Kalkulator

Blog

Jaki falownik do fotowoltaiki

blog

07.09.2021 r.

falownik

falownik Fronius

falownik growatt

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-jaki-falownik-do-fotowoltaiki.png

Jaki falownik do fotowoltaiki?

Falownik – inaczej inwerter – jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim zamienia prąd stały (DC) produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) używany do zasilania urządzeń elektrycznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniu, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdza się najlepiej w określonych warunkach.

 

Jakie zadania pełni falownik?

Falownik nie tylko zamienia prąd stały na przemienny (dostępny w gniazdkach elektrycznych), lecz także steruje instalacją fotowoltaiczną, monitoruje jej działanie i zapewnia bezpieczeństwo. Jakie dokładnie pełni zadania?

 

 • zamienia prąd stały na przemienny (230 V / 50 Hz);
 • synchronizuje instalację PV z siecią energetyczną;
 • zarządza instalacją fotowoltaiczną;
 • monitoruje działanie fotowoltaiki i rejestruje dane eksploatacyjne;
 • śledzi MMPT (maksymalny punkt mocy modułów fotowoltaicznych);
 • posiada automatyczny rozłącznik w razie awarii.

Falownik jest niezbędny do pracy całego systemu pv – jeśli przestanie działać, nie otrzymamy prądu z paneli fotowoltaicznych. W tej sytuacji kluczowa staje się decyzja, jaki falownik do fotowoltaiki wybrać w przypadku konkretnej instalacji.

jaki falownik dla fotowoltaiki

Chcesz dowiedzieć się, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdzi się dla Twojej nieruchomości?

Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

  Podział falowników

   

  Istnieje kilka kryteriów, według których możemy pogrupować inwertery fotowoltaiczne (falowniki). Między innymi, z uwagi na zasadę działania czy sposób połączenia z siecią energetyczną. Wybór właściwego falownika zależy zarówno od mocy instalacji fotowoltaicznej, jak warunków jej działania (np. częściowego zacienienia).

   

  Podział falowników ze względu na zasadę działania

  • falownik łańcuchowy – jeden inwerter na całą instalację;
  • falownik łańcuchowy plus optymalizatory mocy – jeden inwerter na instalację i optymalizator dla każdego panelu;
  • mikroinwerter (mikrofalownik) – każdy panel ma własny inwerter.

   

  Falownik jest urządzeniem zawierającym złożoną elektronikę i bezsprzecznie bardziej podatnym na uszkodzenia niż moduły fotowoltaiczne. Dlatego w zdecydowanej większości instalacji wybierany jest wariant z falownikiem łańcuchowym sterującym całą fotowoltaiką.

   

  Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest niższy koszt, prostsza instalacja i łatwość wymiany w przypadku awarii (falownik łańcuchowy na ogół montuje się w dostępnym miejscu).

  Falownik Fronius

  Optymalizatory mocy (dołączone do falownika łańcuchowego) lub mikroinwertery są zalecane w instalacjach narażonych na określone problemy. Jednym z nich jest systematycznie zacienianie paneli, np. przez sąsiedni obiekt (drzewo, komin).

   

  Inną sytuacją może być specyficzne ukształtowane dachu wymuszające różny kąt nachylenia paneli i w konsekwencji nierównomierne ich nasłonecznienie. Jest to duża niedogodność, gdyż moc całej instalacji dostosowuje się do mocy najsłabszego modułu.

   

  Mikroinwertery vs optymalizatory mocy

   

  Mikroinwertery i optymalizatory mocy to urządzenia elektroniczne, które umożliwiają niezależne sterowanie poszczególnymi modułami fotowoltaicznymi. Pomagają więc rozwiązywać podobne problemy. Jednak jest między nimi sporo różnic.

   

  Mikroinwertery są niezależnymi urządzeniami, które konwertują prąd DC w prąd AC dla każdego panelu oddzielnie. Taka konfiguracja bardzo ułatwia ewentualną rozbudowę fotowoltaiki o dodatkowe moduły.

   

  Minusem takiego rozwiązania jest wyższy koszt całej instalacji oraz większa ilość urządzeń elektronicznych w systemie, które potencjalnie mogą ulec awarii. Dodatkowo wymiana zepsutego mikroinwertera bywa pracochłonna, gdyż urządzenia te są zamontowane pod panelami, które obsługują.

  Jaki falownik dla fotowoltaiki przy zacienieniach? Mikrofalownik Hoymiles

  Optymalizatory mocy są urządzeniami nieco prostszymi, a w konsekwencji są tańsze i nie zwiększają znacząco kosztów instalacji. Jednak samodzielnie nie zmieniają prądu DC wytwarzanego przez poszczególne panele na AC dostępny w gniazdkach. Wymagają więc połączenia z centralnym falownikiem łańcuchowym.

   

  Podział falowników ze względu na zasilanie

  • falownik 1-fazowy;
  • falownik 3-fazowy.

  Tak naprawdę zastosowanie falownika 1 lub 3-fazowego najczęściej jest zależne od mocy konkretnej instalacji fotowoltaicznej. Jeśli moc naszej fotowoltaiki nie przekracza 3kW, do dyspozycji mamy tylko falowniki jednofazowe. W takim przypadku istotna jest ocena obciążenia każdej z faz używanych w budynku. Najkorzystniejsze jest podłączenie falownika do najbardziej obciążonej fazy, by zasilić ją prądem z modułów fotowoltaicznych. W mniej obciążonych fazach możemy korzystać z prądu z sieci energetycznej.

   

  Dla instalacji pv o mocy wyższej niż 3,68 kW musimy się zdecydować na falownik trójfazowy. Wynika to z wymagań OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości technicznej i prawnej podłączenia falownika trójfazowego do przyłącza 1-fazowego. W takiej sytuacji należy zwrócić się do operatora o zmianę przyłącza.

   

  Tak więc pole manewru mamy w przypadku instalacji między 3 kW a 3,68 kW. Falownik trójfazowy jest nieco bardziej wydajny dzięki bilansowaniu międzyfazowemu. Przy czym jest także droższy, przeciętnie od 10 do 20%, więc koszt jego zakupu może się nie zwrócić w ciągu kilkunastu lat. Dla wyboru danego rodzaju falownika istotny może być rodzaj posiadanego przyłącza. Zmiana na przyłącze 3-fazowe nie zawsze jest możliwa, np. z uwagi na warunki techniczne budynku.

