fotowoltaiczne stosowane mogą być wszędzie tam, gdzie potrzebny jest prąd, czyli zarówno w domach jednorodzinnych jak i w hotelach, fabrykach czy budynkach użyteczności publicznej.

faq faq

Czy kąt nachylenia dachu ma znaczenie?

Optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych w polskich warunkach to 30 stopni. Można go uzyskać przez odpowiednio dobraną konstrukcję wsporczą, która umożliwia montowanie paneli zarówno na dachach płaskich jak i dachach o dużym kącie nachylenia. W praktyce, w uzasadnionych przypadkach stosuje się także montaż paneli o mniejszym kącie nachylenia. Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu lub gruntu przy niewielkiej zmianie w produkcji energii.

faq faq

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna dla ludzi w jej otoczeniu?

Instalacja wykonana przez certyfikowanego instalatora OZE, spełnia warunki ochrony przeciwporażeniowej oraz przeciwprzepięciowej. Wszystkie połączenia elektryczne są niedostępne dla przypadkowych osób, a prawidłowo dobrane zabezpieczenia i instalacja odgromowa zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego.

faq faq

Czy instalacja opłaca się na naszej szerokości geograficznej?

Tak. W Polsce średnia wartość nasłonecznienia wynosi 1000 kWh/m²/rok. Warunki słoneczne w naszym kraju zbliżone są do warunków w Niemczech, gdzie w 2014r. zainstalowana moc wynosiła 38 GW, czyli mniej więcej tyle ile wynosi całkowita moc zainstalowana w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w Polsce.

faq faq

Jak długi jest czas zwrotu inwestycji?

Podstawową korzyścią płynącą z posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej jest zmniejszenie ilości pobieranej energii elektrycznej od zakładu energetycznego, a co za tym idzie – mniejszymi rachunkami za prąd. Dodatkowym profitem jest odsprzedaż nadwyżek energii do sieci. Dzięki temu stopa zwrotu wynosi najczęściej 12-15% w skali roku.

faq faq

Ile energii wytworzy instalacja?

Ilość energii wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną zależy od jej mocy nominalnej, położenia dachu względem południa, kąta nachylenia dachu oraz lokalizacji nieruchomości. Mocą nominalną określa się maksymalną moc z jaką instalacja może wytwarzać energię elektryczną w danych warunkach atmosferycznych. Przykładowo panel fotowoltaiczny o mocy 280 Wp może maksymalnie wytworzyć 0,28 kWh. Średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5 kWp może wytworzyć około 3500 kWh rocznie.

faq faq

Jaki jest czas wykonania instalacji?

Montaż instalacji o mocy 3-4 kWp, czyli stosowanych w dla domów jednorodzinnych trwa z reguły 1 dzień. Instalacje większe, w okolicach 10 kWp zajmują więcej czasu i montaż trwa około 3 dni roboczych.

faq faq

Kto płaci za przyłączenie instalacji do sieci?

Przyłączenie do sieci wymaga wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy. W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych koszt ten ponosi zakład energetyczny.

faq faq

Czy mogę skorzystać z leasingu lub kredytu?

Tak. Leasing operacyjny, finansowy oraz kredytowanie to instrumenty, z których można skorzystać przy instalacji fotowoltaicznej. Leasing można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu obniżając podstawę opodatkowania dla podatku dochodowego (CIT).

faq faq

Czy instalację mogę wrzucić w koszty prowadzenia działalności?

Tak. Instalację fotowoltaiczną można wliczyć w koszty uzyskania przychodu obniżając podstawę opodatkowania.