Kalkulator

Blog

Pompa ciepła – zasady działania

blog

12.08.2021 r.

pompy ciepła

powietrzna pompa ciepła

https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-pompa-ciepla-zasady-dzialania.png

Pompa ciepła – zasady działania

Pompa ciepła to ekologiczny, oszczędny i bardzo wygodny sposób na ogrzanie domu oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby, możemy także wykorzystać pompę do chłodzenia pomieszczeń.  Artykuł “Pompa ciepła – zasady działania” przybliża sposób, w jaki to urządzenie zamienia ciepło z otoczenia zewnętrznego na energię cieplną wykorzystywaną w domu.

 

Co trzeba wiedzieć o pompie ciepła?

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, przy czym zasadniczo różni się od tradycyjnych systemów, ogrzewania. Większość stosowanych instalacji grzewczych wytwarza ciepło w wyniku spalania określonych paliw, jak gaz, olej, węgiel czy energia elektryczna.

 

I tu dochodzimy do podstawowej informacji. Otóż pompa ciepła nie “produkuje” energii cieplnej lecz pobiera ją ze środowiska (np. powietrza lub wody) i dostarcza do domowej instalacji grzewczej. Tym samym, jest częścią systemu grzewczego, obejmującego trzy części:

 

 • źródło dolne, czyli środowisko zewnętrzne, jak powietrze lub grunt;
 • pompę ciepła, która zapewnia przepływ ciepła między dolnym a górnym źródłem czyli zmienia ciepło pobrane z otoczenia na energię wykorzystywaną w domu;
 • źródło górne, czyli domowa instalacja grzewcza, np. zbiornik wody użytkowej, ogrzewanie podłogowe.

Reasumując, pompa ciepła “zagospodarowuje” energię ze środowiska naturalnego, zgromadzoną w takich źródłach jak powietrze, grunt czy woda. Ponieważ nie wykorzystuje procesu spalania paliw, nie powoduje niekorzystnych skutków ubocznych. Nie jesteśmy więc narażeni na spaliny, tłuste osady, popiół czy inne odpady.

zestaw fotowoltaiczny

Dowiedz się, czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem dla Twojego domu lub firmy!

Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy bezpłatną analizę dla Ciebie!

  Ogólna zasada działania pompy ciepła

  Mechanizm działania pompy ciepła jest dość prosty. Pompa ma za zadanie pobrać ciepło z otoczenia zewnętrznego i przekazać je na potrzeby ogrzewania budynku.

   

  Pompa ciepła działa mechanicznie i wykorzystuje do pracy 2 rodzaje energii:

   

  • 75–80% OZE (odnawialne źródła energii);
  • 20–25% energia elektryczna.

  Zużycie energii elektrycznej (np. z sieci energetycznej lub z domowej instalacji fotowoltaicznej) zależy m.in. różnicy temperatur pomiędzy dolnym i górnym źródłem.

   

  Pompa ciepła działa jak… lodówka

  Zasadę działania sprężarkowej pompy ciepła często porównuje się do pracy lodówki. Podobnie jak w inne systemy chłodzenia (zamrażarki, klimatyzatory), pompa ciepła przenosi ciepło z jednego miejsca do innego.

   

  W trakcie tego procesu zmienia się stan czynnika chłodniczego w obiegu urządzenia. Zarówno w przypadku lodówki jak pompy ciepła niezbędne jest zasilanie jej pracy energią elektryczną – potrzebną przede wszystkim do napędu sprężarki.

   

  Lodówka pozyskuje ciepło z umieszczonych w niej produktów, jak sery, mięso czy napoje. W ten sposób obniża temperaturę żywności, a ciepło oddaje na zewnątrz. Pompa ciepła z kolei pobiera energię z otoczenia zewnętrznego (np. cząstek powietrza lub z gruntu) i przekazuje ją do wnętrza domu.

   

  Latem pompa ciepła może działać w sposób, który jeszcze bardziej intuicyjnie kojarzy się z chłodziarką. Działając jak klimatyzator, usuwa ciepło z powietrza wewnątrz domu i przenosi je do powietrza na zewnątrz ( ewentualnie gruntu lub wody).

   

  W zasadzie można to porównanie odwrócić i stwierdzić, że lodówki i zamrażarki są… pompami ciepła!

   

  4 główne elementy pompy ciepła

  Za budowę pompy ciepła odpowiadają 4 kluczowe elementy. Pompa ciepła składa się z takich elementów, jak:

   

  • Parownik – to od niego zaczyna się obieg i cała podróż energii pochodzącej z dolnego źródła. Temperatura czynnika znajdującego się w obiegu w tym miejscu jest jeszcze niska.

   

  • Sprężarka – odpowiada za dalszy obieg oraz podniesienie temperatury tzw. czynnika chłodniczego. 

   

  • Skraplacz – skrapla podgrzany czynnik chłodniczy, dzięki czemu umożliwia przekazanie ciepła do obiegu (wody). Wtedy to woda występuje w odpowiedniej temperaturze, która z powodzeniem ogrzewa system, jak i sprawdza się jako woda użytkowa. 

   

  • Zawór rozprężny (występujący także pod nazwą: zawór dławiący) – to na nim kończy się obieg czynnika. Zawór odbiera czynnik chłodniczy w stanie ciekłym (temperatura jest już obniżona). W tym przypadku dochodzi od obniżenia ciśnienia i temperatury czynnika, a następnie przekazanie go do parownika i dalej – aż do źródła dolnego.
  Pampa ciepła - zasada działania
  Zasada działania pompy ciepła – schemat poglądowy.

  Pompa ciepła – zasady działania w 3 krokach:

  1.Pobór ciepła z otoczenia

   

  Na tym etapie następuje pobór ciepła z otoczenia, czyli źródła dolnego do parownika. W przewodach doprowadzających energię cieplną płynie ciecz odporna na zamarzanie. Najczęściej jest to glikol etylenowy lub propylenowy. Płyn może pobierać ciepło nawet podczas mrozu, gdyż posiada temperaturę niższą od otoczenia.

   

  2.Przetwarzanie energii w pompie ciepła

   

  Ogrzany czynnik roboczy (glikol) przekazuje energię do obiegu pompy ciepła, w którym płynie środek chłodniczy parujący w bardzo niskich temperaturach. Podgrzana w ten sposób ciecz wrze, a następnie w postaci pary trafia sprężarki.

   

  Tutaj podgrzany gaz zostaje sprężony (wzrost ciśnienia i temperatury) i wykorzystany do ogrzewania budynku.