   

  Podział falowników ze względu połączenie z siecią energetyczną

  • falownik wyspowy (off grid) – nie przekazuje nadwyżek prądu do sieci energetycznej;
  • falownik sieciowy (on grid) – jest zsynchronizowany z siecią energetyczną;

  Inwerter wyspowy nie przekazuje do sieci energetycznej nadwyżki energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych. Wyprodukowana energia może być przechowana w specjalnym akumulatorze.

   

  Falownik wyspowy bywa stosowany na przykład w domkach letniskowych. Zazwyczaj inwestorzy rezygnują wtedy z akumulatora, z uwagi na znaczny koszt takiego rozwiązania. W takiej instalacji prąd wytworzony przez panele fotowoltaiczne wykorzystywany jest tylko do bieżącej pracy urządzeń.

   

  Falownik sieciowy (on-grid) współpracuje z siecią energetyczną i może do niej przekazywać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. W tym rozwiązaniu zewnętrzna sieć energetyczna pełni rolę swoistego “magazynu energii”.

   

  Zgodnie z aktualnymi zasadami, możemy odebrać do 80% energii przekazanej do sieci. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bo możemy korzystać z darmowego prądu w czasie, gdy panele fotowoltaiczne go nie produkują (np. po zachodzie słońca). Stąd falowniki sieciowe są zdecydowanie bardziej popularne.

   

  Instalacje fotowoltaiczne hybrydowe

   

  Należy zwrócić uwagę na coraz popularniejszy trend wzbogacania fotowoltaiki o magazyny energii. Możemy wtedy zyskać większą autonomię w gospodarowaniu wyprodukowaną energią i zwiększyć autokonsumpcję prądu z paneli.

   

  Magazyn energii podłączony do instalacji posiadającej falownik sieciowy pozwala uzyskać system hybrydowy. Po naładowaniu akumulatora, nadwyżki energii dostarczonej przez moduły fotowoltaiczne mogą zostać przekazane do zewnętrznej sieci energetycznej.

   

  Istotne parametry falowników fotowoltaicznych

   

  Sprawność falownika

   

  Sprawność falownika to stosunek elektrycznej mocy wejściowej prądu stałego do elektrycznej mocy wyjściowej prądu zmiennego. Wielkość ta jest zmienna i zależy m.in. od projektu i warunków pracy instalacji. Sprawność maksymalna jest parametrem opisującym efektywność konwersji DC / AC w optymalnych warunkach.

   

  Sprawność europejska to sprawność będąca średnią ważoną sprawności falownika w różnych warunkach nasłonecznienia, które są typowe dla Europy Środkowej. Do marek inwerterów osiągających sprawność ważoną powyżej 97% należą m.in. Fronius, Schneider, Huawei, Sofar czy Growatt.

  Falownik Growatt

  Napięcie startu

   

  Ten parametr określa, jakie minimalne napięcie dostarczone z paneli fotowoltaicznych powoduje wzbudzenie inwertera. Falownik posiadający niższe napięcie startowe może pracować przy mniejszym nasłonecznieniu. Tak więc rano włącza się wcześniej niż inwertery z wyższym napięciem startowym, a wieczorem później przechodzi w stan uśpienia. Dłuższy czas pracy instalacji fotowoltaicznej przekłada się na większą ilość dostarczonego przez nią prądu.

   

  Niskie wartości napięcia startu wynoszą około 80V dla inwerterów jednofazowych oraz 140-200V dla inwerterów trójfazowych.

   

  Napięcie maksymalne

   

  Napięcie maksymalne falownika określa maksymalną liczbę paneli fotowoltaicznych, jaką możemy połączyć szeregowo w jednym ciągu. Ma to wpływ między innymi koszty okablowania czy zabezpieczeń po stronie DC.

   

  Przykładowo do falownika posiadającego napięcie maksymalne 1000V, możemy podłączyć w jednym szeregu około 24 modułów. W przypadku inwertera z napięciem maksymalnym 800V, będzie to w granicach 20 paneli w jednym ciągu.

   

  Napięcie maksymalne powinno wynosić 500-550V dla falowników jednofazowych, a około 1000V dla trójfazowych.

   

  Zakres napięć pracy MPPT

   

  Parametr ten bywa określany także jako Punkt śledzenia mocy maksymalnej (ang. Maximum Power Point Tracking).

   

  W podanym zakresie napięć pracy falownik powinien pracować z maksymalną wydajnością dla danego nasłonecznienia. W tym przedziale inwerter wykorzystuje algorytm przeszukiwania punktu mocy maksymalnej MPP ((ang. Maximum Power Point) paneli fotowoltaicznych. Szerszy zakres pracy MPPT oznacza wyższą wydajność falownika w skali roku.

   

  Stopień ochrony IP

   

  Wyższa wartość stopnia ochrony IP świadczy o większej odporności falownika na działanie warunków atmosferycznych.

   

  Parametr ten nabiera dużego znaczenia w sytuacji, gdy planujemy montaż inwertera na zewnętrznej ścianie budynku lub na konstrukcji gruntowej. Wtedy nie powinniśmy brać pod uwagę niższego stopnia ochrony niż IP65. Wartość 65 określa stopień ochrony przed ciągłym strumieniem wody.

   

  Kryteria wyboru falownika – jaki falownik dla fotowoltaiki?

   

  Niezawodność i bezawaryjność

   

  Falownik jest złożonym urządzeniem elektronicznym, które przetwarza duże ilości prądu wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne. Jest więc najbardziej newralgiczną i mającą najkrótszą żywotność częścią instalacji fotowoltaicznej.

   

  Wskazówką pozwalającą znaleźć marki, których produkty są odporne na niekorzystne czynniki (np. temperaturę czy zmienne warunki) są testy prowadzone przez instytut PVEL. Nagrody TOP PERFORMER za odporność zdobywają w nich takie marki jak Fronius, Schneider czy Huawei.

   

  Oprócz sprawdzonej marki, duży wpływ na żywotność naszego inwertera może mieć wybór firmy instalującej fotowoltaikę. Solidny instalator wykona projekt uwzględniający wybór falownika, który najlepiej się sprawdzi w konkretnych warunkach. Duże znaczenie ma także montaż wykonany przez certyfikowany zespół.

   

  Certyfikaty

   

  Niezbędnym minimum weryfikującym przydatność danego falownika jest posiadanie przez niego certyfikatów:

   

  • certyfikat zgodności z normą PN-EN 61000-3-2 i PN-EN 61000-3-3 (dla falowników o prądzie <16A na fazę); PN-EN 61000-3-12 i PN-EN 61000-3-11 (przy prądzie 16-75A na fazę);
  • certyfikat zgodności z normą PN-EN 50438;
  • deklarację zgodności z dyrektywą 2014/35/UE (niskonapięciową);
  • deklarację zgodności z dyrektywą 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej).

  Gwarancja

   

  Tradycyjnie długość długość gwarancji jest miernikiem zaufania producenta do swojego produktu. Raczej nie warto skusić się na model falownika z gwarancją krótszą niż 5 lat. Dobre urządzenia mają gwarancję na 10 lat, a czasem dłużej.

   

  Istotne są także zapisy określające m.in. sposób zgłaszania usterek, gwarantowana pomoc ze strony obsługi klienta, wykaz uszkodzeń objętych gwarancją, maksymalny czas zgłoszenia usterki itp.

  falownik dla fotowoltaiki

  Chcesz dowiedzieć się, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdzi się dla Twojej nieruchomości?

  Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

   Monitoring wydajności i wykrywanie niebezpieczeństw

    

   Monitoring pozwala śledzić zarówno wydajność instalacji fotowoltaicznej, jak pozwala wychwycić nieprawidłowości działania. Większość dostępnych na rynku falowników jest wyposażona w wyświetlacz umożliwiający odczyt danych.

    

   Niektórzy producenci oferują dodatkowe oprogramowanie umożliwiające analizę parametrów falownika, a czasem zbieranie i przewarzane danych z całego okresu działania. Zdarzają się też falowniki z funkcją przesyłanie danych do centrum zbierania i przetwarzania. Można je wtedy analizować za pomocą strony internetowej lub dedykowanej aplikacji.

    

   Falowniki wyposażone są także w układy do wykrywania poważnych usterek instalacji pv, takich jak łuk elektryczny czy problemy z uziemieniem.

    

   Jakość układu MPPT

    

   Układ śledzenia mocy maksymalnej wylicza idealne obciążenie dla instalacji fotowoltaicznej, co umożliwia generowanie najwyższej możliwej mocy.

    

   Praca tego układu ma duże znaczenie, gdyż ogniwa fotowoltaiczne oddziałują na siebie nawzajem. Zacienione czy gorzej doświetlone ogniwa wpływają na sekcję panelu, z kolei panele osiągające mniejszą moc obniżają moc całej instalacji pv.

    

   Właściwe ustalenie punktu mocy maksymalnej jest kluczowe dla uzyskania optymalnej mocy fotowoltaiki. Do marek falowników, które zdobyły nagrodę TOP PERFORMER za moduł MPPT należy np. Huawei.

   huawei

   Ilość MPPT

    

   W wielu przypadkach znaczenie może mieć także ilość modułów MPPT. Chodzi tu przede wszystkim o instalacje, w których nie można uniknąć systematycznego zacieniania paneli.

    

   Dysponując jednym MPPT musimy się liczyć z sytuacją, że jeden zacieniony panel obniży wydajność całej instalacji pv. Mając dwa takie moduły ryzykujemy już tylko negatywny wpływ na połowę paneli.

    

   Jeśli chcemy jeszcze bardziej ograniczyć wpływ okresowo zacienionych paneli na instalację, musimy zainwestować w optymalizatory mocy lub mikroinwertery. Wtedy punkt śledzenia mocy maksymalnej będzie wyliczany dla każdego panelu osobno.

    

   Optymalizacja może zwiększyć ilość otrzymywanej energii elektrycznej nawet do kilkunastu procent w skali roku. Trzeba jednak wziąć pod uwagę wzrost ryzyka awarii, które jest związane z większą ilością urządzeń elektronicznych w instalacji pv.

    

   Jaki falownik dla fotowoltaiki – poziom hałasu

    

   Emisja hałasu może mieć spore znaczenie, szczególnie jeśli falownik jest zamontowany wewnątrz budynku lub na zewnątrz w pobliżu okien. Falowniki to w większości raczej ciche urządzenia o poziomie hałasu poniżej 25dB. Jednak są też inwertery, które emitują hałas na znacznie wyższym poziomie, nawet do 65dB.

    

   Informacja o poziomie hałasu zazwyczaj jest podana w karcie katalogowej. Warto wziąć ją pod uwagę przed podjęciem decyzji o lokalizacji falownika.

    

   Żywotność falowników

    

   Przyjmuje się, że dobrze dobrany falownik solidnej marki powinien pracować bez napraw przez około 10 – 15 lat. Oczywiście pomijając pechowe sytuacje trafienia na wadliwy egzemplarz.

    

   Awaria falownika niekoniecznie musi się wiązać z wymianą całego urządzenia, czasem wystarczy wymiana uszkodzonego podzespołu. Taka naprawa bywa znacznie mniej kosztowna. Ale muszą być spełnione co najmniej dwa warunki:

    

   • wybrałeś markę oferującą dobre wsparcie w Polsce;
   • wybrałeś solidną firmę instalującą (która stabilnie działa na rynku i może pomóc w naprawie) .

   Po 20 latach nawet dobrej jakości falownik łańcuchowy prawdopodobnie trzeba będzie wymienić.

    

   Jaki falownik do fotowoltaiki – podsumowanie

    

   Oczywiście zawsze warto sprawdzić, jakie parametry posiadają wybrane inwertery fotowoltaiczne. Także śledząc testy PVEL możesz zyskać cenne wskazówki pomagające wybrać optymalny falownik do fotowoltaiki. Jednak sporą dawkę pewności, że dokonasz dobrego wyboru, umożliwi zastosowanie trzech zasad.