   

  Sprężona para wędruje do skraplacza (górne źródło ciepła). W tym wymienniku ciepła właściwości czynnika termodynamicznego gwałtownie się zmieniają. Po skropleniu, czynnik oddaje ciepło wodzie w instalacjach grzewczych.

   

  Mimo oddania ciepła temperatura czynnika chłodniczego wciąż jest za wysoka, by mógł on pobrać ciepło z otoczenia. Dlatego musi przejść przez zawór rozprężny, obniżając ciśnienie i temperaturę. Powrót schłodzonego czynnika roboczego do dolnego źródła zamka cały cykl.

   

  3.Dostarczenie ciepła do instalacji grzewczej

   

  Na tym etapie ciepło pozyskane z otoczenia trafia do górnego źródła, najczęściej w postaci wody wykorzystywanej do ogrzewania płaszczyznowego lub podłogowego. Może służyć także do uzyskanie ciepłej wody użytkowej.

   

  Czynnik chłodniczy o obniżonej temperaturze ponownie trafia do parownika, a następnie do źródła dolnego. Z otoczenia zewnętrznego – gruntu lub powietrza – ponownie pobiera energię cieplną. W ten sposób cały cykl zaczyna się na nowo.

   

  Czy do działania pompy ciepła potrzebny jest prąd z sieci energetycznej?

   

  Energia elektryczna jest wykorzystywana tylko do podtrzymania pracy systemu z pompą ciepła – np. sprężarki czy parownika. Szacunkowo, za każdy 1 kW prądu zużytego przez pompę, uzyskujemy do 5 kW darmowej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

   

  Pompa ciepła może być zasilana energią elektryczną z ogólnodostępnej sieci energetycznej, ale warto też rozważyć połączenie tego systemu z instalacją fotowoltaiczną. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie rachunków za prąd do absolutnego minimum.

   

  Instalacja oparta o współpracę paneli PV i pompy ciepła staje się bardzo atrakcyjną opcją co najmniej z 2 powodów:

   

  • systematycznego wzrostu opłat za prąd (prognozowane jest utrzymanie tego trendu przez co najmniej dekadę);
  • zapowiadanych zmian w fotowoltaice od początku przyszłego roku – instalacja do końca 2021 r. pozwoli skorzystać z obecnych korzystnych rozwiązań przez kolejne 15 lat!

  Pompy ciepła – rodzaje

   

  W zależności od dolnego źródła ciepła używanego w danym systemie grzewczym, wyróżniamy kilka rodzajów pomp ciepła. Dolnym źródłem może być grunt, powietrze lub woda płynąca, stąd mówimy o pompach ciepła powietrznych, gruntowych lub wodnych.

  Powietrzne pompy ciepła

  Powietrzne pompy ciepła są najchętniej wybieranym rodzajem pomp przez właścicieli domów jednorodzinnych. Cechuje je bowiem prostota i niski koszt instalacji. Mogą być zamontowane zarówno wewnątrz, jak na zewnątrz budynku, co daje dużą elastyczność realizacji inwestycji.

   

  Mimo powyższych zalet, ten rodzaj pompy ciepła może nie być wystarczającym rozwiązaniem w wymagających warunkach zewnętrznych. Na przykład podczas dużych różnic temperatur, przydatne byłoby wsparcie pracy pompy ciepła przez dodatkowe źródło ogrzewania.

   

  Wśród powietrznych pomp ciepła najbardziej uniwersalna jest pompa powietrze – woda.

   

  Pompa ciepła powietrze – woda

  W systemach z pompą ciepła powietrze – woda, dolnym źródłem ciepła jest powietrze na zewnątrz budynku, a górnym źródłem jest woda w domowych instalacjach.

   

  Pompa ciepła powietrze – woda transportuje ciepło z powietrza zewnętrznego do obiegu grzewczego w domu, na przykład ogrzewania płaszczyznowego. Ciepło może trafiać także do zbiorników ciepłej wody zasilającej krany i prysznice.

   

  W naszym klimacie pompa ciepła typu powietrze-woda ma satysfakcjonującą efektywność. Może ogrzewać budynek przy temperaturze na zewnątrz dochodzących do -25°C. Z kolei latem wydajnie chłodzi pomieszczenia, nawet podczas ekstremalnych upałów przekraczających 35°C.

   

  Pompę ciepła powietrze – woda wykorzystuje się bardzo wszechstronnie. Z pomocą tego urządzenia można ogrzewać dom, uzyskać ciepłą wodę użytkowej (c.w.u) a także chłodzić powietrze wewnętrzne.

   

  Największą efektywność można uzyskać stosując jako górne źródło ciepła płaszczyznowe instalacje grzewcze (podłogowe, ścienne). Tradycyjne grzejniki posiadają relatywnie małą powierzchnię – jest to rozwiązanie dopuszczalne, ale utrudnia osiągnięcie optymalnej efektywności całego systemu.

  jak działa pompa ciepła?

  Dowiedz się, czy pompa ciepła to dobra inwestycja dla Twojego domu lub firmy!

  Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy bezpłatną analizę dla Ciebie!

   Gruntowe pompy ciepła

   Gruntowe pompy ciepła pobierają ciepło z ziemi, a dokładniej wykorzystują energię geotermalną skumulowaną w gruncie. Wysoka wydajność energetyczna pompy gruntowej pozwala uczynić ją jedynym źródłem ogrzewania domu.

    

   W przypadku tego rodzaju pomp należy jednak się liczyć z bardziej wymagającą instalacją. Koszt inwestycji podwyższają między innymi prace związane z ułożeniem pod ziemią sieci rur z płynem niezamarzającym.

    

   Instalacja z kolektorem poziomym

   W przypadku dostępności gruntu o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych (np. płaskiego trawnika) możemy wykorzystać tzw. kolektor poziomy. Są to wężownice z rur wypełnionych płynem niezamarzającym umieszczone na głębokości 1-1,5 m. Płyn niezamarzający – roztwór glikolu etylowego lub propylowego – odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy.

   Planując ten rodzaj kolektora warto zwrócić uwagę na stopień nasycenia gruntu wodą. Nasączenie wodą jest bardzo korzystne, gdyż stanowi ona efektywny nośnik ciepła.