    

   Po pierwsze, wybierz solidną markę. Producenci którzy nie są uwzględniani w klasyfikacjach PVEL są ryzykownym wyborem. Więcej informacji o testach PVEL znajdziesz w artykule Jakie panele fotowoltaiczne?.

    

   Po drugie, upewnij się, czy producent wybranego przez Ciebie falownika oferuje dobre wsparcie w Polsce. To może ułatwić i przyśpieszyć naprawę czy wymianę uszkodzonego falownika lub choćby zgłosić usterkę.

    

   Po trzecie, wybierz godnego zaufania instalatora. Dlaczego tak duże znaczenie ma firma instalująca? Z kilku powodów:

    

   • instalator będzie Twoim pierwszym kontaktem w sprawie jakichkolwiek problemów;
   • otrzymasz profesjonalną pomoc przy projekcie instalacji pv i dopasowaniu wszystkich komponentów;
   • nie ryzykujesz utraty gwarancji przez niewłaściwie wykonaną instalację.

   I wreszcie, jeśli firma jest stabilna i działa na rynku od dłuższego czasu, prawdopodobnie będziesz miał się do kogo zwrócić za kilka czy kilkanaście lat 🙂

   zestaw fotowoltaiczny
   falownik dla fotowoltaiki

   Chcesz dowiedzieć się, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdzi się dla Twojej nieruchomości?

   Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy BEZPŁATNĄ analizę dla Ciebie!

    Polecamy: Program Mój Prąd

    Warto przeczytać:

    Ile kosztuje fotowoltaika ?

    Inwestycja w energię ze źródeł odnawialnych z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że w tym przypadku znaczne korzyści finansowe dla inwestorów idą w parze z dbałością o środowisko naturalne. Wśród stosowanych technologii prym wiodą instalacje fotowoltaiczne. Na czym polega ich fenomen? I wreszcie… ile kosztuje fotowoltaika? […]

    blog

    18.11.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/10/foto-ile-paneli-fotowoltaicznych-na-1kw.png

    6

    minut czytania

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?   Znaczny wzrost cen prądu jest jednym z istotnych powodów poszukiwania nowych rozwiązań dostarczenia energii elektrycznej do domu, firmy czy gospodarstwa rolnego.   Z rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii (OZE) najczęściej wybierana jest energia ze słońca, którą na prąd elektryczny zamieniają panele fotowoltaiczne. Planując taką instalację, często szukamy […]

    blog

    05.10.2021 r.

    instalacja fotowoltaiczna

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-instalacja-fotowoltaiczna-na-gruncie.jpg

    2

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna na gruncie – wady i zalety

    Fotowoltaika zdobywa coraz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, ponieważ perspektywa uzyskania niezależności i dostępu do darmowego prądu brzmi bardzo zachęcająco.    Niemniej osoby, które rozważają tę technologię zadają sobie również szereg pytań, między innymi odnośnie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych. Jeśli zainstalować panele, to czy lepiej na dachu domu, czy może na gruncie?   Najpopularniejszym […]

    blog

    08.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-dobor-pompy-ciepla.jpg

    2

    minuty czytania

    Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła?

    Zastanawiasz się nad montażem powietrznej pompy ciepła i potrzebujesz informacji jak prawidłowo dobrać odpowiednią dla Twojej nieruchomości? Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła? Już wyjaśniamy. Jak wykonać prawidłowe obliczenia? Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest złożonym i skrupulatnym procesem obejmującym szereg obliczeń, które uwzględnią potrzeby grzewcze nieruchomości i określają wymaganą moc grzewczą powietrznej pompy ciepła […]

    blog

    01.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-systemy-grzewcze-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Najpopularniejsze systemy grzewcze w Polsce – poznaj ich wady i zalety

    Porzucenie starego systemu grzewczego i przejście na nowy, może być trudne. Jeśli masz urządzenie, które wymaga wymiany, ważnym czynnikiem może być poznanie innych, lepszych technologii. Wszystkie systemy są dostępne w różnych modelach i rozmiarach, aby dopasować się do Twojego domu. Dobrze dobrany system grzewczy jest gwarancją komfortu Dla codziennego komfortu przebywania w budynku konieczne jest […]

    blog

    18.08.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-pompa-ciepla-zasady-dzialania.png

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – zasady działania

    Pompa ciepła – zasady działania Pompa ciepła to ekologiczny, oszczędny i bardzo wygodny sposób na ogrzanie domu oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby, możemy także wykorzystać pompę do chłodzenia pomieszczeń.  Artykuł “Pompa ciepła – zasady działania” przybliża sposób, w jaki to urządzenie zamienia ciepło z otoczenia zewnętrznego na energię cieplną wykorzystywaną w domu. […]

    blog

    12.08.2021 r.

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-fotowoltaika-zmiany-2021.jpg

    8

    minut czytania

    Zmiany w fotowoltaice 2021

    Co niosą zmiany w fotowoltaice 2021?   Dlaczego zmiany w fotowoltaice są tak gorącym tematem od czerwca 2021 roku? Jest tak za sprawą kilku wydarzeń:   Po pierwsze, w połowie roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych źródłach Energii. Jego szeroko komentowanym założeniem jest rezygnacja z systemu opustów.   Po drugie, od […]

    blog

    30.07.2021 r.

    fotowoltaika opinie

    fotowoltaika zmiany

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto_pompa-ciepla-co-to-jest.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – co to jest

    Pompa ciepła – co to jest Pompa ciepła to jeden z najbardziej oszczędnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska sposobów na:   ogrzanie domu, pozyskanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u), chłodzenie pomieszczeń (w gorące dni). Pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, nie emitują spalin i nie wytwarzają odpadów. Ważne cechy instalacji z pompą ciepła Technologia ogrzewania […]

    blog

    12.07.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/pro.jpg

    6

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne koszt. Ile wynosi inwestycja w fotowoltaikę?