    

   Instalacja z kolektorem pionowym

   Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na przeznaczenie większego obszaru na instalację gruntowej pompy ciepła, możemy zastosować kolektory pionowe. W tym przypadku rury wypełnione płynem niezamarzającym są umieszczone w głębokich pionowych odwiertach. Zazwyczaj jest ich kilka i mają głębokość od 20 do 50 metrów.

    

   Decyzja o ilości i głębokości odwiertów zazwyczaj jest powiązana z budową geologiczną terenu. Z jednej strony mniejsza ilość głębokich odwiertów jest korzystna z uwagi na wydajność energetyczną. Temperatura na głębokości ponad 15 m jest stała przez cały rok wynosi co najmniej 10°C.

    

   Z drugiej strony, wykonanie głębokich odwiertów na skalistym gruncie jest bardzo pracochłonne i generuje wyższe koszty.

    

   Reasumując, chociaż instalacje z kolektorami pionowymi są droższe, to mają niezaprzeczalne zalety. Należy do nich wysoka wydajność energetyczna oraz relatywnie mały obszar przeznaczony na odwierty.

    

   Wodne pompy ciepła

   źródło dolne: woda płynąca

   Wodne pompy ciepła cechuje bardzo wysoka wydajność energetyczna i mogą stanowić jedyne źródło ogrzewania nieruchomości.

    

   Ich zastosowanie ograniczają jednak wysokie koszty inwestycji. Ponadto niewiele działek posiada dostęp do wody powierzchniowej lub podziemnej jako dolnego źródła ciepła.

    

   Więcej informacji o rodzajach i zastosowaniach pomp ciepła znajdziesz w artykule: Pompa ciepła – co to jest?

   Wydajność pompy ciepła – wskaźniki COP, SCOP, SPF

    

   Wybór najlepszej pompy ciepła jest ściśle związany z warunkami, w jakich będzie wykorzystywana. Na etapie projektu budynku możemy zoptymalizować koncepcję całego systemu ogrzewania. W przypadku modernizacji funkcjonującego domu, musimy wziąć pod uwagę istniejącą instalację – na przykład rodzaje grzejników.

    

   W podjęciu decyzji pomocne są wskaźniki określające wydajność i efektywność pompy ciepła – w założonych lub rzeczywistych warunkach pracy. Wskaźniki wydajności będą przydatne zarówno dla projektantów, jak inwestorów. Oto najważniejsze z nich:

    

   Wskaźnik COP

   COP zwany jest także współczynnikiem wydajności (ang. Coefficient Of Performance). Określa on proporcję między wyprowadzoną z pompy energią cieplną a doprowadzoną do niej energią elektryczną.

   pompy ciepła - zasady działania - współczynnik wydajności COP
   Wydajność pompy ciepła – współczynnik COP

   W powyższym przykładzie COP = 4 kW / 1 kW = 4.

    

   Z pokazanego wzoru wynika, że wyższy współczynnik COP oznacza większą wydajność konkretnej pompy ciepła. Wydajność pompy z kolei bezpośrednio przekłada się na wysokość kosztów ponoszonych na ogrzewanie domu czy wody.

    

   Należy jednak pamiętać, że wskaźnik COP jest wartością znamionową pompciepła mierzoną w określonych warunkach zewnętrznych. Producenci zazwyczaj podają wyniki pomiaru dla konkretnych warunków pracy, np. dla temperatury zewnętrznej 2°C i temperatury wody 35°C.

    

   Współczynnik COP umożliwia zatem porównanie ze sobą różnych urządzeń, przy czym należy zwrócić uwagę na podane warunki pomiaru. Aby porównanie było adekwatne, warunki powinny być takie same.

    

   Wskaźnik SCOP

   Powiedzieliśmy, że wskaźnik COP odnosi się do pracy w podanych warunkach i może się zmieniać wraz ze zmianą warunków pracy pompy. Rzeczywistą efektywność tego urządzenia bardziej obiektywnie pomaga obliczyć współczynnik SCOP (ang. Seasonal Coefficient Of Performance).

    

   SCOP określa relację dostarczonej energii cieplnej do zużytej przez pompę energii elektrycznej w określonym czasie. Najczęściej obliczenia dotyczą całego roku, co pozwala uwzględnić warunki panujące podczas całego sezonu grzewczego.

    

   Do obliczeń przyjmuje się szereg założeń, takich jak:

    

   powierzchnia budynku;

    

   inne dane budynku (np. obrys, układ pięter, podpiwniczenie, termoizolacja);

    

   instalacja współpracująca z pompą ciepła (np. ogrzewanie podłogowe, tradycyjne grzejniki);

    

   ilość mieszkańców i ich preferencje (np. dot. temperatury w pomieszczeniach);

    

   lokalizacja (Polska jest podzielona na 5 stref klimatycznych.

    

   Przyjmując odpowiednie założenia, możemy oszacować roczne koszty ogrzewania domu za pomocą pompy ciepła.

    

   Wyliczenie rocznych kosztów ogrzewania za pomocą wskaźnika SCOP

    

   Na potrzeby przykładu, przyjmijmy założenia:

    

   • powierzchnia domu do ogrzania wynosi 140 m2;
   • dom zamieszkują 4 osoby;
   • roczne zapotrzebowanie na wodę użytkową i ogrzanie budynku wynosi 14.000 kWh
   • roczne zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła i inne urządzenia pracujące w instalacji grzewczej: 3.050 kWh.

   Wyliczenie będzie wyglądało następująco:

    

   SCOP = 14.000 kWh / 3.050 kWh = 4,59

    

   Możemy teraz przygotować prognozę rocznej wysokości kosztów ogrzewania domu pompą ciepła. Oprzyjmy się o wyliczone wcześniej dane:

    

   • roczne zużycie prądu: 3.050 kWh/rok;
   • cena brutto za 1 kWh: 0,63 zł.

   Roczny koszt ogrzewania pompą ciepła:

    

   3.050 kWh x 0,63 zł = 1.922 zł (w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych).

    

   Mimo dużej użyteczności wskaźnika SCOP do projektowania systemu grzewczego z pompą ciepła, powinniśmy pamiętać o istotnym fakcie. Wyliczając efektywność instalacji, wciąż opieramy się na wartościach szacowanych, a nie mierzonych.

    

   Wskaźnik SPF

   O ile COP jest wartością znamionową, to współczynnik SPF (ang. Seasonal Performance Factor) pozwala nam zmierzyć efektywność istniejącej instalacji z pompą ciepła. W tym przypadku możemy się oprzeć na pomiarach z całego roku. Dzięki temu w wyliczeniach zostaną uwzględnione rzeczywiste warunki pracy pompy (zmiany temperatury zewnętrznej, zmienne zapotrzebowanie na ciepło i c.w.u.).