    Panele fotowoltaiczne koszt Chcesz, aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się w Twoim domu lub firmie? Chcesz aby odpowiadała za produkcję energii elektrycznej? Dzięki której zasilisz wszystkie niezbędne urządzenia (w tym sprzęty AGD i RTV, ogrzewanie, a także wiele innych)?   Zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, która zapewni Ci odpowiednią dawkę mocy, a co za tym […]

    blog

    30.06.2021 r.

    fotowoltaika - czy się opłaca

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/jak-działa-fotowoltaika.jpg

    8

    minut czytania

    Jak działa fotowoltaika? Wszystko o darmowej i ekologicznej energii

    Jak działa fotowoltaika Jeżeli zastanawiasz się jak działa fotowoltaika? Jak produkować własną energię elektryczną? Z pewnością rozważałeś wykorzystanie do tego celu promieniowania słonecznego, a co za tym idzie – własną instalację fotowoltaiczną.   Inwestycja w system fotowoltaiczny to przedsięwzięcie, którego koszt może oscylować w granicy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku fotowoltaiki dla […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    energia słoneczna

    instalacja fotowoltaiczna

    inwerter

    odnawialne źródła energii

    OZE

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/zestawy-fotowoltaiczne.jpg

    5

    minut czytania

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca Dedykowane zestawy fotowoltaiczne to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej właścicieli firm, jak i gospodarstw domowych. W jaki sposób wykorzystuje się tego typu urządzenia? Jak wygląda ich cena i klasyfikacja? Co zrobić, aby wybrać i zamontować instalację PV, która zapewni odpowiednią podaż mocy? Jak […]

    blog

    09.06.2021 r.

    energia słoneczna

    odnawialne źródła energii

    OZE

    zestawy fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/growatt.jpg

    7

    minut czytania

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy Growatt to azjatyckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu sprawdzonych, trwałych i wydajnych rozwiązań fotowoltaicznych. Pomimo młodego wieku na dobre zadomowiła się na rynkach całego świata, a z roku na rok wpływy marki Growatt zaczynają sięgać coraz dalej.  Firma została założona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku.   Główną […]

    blog

    31.05.2021 r.

    falownik

    falownik growatt

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/fronius.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik Fronius – co oferuje kultowy producent inwerterów?

    Falownik Fronius Fronius Solar to austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji falowników (inwerterów). Nazwa firmy pochodzi od nazwiska jej założyciela – Güntera Froniusa, który założył ją w 1945 roku. Wówczas był to niewielki warsztat zajmujący się naprawami i konserwacjami urządzeń radiowych i elektrycznych.   Krokiem milowym, który zapoczątkował drogę do sukcesu firmy było powstanie ładowarki do akumulatorów. Następnie […]

    blog

    21.05.2021 r.

    falownik

    falownik Fronius

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/1.jpg

    6

    minut czytania

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura  Skrót OZE przez ostatnie lata był i jest wymieniany przez wszystkie przypadki. Co tak naprawdę oznacza? Z czym wiąże się oparcie energetyki o odnawialne źródła energii? Jakie korzyści za sobą niesie, a także co ich wprowadzenie oznacza dla dotychczasowych rodzajów energetyki opartej na bardziej tradycyjnych […]

    blog

    11.05.2021 r.

    ekologia

    odnawialne źródła energii

    OZE

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/10-LAT-GWARANCJI-NA-MONTAŻ.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Czy to dobry pomysł?

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Zastanawiasz się nad inwestycją, której celem będzie montaż własnej infrastruktury służącej do produkcji ekologicznego i darmowego prądu elektrycznego? Jednocześnie obawiasz się, że mała działka lub brak skośnego dachu zniweczy Twoje plany związane z odnawialnym źródłem energii? Nic z tych rzeczy.   W dalszej części tego artykuł przedstawimy Ci gotowe rozwiązania, które […]

    blog

    15.04.2021 r.

    fotowoltaika na płaskim dachu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła monoblok czy split? Wady i zalety obu rozwiązań.

    Pompa ciepła monoblok czy split? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to jesteś w dobrym miejscu. Większość osób, którym zależy na stosunkowo tanim, a także ekologicznym ogrzewaniu często zadaje sobie pytanie nie “czy?“, ale “jaką pompę ciepła wybrać”? Czy postawić na pompy typu monoblok, czy też lepiej zdecydować się na pompę typu split?   Czym różnią […]

    blog

    08.04.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/23.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych?

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych? Panele fotowoltaiczne zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Nic dziwnego, musimy w końcu przyznać, że perspektywa zyskania niezależności i cieszenia się dostępem do darmowej energii elektrycznej dla każdego brzmi dość kusząco.    Wyzwaniem, przed którym stają osoby, które dopiero decydują się na tego rodzaju […]

    blog

    11.03.2021 r.

    fotowoltaika na gruncie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!  Pompa ciepła to rodzaj ogrzewania, o którego specyfice, zaletach, jak i możliwościach wspominaliśmy już wielokrotnie. Podkreślaliśmy, iż inwestycja związana z pompą ciepła jest wszechstronna, dzięki czemu służy zarówno do ogrzewania wody, jak i ogrzewania budynku. Inwestycja w pompę ciepła ma także wymiar ekologiczny, […]

    blog

    25.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaciepła.jpg

    8

    minut czytania

    Pompa ciepła jak działa? Zasada działania pompy ciepła

    Pompa ciepła jak działa? Pompa ciepła stanowi nowoczesny system odpowiadający za zasilanie w ciepło instalacji grzewczej oraz instalacji wody użytkowej. Przy użyciu tego urządzenia zadbasz o odpowiedni obieg czynnika roboczego, który sprawi, że w Twoim wnętrzu zagości ciepło i wręcz idealna temperatura. Zadbasz zarówno o temperaturę powietrza, jak również sprawisz, że woda użytkowa również będzie miała […]

    blog

    11.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/13.jpg

    7

    minut czytania

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej?

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej? Na łamach naszego bloga już wielokrotnie wspominaliśmy, że obecny trend zmian wysokości rachunków za prąd przez wiele lat pozostanie na podobnym poziomie. To znaczy, że każdego roku my jako odbiorcy, którzy korzystają z energii zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych, musimy być gotowi na regularne […]

    blog

    28.01.2021 r.

    podwyżka cen prądu 2021

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/montaż.jpg

    9

    minut czytania

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku Montaż paneli fotowoltaicznych (zarówno on grid, jak i off grid) jest jedną z najważniejszych czynności zmierzających do tego, aby ogniwa zaczęły produkować darmowy prąd. W tym artykule czeka Cię dawka kompleksowej wiedzy, dzięki której nie tylko dowiesz się, jak poprawnie zamontować panel, ale także pozyskasz inne, szczegółowe informacje dotyczące […]

    blog

    08.01.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/28-2.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy Instalacje fotowoltaiczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi w walce o ochronę środowiska jak i zasobności portfeli. Fotowoltaika opinie ma przeróżne, są zwolennicy jak i przeciwnicy. Jej użytkowanie pozwala na produkowanie niemal całkowicie darmowej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę brak negatywnego wpływu na kondycję Ziemi – stanowi idealny […]

    blog

    29.12.2020 r.

    fotowoltaika opinie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/22-1.jpg

    5

    minut czytania

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych Jak myć panele słoneczne, aby działały na 100% swoich możliwości?   O wysokiej wydajności paneli PV oraz idącymi za nią w parze – regularnymi dostawami prądu, stanowi odpowiednia ekspozycja na światło słoneczne docierające do ogniw. Aby panele fotowoltaiczne mogły pracować na pełnych obrotach należy zadbać o ich lokalizację. Orientacja południowa, z dala od […]

    blog

    10.12.2020 r.

    czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/20-1.jpg

    6

    minut czytania

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału  Z informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że Program Mój Prąd 2021 będzie realizowany od 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków do Programu Mój Prąd 3.0 rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku. Co ważne, obejmie instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Wszyscy, którzy nie […]

    blog

    03.12.2020 r.

    Program Mój Prąd

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/foto-pompa-ciepla-i-fotowoltaika.png

    5

    minut czytania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania  Czym jest i w jaki sposób funkcjonuje pompa ciepła? Co sprawia, że idealne współgra z instalacją fotowoltaiczną? Jakie czynniki decydują o tym, że połączenie obu tych technologii niesie za sobą wiele korzyści – zarówno dla Ciebie, Twojego portfela, jak i całego środowiska? Pompa ciepła i fotowoltaika […]

    blog

    05.11.2020 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/panele.jpg

    7

    minut czytania

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać?

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać? Fotowoltaika to technologia, której zalety zaczynają dostrzegać kolejne grupy osób chcących produkować darmową energię elektryczną oraz aktywnie wspierać ochronę środowiska naturalnego. Niegdyś droga i tym samym zarezerwowana jedynie dla wybranych. Obecnie, stosunkowo tania i dostępna praktycznie dla każdego, komu zależy na produkcji własnego prądu elektrycznego.     Z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznych […]

    blog

    22.10.2020 r.

    wybór paneli

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/6.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę? Opłacalność fotowolatiki budzi szereg dyskusji. Jeśli jesteś właścicielem domu, firmy, gospodarstwa rolnego lub odpowiadasz chociażby za zarządzanie spółdzielnią bądź wspólnotą mieszkaniową – pewnie zaczynasz zdawać sobie sprawę z rosnących cen energii elektrycznej. Już teraz koszty są dla Ciebie duże, a prognozy na najbliższe lata nie pozostawiają […]

    blog

    07.10.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/09/3.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?  Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule na temat fotowoltaiki dla firm – koszty prądu w Polsce będą coraz wyższe. Wpływ na ten fakt będą miały zarówno uwarunkowania polityczno-gospodarcze (rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2). Koszty pozyskiwania surowca również wpływają na wzrost cen za prąd, na tym w głównej mierze […]

    blog

    03.09.2020 r.

    ekologia

    fotowoltaika dla rolnika

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/07/1.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna   Panele fotowoltaiczne, to skuteczny sposób na zminimalizowanie zapotrzebowania nieruchomości na zewnętrzne dostawy prądu. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej montowane zarówno w starszych jak i nowych budynkach mieszkalnych. Zanim jednak zdecydujemy się na tę inwestycję, dobrze wiedzieć, jak wyglądają orientacyjne koszty paneli fotowoltaicznych i za co tak naprawdę płacimy.    Jak powszechnie wiadomo, fotowoltaika jest […]

    blog

    28.07.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/05/26-1.jpg

    9

    minut czytania

    Ogniwo fotowoltaiczne, wszystko na temat technologii do produkcji prądu

    Ogniwa fotowoltaiczne, na czym polega ich wartość? Ogniwo fotowoltaiczne często występuje pod nazwą ogniwa słonecznego, ogniwa fotoelektrycznego, a czasami jest skracane do fotoogniwa. Niezależnie od sposobu jego nazewnictwa, kluczową informacją na temat tego elementu jest fakt, iż jest on wykorzystywany w procesie produkowania sporą ilość energii elektrycznej (tworzy panel fotowoltaiczny). Ogniwo słoneczne to rodzaj półprzewodnika […]

    blog

    19.05.2020 r.

    produkcja prądu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/10.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika – co to jest? Definicja, montaż, zastosowanie i korzyści

    Fotowoltaika – co to jest? Z poniższego artykułu dowiesz się w jaki sposób powstaje prąd, jak wygląda montaż instalacji, jakie trzeba spełnić warunki, jaki jest koszt przedsięwzięcia, a przede wszystkim –  jakie korzyści fotowoltaika może przynieść także i Tobie.   Z naukowego punktu widzenia, dziedzina fotowoltaiki, to nauka związana z poznawaniem, badaniem, analizowaniem i rozwijaniem zjawiska […]

    blog

    27.04.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/11.jpg

    5

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii Panele fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów zaliczających się do całej instalacji fotowoltaicznej. To one odpowiadają za pobór mocy, pozyskiwanej bezpośrednio z energii słonecznej. Wszystko po to, aby (poprzez kolektory), następnie przekazać ją do dalszych części systemu – w celu produkcji właściwego (i co […]

    blog

    23.04.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem

    Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z bardziej zasadniczych decyzji, jaką podejmujemy podczas budowy domu lub jego modernizacji. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także innych paliw, w tym gazu, skłania nas do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych cenowo sposobów ogrzewania nieruchomości. W tym kontekście na pewno warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze systemy grzewcze oparte […]

    blog

    02.11.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-podwyzki-cen-pradu-2022.jpg

    2

    minuty czytania

    Podwyżki cen prądu 2022 – czy czekają nas spore zmiany?