    

   Współczynnik SPF liczymy podobnie jak współczynnik SCOP, z jednym istotnym zastrzeżeniem. Nie opieramy się bowiem na danych szacunkowych, ale na dokładnych pomiarach zużycia prądu i ilości dostarczonego ciepła. Tak więc wskaźnik SPF odnosi się do rzeczywistych warunków pracy pompy ciepła i całej instalacji grzewczej.

    

   Niektórzy producenci pomp ciepła podają dla swoich produktów sezonowy wskaźnik efektywności (SPF). W takiej sytuacji wskaźnik SPF należy rozumieć jako uśrednioną wartość COP wyliczoną dla różnych warunków pracy w ciągu roku.

   Pompa ciepła – zasady działania: podsumowanie

    

   Podstawowa zasada działania pompy ciepła wydaje się dość prosta. Jednak aby optymalnie wykorzystać wydajność tego urządzenia należy się przyjrzeć cechom konkretnej nieruchomości.

    

   Wybór najlepszej pompy ciepła jest ściśle związany z projektem całej instalacji grzewczej, z którą będzie współpracowała.

    

   Zalety pompy ciepła są niezaprzeczalne i możemy je zgrupować na:

    

   Oszczędność

   redukcja kosztów ogrzewania (mimo rosnących cen paliw);

    

   niskie koszty utrzymania pompy;

    

   Komfort

   wysoka niezawodność,

    

   wygoda użycia – czystość, brak składu paliwa;

    

   Dbałość o środowisko

   energooszczędność;

    

   brak emisji spalin i innych odpadów.

   pompa ciepła - zasada działania

   Dowiedz się, czy pompa ciepła to dobra inwestycja dla Twojego domu lub firmy!

   Prześlij Twój numer telefonu. Przygotujemy bezpłatną analizę dla Ciebie!

    Polecamy: Program Czyste Powietrze

    Warto przeczytać:

    Ile kosztuje fotowoltaika ?

    Inwestycja w energię ze źródeł odnawialnych z roku na rok jest coraz bardziej popularna. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że w tym przypadku znaczne korzyści finansowe dla inwestorów idą w parze z dbałością o środowisko naturalne. Wśród stosowanych technologii prym wiodą instalacje fotowoltaiczne. Na czym polega ich fenomen? I wreszcie… ile kosztuje fotowoltaika? […]

    blog

    18.11.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/10/foto-ile-paneli-fotowoltaicznych-na-1kw.png

    6

    minut czytania

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?

    Ile paneli fotowoltaicznych na 1kw ?   Znaczny wzrost cen prądu jest jednym z istotnych powodów poszukiwania nowych rozwiązań dostarczenia energii elektrycznej do domu, firmy czy gospodarstwa rolnego.   Z rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii (OZE) najczęściej wybierana jest energia ze słońca, którą na prąd elektryczny zamieniają panele fotowoltaiczne. Planując taką instalację, często szukamy […]

    blog

    05.10.2021 r.

    instalacja fotowoltaiczna

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-instalacja-fotowoltaiczna-na-gruncie.jpg

    2

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna na gruncie – wady i zalety

    Fotowoltaika zdobywa coraz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, ponieważ perspektywa uzyskania niezależności i dostępu do darmowego prądu brzmi bardzo zachęcająco.    Niemniej osoby, które rozważają tę technologię zadają sobie również szereg pytań, między innymi odnośnie miejsca montażu paneli fotowoltaicznych. Jeśli zainstalować panele, to czy lepiej na dachu domu, czy może na gruncie?   Najpopularniejszym […]

    blog

    08.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-dobor-pompy-ciepla.jpg

    2

    minuty czytania

    Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła?

    Zastanawiasz się nad montażem powietrznej pompy ciepła i potrzebujesz informacji jak prawidłowo dobrać odpowiednią dla Twojej nieruchomości? Jak dokonać prawidłowego wyboru powietrznej pompy ciepła? Już wyjaśniamy. Jak wykonać prawidłowe obliczenia? Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest złożonym i skrupulatnym procesem obejmującym szereg obliczeń, które uwzględnią potrzeby grzewcze nieruchomości i określają wymaganą moc grzewczą powietrznej pompy ciepła […]

    blog

    01.09.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-systemy-grzewcze-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Najpopularniejsze systemy grzewcze w Polsce – poznaj ich wady i zalety

    Porzucenie starego systemu grzewczego i przejście na nowy, może być trudne. Jeśli masz urządzenie, które wymaga wymiany, ważnym czynnikiem może być poznanie innych, lepszych technologii. Wszystkie systemy są dostępne w różnych modelach i rozmiarach, aby dopasować się do Twojego domu. Dobrze dobrany system grzewczy jest gwarancją komfortu Dla codziennego komfortu przebywania w budynku konieczne jest […]

    blog

    18.08.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-pompa-ciepla-zasady-dzialania.png

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – zasady działania

    Pompa ciepła – zasady działania Pompa ciepła to ekologiczny, oszczędny i bardzo wygodny sposób na ogrzanie domu oraz uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W razie potrzeby, możemy także wykorzystać pompę do chłodzenia pomieszczeń.  Artykuł “Pompa ciepła – zasady działania” przybliża sposób, w jaki to urządzenie zamienia ciepło z otoczenia zewnętrznego na energię cieplną wykorzystywaną w domu. […]

    blog

    12.08.2021 r.

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-fotowoltaika-zmiany-2021.jpg

    8

    minut czytania

    Zmiany w fotowoltaice 2021

    Co niosą zmiany w fotowoltaice 2021?   Dlaczego zmiany w fotowoltaice są tak gorącym tematem od czerwca 2021 roku? Jest tak za sprawą kilku wydarzeń:   Po pierwsze, w połowie roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych źródłach Energii. Jego szeroko komentowanym założeniem jest rezygnacja z systemu opustów.   Po drugie, od […]

    blog

    30.07.2021 r.

    fotowoltaika opinie

    fotowoltaika zmiany

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto_pompa-ciepla-co-to-jest.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła – co to jest

    Pompa ciepła – co to jest Pompa ciepła to jeden z najbardziej oszczędnych, efektywnych i przyjaznych dla środowiska sposobów na:   ogrzanie domu, pozyskanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u), chłodzenie pomieszczeń (w gorące dni). Pompy ciepła wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, nie emitują spalin i nie wytwarzają odpadów. Ważne cechy instalacji z pompą ciepła Technologia ogrzewania […]

    blog

    12.07.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    pompy ciepła

    powietrzna pompa ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/pro.jpg

    6

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne koszt. Ile wynosi inwestycja w fotowoltaikę?

    Panele fotowoltaiczne koszt Chcesz, aby instalacja fotowoltaiczna znalazła się w Twoim domu lub firmie? Chcesz aby odpowiadała za produkcję energii elektrycznej? Dzięki której zasilisz wszystkie niezbędne urządzenia (w tym sprzęty AGD i RTV, ogrzewanie, a także wiele innych)?   Zastanawiasz się, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna, która zapewni Ci odpowiednią dawkę mocy, a co za tym […]

    blog

    30.06.2021 r.

    fotowoltaika - czy się opłaca

    panele fotowoltaiczne koszt

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/jak-działa-fotowoltaika.jpg

    8

    minut czytania

    Jak działa fotowoltaika? Wszystko o darmowej i ekologicznej energii

    Jak działa fotowoltaika Jeżeli zastanawiasz się jak działa fotowoltaika? Jak produkować własną energię elektryczną? Z pewnością rozważałeś wykorzystanie do tego celu promieniowania słonecznego, a co za tym idzie – własną instalację fotowoltaiczną.   Inwestycja w system fotowoltaiczny to przedsięwzięcie, którego koszt może oscylować w granicy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (w przypadku fotowoltaiki dla […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    energia słoneczna

    instalacja fotowoltaiczna

    inwerter

    odnawialne źródła energii

    OZE

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/zestawy-fotowoltaiczne.jpg

    5

    minut czytania

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca

    Zestawy fotowoltaiczne – instalacje służące do produkcji energii ze słońca Dedykowane zestawy fotowoltaiczne to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej właścicieli firm, jak i gospodarstw domowych. W jaki sposób wykorzystuje się tego typu urządzenia? Jak wygląda ich cena i klasyfikacja? Co zrobić, aby wybrać i zamontować instalację PV, która zapewni odpowiednią podaż mocy? Jak […]

    blog

    09.06.2021 r.

    energia słoneczna

    odnawialne źródła energii

    OZE

    zestawy fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/growatt.jpg

    7

    minut czytania

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy

    Falownik Growatt – poznaj zalety inwertera renomowanej firmy Growatt to azjatyckie przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu sprawdzonych, trwałych i wydajnych rozwiązań fotowoltaicznych. Pomimo młodego wieku na dobre zadomowiła się na rynkach całego świata, a z roku na rok wpływy marki Growatt zaczynają sięgać coraz dalej.  Firma została założona stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku.   Główną […]

    blog

    31.05.2021 r.

    falownik

    falownik growatt

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/fronius.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik Fronius – co oferuje kultowy producent inwerterów?

    Falownik Fronius Fronius Solar to austriackie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji falowników (inwerterów). Nazwa firmy pochodzi od nazwiska jej założyciela – Güntera Froniusa, który założył ją w 1945 roku. Wówczas był to niewielki warsztat zajmujący się naprawami i konserwacjami urządzeń radiowych i elektrycznych.   Krokiem milowym, który zapoczątkował drogę do sukcesu firmy było powstanie ładowarki do akumulatorów. Następnie […]

    blog

    21.05.2021 r.

    falownik

    falownik Fronius

    inwerter

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/1.jpg

    6

    minut czytania

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura

    Odnawialne źródła energii (tzw. OZE): czyli, co daje nam sama natura  Skrót OZE przez ostatnie lata był i jest wymieniany przez wszystkie przypadki. Co tak naprawdę oznacza? Z czym wiąże się oparcie energetyki o odnawialne źródła energii? Jakie korzyści za sobą niesie, a także co ich wprowadzenie oznacza dla dotychczasowych rodzajów energetyki opartej na bardziej tradycyjnych […]

    blog

    11.05.2021 r.

    ekologia

    odnawialne źródła energii

    OZE

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/10-LAT-GWARANCJI-NA-MONTAŻ.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Czy to dobry pomysł?

    Fotowoltaika na płaskim dachu. Zastanawiasz się nad inwestycją, której celem będzie montaż własnej infrastruktury służącej do produkcji ekologicznego i darmowego prądu elektrycznego? Jednocześnie obawiasz się, że mała działka lub brak skośnego dachu zniweczy Twoje plany związane z odnawialnym źródłem energii? Nic z tych rzeczy.   W dalszej części tego artykuł przedstawimy Ci gotowe rozwiązania, które […]

    blog

    15.04.2021 r.

    fotowoltaika na płaskim dachu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła monoblok czy split? Wady i zalety obu rozwiązań.

    Pompa ciepła monoblok czy split? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to jesteś w dobrym miejscu. Większość osób, którym zależy na stosunkowo tanim, a także ekologicznym ogrzewaniu często zadaje sobie pytanie nie “czy?“, ale “jaką pompę ciepła wybrać”? Czy postawić na pompy typu monoblok, czy też lepiej zdecydować się na pompę typu split?   Czym różnią […]

    blog

    08.04.2021 r.

    pompa monoblok

    pompa split

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/23.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych?

    Fotowoltaika na gruncie. Co warto wiedzieć o tej formie montażu paneli fotowoltaicznych? Panele fotowoltaiczne zdobywają coraz większe rzesze zwolenników. Nic dziwnego, musimy w końcu przyznać, że perspektywa zyskania niezależności i cieszenia się dostępem do darmowej energii elektrycznej dla każdego brzmi dość kusząco.    Wyzwaniem, przed którym stają osoby, które dopiero decydują się na tego rodzaju […]

    blog

    11.03.2021 r.

    fotowoltaika na gruncie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompa-ciepła.jpg

    9

    minut czytania

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!