    Dostawcy energii elektrycznej planują zaserwować nam spore podwyżki cen. Właściwie dzieje się tak każdego roku, ale przyszły rok ma być historyczny.   Jak wysokie będą podwyżki prądu Wzrost cen i przerzucanie kosztów na odbiorców końcowych jest jednym ze sposobów na radzenie sobie z trudnymi warunkami panującymi na rynku energetycznym. Notowania energii elektrycznej zaledwie w ciągu […]

    blog

    15.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-jaki-falownik-do-fotowoltaiki.png

    6

    minut czytania

    Jaki falownik do fotowoltaiki

    Jaki falownik do fotowoltaiki? Falownik – inaczej inwerter – jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim zamienia prąd stały (DC) produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) używany do zasilania urządzeń elektrycznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniu, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdza się najlepiej w określonych warunkach.   Jakie zadania pełni falownik? […]

    blog

    07.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-branza-fotowoltaiczna-.jpg

    2

    minuty czytania

    Branża fotowoltaiczna – Polska vs Niemcy

    Od dwóch lat wzrost mocy generowanej z energii słonecznej jest bardzo wysoki. 2020 rok był najlepszym w kwestii rozwoju fotowoltaiki, nie tylko w naszym kraju. Polska znajduje się w czołówce, tzn. na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy PV, a nasi zachodni sąsiedzi na pierwszym. Instytut Allensbach przeprowadził ankietę odnośnie najważniejszego źródła […]

    blog

    25.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-jakie-panele-fotowoltaiczne.png

    6

    minut czytania

    Jakie panele fotowoltaiczne?

    Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej instalacji?   Jeśli planujesz montaż fotowoltaiki przed końcem 2021 roku, z pewnością zastanawiasz się, jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej nieruchomości lub firmy. Na pewno wiele spraw ułatwi wybór właściwego wykonawcy. Warto jednak zorientować się w przydatności paneli pv w określonych warunkach pracy.   Panele fotowoltaiczne są najbardziej widoczną […]

    blog

    12.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-czy-fotowoltaika-i-pompa-ciepla-to-polaczenie-idealne.jpg

    2

    minuty czytania

    Czy fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie idealne?

    Wielu konsumentów, którzy mają wiedzę na temat działania powietrznych pomp ciepła, wie, że wykorzystują one energię z powietrza zewnętrznego do produkcji ogrzewania i ciepłej wody dla domu i/lub firmy.   Niemniej, aby pompa ciepła mogła działać i dostarczać darmowe ogrzewanie dla Twojej nieruchomości musi być zasilana energią elektryczną, za którą z kolei może odpowiadać fotowoltaika. […]

    blog

    11.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-moj-prad-3-0-2021-zmiany.jpg

    6

    minut czytania

    Mój prąd 2021 zmiany

    Mój prąd 2021 – zmiany 1 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 2021. Są zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Łączna kwota na realizację programu wynosi 534 mln złotych, co oznacza że na wsparcie z programu może liczyć ok. 180 tys. rodzin.   Nabór będzie trwał do 22.12.2021 r. lub do […]

    blog

    16.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/ceny.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.  Koszt, jaki należy ponieść na panele fotowoltaiczne oraz z jakim wiąże się cała instalacja PV. To właśnie ta tematyka należy do najpopularniejszych zagadnień, od których zaczynają praktycznie wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem własnej elektrowni typu solar.   Na jakie elementy dotyczące ceny instalacji fotowoltaicznych należy zwrócić szczególną uwagę? Czy […]

    blog

    08.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/fotowoltaika.jpg

    10

    minut czytania

    Fotowoltaika czy się opłaca? 6 elementów, dzięki którym sprawdzisz opłacalność fotowoltaiki.

    Fotowoltaika czy się opłaca? 17, 35, a może 52 tysiące złotych, czy fotowoltaika się opłaca? Właśnie z takimi wydatkami może wiązać się inwestycja w fotowoltaikę, która ma zagościć w Twoim domu. Jeśli mowa o instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Twojej firmy – wówczas tego rodzaju koszty mogą poszybować nawet do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych za […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele.jpg

    9

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne cena. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

    Panele fotowoltaiczne cena. Dopiero zaczynasz poszukiwania informacji na temat działania fotowoltaiki? A może interesujesz się nią już od dłuższego czasu? W obu przypadkach z pewnością zdajesz sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów każdej instalacji są panele fotowoltaiczne, zwane także słonecznymi.   To one odpowiadają za przechwytywanie promieni słonecznych, a co za tym idzie – […]

    blog

    22.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele-słoneczne.jpg

    9

    minut czytania

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać Panele słoneczne stanowią jeden z centralnych punktów, bez których nie może obyć się żadna domowa, jak i firmowa elektrownia słoneczna – zwana potocznie fotowoltaiką. Podczas ich wyboru warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: moc, wydajność, gwarancja, a także szereg innych istotnych […]

    blog

    02.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/6.jpg

    8

    minut czytania

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie Ogniwa fotowoltaiczne to bez wątpienia jedne z kluczowych elementów niezbędnych do produkcji własnego prądu pochodzącego prosto z promieniowania słonecznego. To właśnie one absorbują promienie słoneczne i to właśnie od nich zaczyna się cała podróż energii, której finał następuje w gniazdkach elektrycznych. Ogniwo fotowoltaiczne – wszystko, co warto o nim […]

    blog

    28.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/2-1.jpg

    8

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca Instalacje fotowoltaiczne zaliczane są do jednego z najpopularniejszych, a zarazem sprawdzonych, efektywnych i bezpiecznych sposobów produkowania energii elektrycznej. Na ich rzecz przemawia przede wszystkim fakt, że generowana przez nie moc pochodzi prosto z natury i jest w pełni odnawialna. Co ważne, w procesie wytwarzania […]

    blog

    13.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/solaredge.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik SolarEdge: instalacja, gwarancja, moc – co warto o nim wiedzieć.

    Falownik SolarEdge Falowniki produkowane przez firmę SolarEdge to produkty jedno, jak i trójfazowe, które są znane ze swojej dużej sprawności pracy, niezawodności modułów, jak i wpływania na wydajność całego systemu PV. Jakie cechy wyróżniają je na tle innych rozwiązań i co sprawia, że produkty takie, jak inwerter SolarEdge postrzegane są jako lider pośród wszystkich rozwiązań solarnych?   […]

    blog

    29.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/fotowoltaika-na-działce.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści Fotowoltaika to rozwiązanie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W skrócie – jest to typ instalacji wykorzystywanej do produkcji ekologicznej energii elektrycznej – pochodzącej prosto z promieni słonecznych. Rosnącą popularność paneli fotowoltaicznych możemy dostrzec pośród właścicieli domów mieszkalnych (którzy wykorzystują ją do w celu zasilania urządzeń znajdujących się w […]

    blog

    13.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/20.jpg

    6

    minut czytania

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu Energia słoneczna – to dzięki niej w ciągu całego roku na powierzchni Ziemi możemy cieszyć się darmowym światłem oraz ciepłem. Docierające do nas promienie słoneczne odpowiadają za lepsze samopoczucie, a także dają wiele okazji do zażywania kąpieli słonecznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z […]

    blog

    11.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/wyb.jpg

    3

    minuty czytania

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej?

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej? Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę na montaż fotowoltaiki? Wybranie wiarygodnego wykonawcy do zainstalowania systemu paneli słonecznych jest bardzo ważnym krokiem. Dobry wybór zagwarantuje, że system fotowoltaiczny zostanie prawidłowo zamontowany, co zapewni dłuższą żywotność oraz bezpieczeństwo mieszkańców.   Panele słoneczne to inwestycja długoterminowa, dlatego należy dokładnie zweryfikować dostawców, aby znaleźć […]

    blog

    03.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/6.jpg

    9

    minut czytania

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych.

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych. Podróżowanie za pomocą samochodów elektrycznych to kolejny trend, który obok odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła), zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu perspektywa bycia ekologicznym, a dodatkowo możliwość korzystania z w pełni bezpiecznych sposobów dbania o […]

    blog

    18.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaaa.png

    7

    minut czytania

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej Powietrzna pompa ciepła to rozwiązanie produkujące ciepło. Poprzez umiejętne połączenie pomp, zaworów, a przede wszystkim – fizyki (w tym dzięki charakterystycznemu działaniu c.o.) “pobiera” temperaturę z zewnątrz, akumuluje ją, a następnie przekazuje do budynku (dom), gdzie jest dostępne w postaci ciepłego powietrza, jak i […]

    blog

    04.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/ins.png

    4

    minuty czytania

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu krok po kroku. Jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej? Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania cieszące się coraz większą popularnością – zarówno pośród osób prywatnych, jak i firm. Nic dziwnego, bowiem poza perspektywą uzyskania dużej niezależności, fotowoltaika jest inwestycją, która w dłuższym horyzoncie czasowym pozwala na generowanie oszczędności sięgających od kilkuset do nawet kilku […]

    blog

    21.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/gwarancja-na-montaż.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika gwarancja

    Fotowoltaika gwarancja Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na wiele lat. Jeśli chcesz przez długi okres czerpać z niej korzyści, oszczędzać i nie zamartwiać się ewentualnymi usterkami, warto zdecydować się na firmę, która stawia na bezpieczeństwo wykonania oraz zysk Klienta. Dzięki naszej Gwarancji na Wszystko, zapewnimy Ci długofalową, rentowną inwestycję! Decydując się na moduły fotowoltaiczne warto zainteresować gwarancją jaką […]

    blog

    08.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/27-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega Audyt fotowoltaiczny zaliczany jest do jednego z kluczowych przedsięwzięć, którym należy poprzedzić podjęcie decyzji o inwestycji w fotowoltaikę. Jest on ważny z dwóch powodów. Wykonana za jego pomocą analiza ekonomiczna pozwala na badanie zapotrzebowania i odpowiedzieć na pytanie “czy montaż instalacji fotowoltaicznej jest opłacalny?”.    Po […]

    blog

    17.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/24.jpg

    4

    minuty czytania

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej Dobre instalacje fotowoltaiczne opierają się na 3 filarach. Większość firm i osób fizycznych decyduje się na inwestycję właśnie w taki rodzaj odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, system fotowoltaiczny jest doskonałym i stabilnym źródłem darmowej energii elektrycznej.   Drugie, jest całkowicie ekologiczny, przez co przyczynia się do aktywnej walki o ochronę […]

    blog

    04.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/25-1.jpg

    4

    minuty czytania

    Program Czyste Powietrze: jak zyskać dofinansowanie w ekologiczne źródło ciepła?

    Program Czyste Powietrze to stosunkowo nowe przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza (w tym ze SMOGIEM), którym wszyscy oddychamy. Dofinansowanie przewiduje wymiany kotłów na paliwo stałe, a także szereg innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze było czyste.   Dowiedz się, ile wynosi kwota dofinansowania, na co jest przyznawana i w […]

    blog

    26.11.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/17.jpg

    5

    minut czytania

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy?

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy? Instalacje fotowoltaiczne funkcjonują najlepiej wtedy, gdy stanowiące ich część – panele fotowoltaiczne posiadają równy i niczym nieprzerwany dostęp do słońca. Nie jest żadną tajemnicą, iż zjawisko zacienienia wpływa nie tylko na płynność działania instalacji fotowoltaicznej, czy ilość produkowanej przez nią mocy. Niestety, może rzutować również na żywotność i […]

    blog

    29.10.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/ULGA.jpg

    5

    minut czytania

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?  Zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie rachunków za prąd. Czyste powietrze, aktywne włączenie się w ochronę środowiska naturalnego i wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi. W ten sposób wymieniliśmy pozytywne strony korzystania z fotowoltaiki.     Niekwestionowanymi zaletami fotowoltaiki jest produkcja darmowego prądu, ekologia i poczucie niezależności. Inwestycja w panele […]

    blog