    Pompa ciepła: koszty zakupu i użytkowania. Sprawdź, czy ta inwestycja się opłaca!  Pompa ciepła to rodzaj ogrzewania, o którego specyfice, zaletach, jak i możliwościach wspominaliśmy już wielokrotnie. Podkreślaliśmy, iż inwestycja związana z pompą ciepła jest wszechstronna, dzięki czemu służy zarówno do ogrzewania wody, jak i ogrzewania budynku. Inwestycja w pompę ciepła ma także wymiar ekologiczny, […]

    blog

    25.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaciepła.jpg

    8

    minut czytania

    Pompa ciepła jak działa? Zasada działania pompy ciepła

    Pompa ciepła jak działa? Pompa ciepła stanowi nowoczesny system odpowiadający za zasilanie w ciepło instalacji grzewczej oraz instalacji wody użytkowej. Przy użyciu tego urządzenia zadbasz o odpowiedni obieg czynnika roboczego, który sprawi, że w Twoim wnętrzu zagości ciepło i wręcz idealna temperatura. Zadbasz zarówno o temperaturę powietrza, jak również sprawisz, że woda użytkowa również będzie miała […]

    blog

    11.02.2021 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/13.jpg

    7

    minut czytania

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej?

    Podwyżka cen prądu 2021. Co wpływa na wzrost cen energii elektrycznej? Na łamach naszego bloga już wielokrotnie wspominaliśmy, że obecny trend zmian wysokości rachunków za prąd przez wiele lat pozostanie na podobnym poziomie. To znaczy, że każdego roku my jako odbiorcy, którzy korzystają z energii zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych, musimy być gotowi na regularne […]

    blog

    28.01.2021 r.

    podwyżka cen prądu 2021

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/montaż.jpg

    9

    minut czytania

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku

    Montaż paneli fotowoltaicznych: krok po kroku Montaż paneli fotowoltaicznych (zarówno on grid, jak i off grid) jest jedną z najważniejszych czynności zmierzających do tego, aby ogniwa zaczęły produkować darmowy prąd. W tym artykule czeka Cię dawka kompleksowej wiedzy, dzięki której nie tylko dowiesz się, jak poprawnie zamontować panel, ale także pozyskasz inne, szczegółowe informacje dotyczące […]

    blog

    08.01.2021 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/28-2.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy

    Fotowoltaika opinie. Co na temat fotowoltaiki mówią dotychczasowi użytkownicy Instalacje fotowoltaiczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi w walce o ochronę środowiska jak i zasobności portfeli. Fotowoltaika opinie ma przeróżne, są zwolennicy jak i przeciwnicy. Jej użytkowanie pozwala na produkowanie niemal całkowicie darmowej energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę brak negatywnego wpływu na kondycję Ziemi – stanowi idealny […]

    blog

    29.12.2020 r.

    fotowoltaika opinie

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/22-1.jpg

    5

    minut czytania

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    Czyszczenie paneli fotowoltaicznych Jak myć panele słoneczne, aby działały na 100% swoich możliwości?   O wysokiej wydajności paneli PV oraz idącymi za nią w parze – regularnymi dostawami prądu, stanowi odpowiednia ekspozycja na światło słoneczne docierające do ogniw. Aby panele fotowoltaiczne mogły pracować na pełnych obrotach należy zadbać o ich lokalizację. Orientacja południowa, z dala od […]

    blog

    10.12.2020 r.

    czyszczenie paneli fotowoltaicznych

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/20-1.jpg

    6

    minut czytania

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału

    Program Mój Prąd: opis, korzyści i zasady udziału  Z informacji uzyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że Program Mój Prąd 2021 będzie realizowany od 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków do Programu Mój Prąd 3.0 rozpoczyna się 1 lipca 2021 roku. Co ważne, obejmie instalacje fotowoltaiczne instalowane od lutego 2020 roku. Wszyscy, którzy nie […]

    blog

    03.12.2020 r.

    Program Mój Prąd

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/foto-pompa-ciepla-i-fotowoltaika.png

    5

    minut czytania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania

    Pompa ciepła i fotowoltaika – źródło darmowej energii i ogrzewania  Czym jest i w jaki sposób funkcjonuje pompa ciepła? Co sprawia, że idealne współgra z instalacją fotowoltaiczną? Jakie czynniki decydują o tym, że połączenie obu tych technologii niesie za sobą wiele korzyści – zarówno dla Ciebie, Twojego portfela, jak i całego środowiska? Pompa ciepła i fotowoltaika […]

    blog

    05.11.2020 r.

    pompy ciepła

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/panele.jpg

    7

    minut czytania

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać?

    Najlepsze panele fotowoltaiczne – jak wybrać? Fotowoltaika to technologia, której zalety zaczynają dostrzegać kolejne grupy osób chcących produkować darmową energię elektryczną oraz aktywnie wspierać ochronę środowiska naturalnego. Niegdyś droga i tym samym zarezerwowana jedynie dla wybranych. Obecnie, stosunkowo tania i dostępna praktycznie dla każdego, komu zależy na produkcji własnego prądu elektrycznego.     Z dobrodziejstw instalacji fotowoltaicznych […]

    blog

    22.10.2020 r.

    wybór paneli

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/6.jpg

    9

    minut czytania

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

    Fotowoltaika opłacalność. Kiedy i dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę? Opłacalność fotowolatiki budzi szereg dyskusji. Jeśli jesteś właścicielem domu, firmy, gospodarstwa rolnego lub odpowiadasz chociażby za zarządzanie spółdzielnią bądź wspólnotą mieszkaniową – pewnie zaczynasz zdawać sobie sprawę z rosnących cen energii elektrycznej. Już teraz koszty są dla Ciebie duże, a prognozy na najbliższe lata nie pozostawiają […]

    blog

    07.10.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/09/3.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?

    Fotowoltaika dla rolnika. Dlaczego Twoje gospodarstwo powinno zainwestować w OZE?  Jak już wspomnieliśmy w poprzednim artykule na temat fotowoltaiki dla firm – koszty prądu w Polsce będą coraz wyższe. Wpływ na ten fakt będą miały zarówno uwarunkowania polityczno-gospodarcze (rosnące ceny pozwoleń na emisję CO2). Koszty pozyskiwania surowca również wpływają na wzrost cen za prąd, na tym w głównej mierze […]

    blog

    03.09.2020 r.

    ekologia

    fotowoltaika dla rolnika

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/07/1.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna

    Fotowoltaika cena – Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna   Panele fotowoltaiczne, to skuteczny sposób na zminimalizowanie zapotrzebowania nieruchomości na zewnętrzne dostawy prądu. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne są coraz częściej montowane zarówno w starszych jak i nowych budynkach mieszkalnych. Zanim jednak zdecydujemy się na tę inwestycję, dobrze wiedzieć, jak wyglądają orientacyjne koszty paneli fotowoltaicznych i za co tak naprawdę płacimy.    Jak powszechnie wiadomo, fotowoltaika jest […]

    blog

    28.07.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/05/26-1.jpg

    9

    minut czytania

    Ogniwo fotowoltaiczne, wszystko na temat technologii do produkcji prądu

    Ogniwa fotowoltaiczne, na czym polega ich wartość? Ogniwo fotowoltaiczne często występuje pod nazwą ogniwa słonecznego, ogniwa fotoelektrycznego, a czasami jest skracane do fotoogniwa. Niezależnie od sposobu jego nazewnictwa, kluczową informacją na temat tego elementu jest fakt, iż jest on wykorzystywany w procesie produkowania sporą ilość energii elektrycznej (tworzy panel fotowoltaiczny). Ogniwo słoneczne to rodzaj półprzewodnika […]

    blog

    19.05.2020 r.

    produkcja prądu

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/10.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika – co to jest? Definicja, montaż, zastosowanie i korzyści

    Fotowoltaika – co to jest? Z poniższego artykułu dowiesz się w jaki sposób powstaje prąd, jak wygląda montaż instalacji, jakie trzeba spełnić warunki, jaki jest koszt przedsięwzięcia, a przede wszystkim –  jakie korzyści fotowoltaika może przynieść także i Tobie.   Z naukowego punktu widzenia, dziedzina fotowoltaiki, to nauka związana z poznawaniem, badaniem, analizowaniem i rozwijaniem zjawiska […]

    blog

    27.04.2020 r.

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/04/11.jpg

    5

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii

    Panele fotowoltaiczne – wszystko, co musisz wiedzieć o urządzeniach do produkcji energii Panele fotowoltaiczne są jednym z kluczowych elementów zaliczających się do całej instalacji fotowoltaicznej. To one odpowiadają za pobór mocy, pozyskiwanej bezpośrednio z energii słonecznej. Wszystko po to, aby (poprzez kolektory), następnie przekazać ją do dalszych części systemu – w celu produkcji właściwego (i co […]

    blog

    23.04.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    Powietrzna pompa ciepła – cena z montażem

    Wybór systemu ogrzewania domu jest jedną z bardziej zasadniczych decyzji, jaką podejmujemy podczas budowy domu lub jego modernizacji. Systematyczny wzrost cen energii elektrycznej, a także innych paliw, w tym gazu, skłania nas do poszukiwania nowych, bardziej efektywnych cenowo sposobów ogrzewania nieruchomości. W tym kontekście na pewno warto zwrócić uwagę na coraz popularniejsze systemy grzewcze oparte […]

    blog

    02.11.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-podwyzki-cen-pradu-2022.jpg

    2

    minuty czytania

    Podwyżki cen prądu 2022 – czy czekają nas spore zmiany?

    Dostawcy energii elektrycznej planują zaserwować nam spore podwyżki cen. Właściwie dzieje się tak każdego roku, ale przyszły rok ma być historyczny.   Jak wysokie będą podwyżki prądu Wzrost cen i przerzucanie kosztów na odbiorców końcowych jest jednym ze sposobów na radzenie sobie z trudnymi warunkami panującymi na rynku energetycznym. Notowania energii elektrycznej zaledwie w ciągu […]

    blog

    15.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/09/foto-jaki-falownik-do-fotowoltaiki.png

    6

    minut czytania

    Jaki falownik do fotowoltaiki

    Jaki falownik do fotowoltaiki? Falownik – inaczej inwerter – jest kluczowym elementem instalacji fotowoltaicznej. Przede wszystkim zamienia prąd stały (DC) produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd przemienny (AC) używany do zasilania urządzeń elektrycznych. W tym artykule skupimy się na zagadnieniu, jaki falownik dla fotowoltaiki sprawdza się najlepiej w określonych warunkach.   Jakie zadania pełni falownik? […]

    blog

    07.09.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-branza-fotowoltaiczna-.jpg

    2

    minuty czytania

    Branża fotowoltaiczna – Polska vs Niemcy

    Od dwóch lat wzrost mocy generowanej z energii słonecznej jest bardzo wysoki. 2020 rok był najlepszym w kwestii rozwoju fotowoltaiki, nie tylko w naszym kraju. Polska znajduje się w czołówce, tzn. na czwartym miejscu w UE pod względem przyrostu nowych mocy PV, a nasi zachodni sąsiedzi na pierwszym. Instytut Allensbach przeprowadził ankietę odnośnie najważniejszego źródła […]

    blog

    25.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-jakie-panele-fotowoltaiczne.png

    6

    minut czytania

    Jakie panele fotowoltaiczne?

    Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej instalacji?   Jeśli planujesz montaż fotowoltaiki przed końcem 2021 roku, z pewnością zastanawiasz się, jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojej nieruchomości lub firmy. Na pewno wiele spraw ułatwi wybór właściwego wykonawcy. Warto jednak zorientować się w przydatności paneli pv w określonych warunkach pracy.   Panele fotowoltaiczne są najbardziej widoczną […]

    blog

    12.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/08/foto-czy-fotowoltaika-i-pompa-ciepla-to-polaczenie-idealne.jpg

    2

    minuty czytania

    Czy fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie idealne?

    Wielu konsumentów, którzy mają wiedzę na temat działania powietrznych pomp ciepła, wie, że wykorzystują one energię z powietrza zewnętrznego do produkcji ogrzewania i ciepłej wody dla domu i/lub firmy.   Niemniej, aby pompa ciepła mogła działać i dostarczać darmowe ogrzewanie dla Twojej nieruchomości musi być zasilana energią elektryczną, za którą z kolei może odpowiadać fotowoltaika. […]

    blog

    11.08.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/foto-moj-prad-3-0-2021-zmiany.jpg

    6

    minut czytania

    Mój prąd 2021 zmiany

    Mój prąd 2021 – zmiany 1 lipca 2021 r. ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd 2021. Są zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami. Łączna kwota na realizację programu wynosi 534 mln złotych, co oznacza że na wsparcie z programu może liczyć ok. 180 tys. rodzin.   Nabór będzie trwał do 22.12.2021 r. lub do […]

    blog

    16.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/07/ceny.jpg

    8

    minut czytania

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.

    Fotowoltaika ceny. Czynniki wpływające na koszt instalacji fotowoltaicznej.  Koszt, jaki należy ponieść na panele fotowoltaiczne oraz z jakim wiąże się cała instalacja PV. To właśnie ta tematyka należy do najpopularniejszych zagadnień, od których zaczynają praktycznie wszystkie osoby zainteresowane posiadaniem własnej elektrowni typu solar.   Na jakie elementy dotyczące ceny instalacji fotowoltaicznych należy zwrócić szczególną uwagę? Czy […]

    blog

    08.07.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/fotowoltaika.jpg

    10

    minut czytania

    Fotowoltaika czy się opłaca? 6 elementów, dzięki którym sprawdzisz opłacalność fotowoltaiki.

    Fotowoltaika czy się opłaca? 17, 35, a może 52 tysiące złotych, czy fotowoltaika się opłaca? Właśnie z takimi wydatkami może wiązać się inwestycja w fotowoltaikę, która ma zagościć w Twoim domu. Jeśli mowa o instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Twojej firmy – wówczas tego rodzaju koszty mogą poszybować nawet do kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych za […]

    blog

    24.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele.jpg

    9

    minut czytania

    Panele fotowoltaiczne cena. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?

    Panele fotowoltaiczne cena. Dopiero zaczynasz poszukiwania informacji na temat działania fotowoltaiki? A może interesujesz się nią już od dłuższego czasu? W obu przypadkach z pewnością zdajesz sobie sprawę, że jednym z kluczowych elementów każdej instalacji są panele fotowoltaiczne, zwane także słonecznymi.   To one odpowiadają za przechwytywanie promieni słonecznych, a co za tym idzie – […]

    blog

    22.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/06/panele-słoneczne.jpg

    9

    minut czytania

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać

    Panele słoneczne – czym są, jak działają i w jaki sposób je wybrać Panele słoneczne stanowią jeden z centralnych punktów, bez których nie może obyć się żadna domowa, jak i firmowa elektrownia słoneczna – zwana potocznie fotowoltaiką. Podczas ich wyboru warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: moc, wydajność, gwarancja, a także szereg innych istotnych […]

    blog

    02.06.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/6.jpg

    8

    minut czytania

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie

    Ogniwa fotowoltaiczne – budowa i zastosowanie Ogniwa fotowoltaiczne to bez wątpienia jedne z kluczowych elementów niezbędnych do produkcji własnego prądu pochodzącego prosto z promieniowania słonecznego. To właśnie one absorbują promienie słoneczne i to właśnie od nich zaczyna się cała podróż energii, której finał następuje w gniazdkach elektrycznych. Ogniwo fotowoltaiczne – wszystko, co warto o nim […]

    blog

    28.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/05/2-1.jpg

    8

    minut czytania

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca

    Instalacja fotowoltaiczna – czym jest, jak działa i dlaczego się opłaca Instalacje fotowoltaiczne zaliczane są do jednego z najpopularniejszych, a zarazem sprawdzonych, efektywnych i bezpiecznych sposobów produkowania energii elektrycznej. Na ich rzecz przemawia przede wszystkim fakt, że generowana przez nie moc pochodzi prosto z natury i jest w pełni odnawialna. Co ważne, w procesie wytwarzania […]

    blog

    13.05.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/solaredge.jpg

    6

    minut czytania

    Falownik SolarEdge: instalacja, gwarancja, moc – co warto o nim wiedzieć.

    Falownik SolarEdge Falowniki produkowane przez firmę SolarEdge to produkty jedno, jak i trójfazowe, które są znane ze swojej dużej sprawności pracy, niezawodności modułów, jak i wpływania na wydajność całego systemu PV. Jakie cechy wyróżniają je na tle innych rozwiązań i co sprawia, że produkty takie, jak inwerter SolarEdge postrzegane są jako lider pośród wszystkich rozwiązań solarnych?   […]

    blog

    29.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/04/fotowoltaika-na-działce.jpg

    7

    minut czytania

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści

    Fotowoltaika na działkę. Moc instalacji, sposoby montażu, korzyści Fotowoltaika to rozwiązanie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W skrócie – jest to typ instalacji wykorzystywanej do produkcji ekologicznej energii elektrycznej – pochodzącej prosto z promieni słonecznych. Rosnącą popularność paneli fotowoltaicznych możemy dostrzec pośród właścicieli domów mieszkalnych (którzy wykorzystują ją do w celu zasilania urządzeń znajdujących się w […]

    blog

    13.04.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/20.jpg

    6

    minut czytania

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu

    Energia słoneczna. Efektywne wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji darmowego prądu Energia słoneczna – to dzięki niej w ciągu całego roku na powierzchni Ziemi możemy cieszyć się darmowym światłem oraz ciepłem. Docierające do nas promienie słoneczne odpowiadają za lepsze samopoczucie, a także dają wiele okazji do zażywania kąpieli słonecznych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z […]

    blog

    11.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/03/wyb.jpg

    3

    minuty czytania

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej?

    Jak wybrać wykonawcę instalacji fotowoltaicznej? Na co zwrócić uwagę wybierając ofertę na montaż fotowoltaiki? Wybranie wiarygodnego wykonawcy do zainstalowania systemu paneli słonecznych jest bardzo ważnym krokiem. Dobry wybór zagwarantuje, że system fotowoltaiczny zostanie prawidłowo zamontowany, co zapewni dłuższą żywotność oraz bezpieczeństwo mieszkańców.   Panele słoneczne to inwestycja długoterminowa, dlatego należy dokładnie zweryfikować dostawców, aby znaleźć […]

    blog

    03.03.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/6.jpg

    9

    minut czytania

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych.

    Ładowarka do samochodu elektrycznego. Sposób ładowania pojazdów elektrycznych. Podróżowanie za pomocą samochodów elektrycznych to kolejny trend, który obok odnawialnych źródeł energii (takich jak fotowoltaika czy pompy ciepła), zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Nie ma w tym nic dziwnego. W końcu perspektywa bycia ekologicznym, a dodatkowo możliwość korzystania z w pełni bezpiecznych sposobów dbania o […]

    blog

    18.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/02/pompaaa.png

    7

    minut czytania

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej

    Pompa ciepła powietrzna – sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej Powietrzna pompa ciepła to rozwiązanie produkujące ciepło. Poprzez umiejętne połączenie pomp, zaworów, a przede wszystkim – fizyki (w tym dzięki charakterystycznemu działaniu c.o.) “pobiera” temperaturę z zewnątrz, akumuluje ją, a następnie przekazuje do budynku (dom), gdzie jest dostępne w postaci ciepłego powietrza, jak i […]

    blog

    04.02.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/ins.png

    4

    minuty czytania

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu

    Instalacje fotowoltaiczne – działanie systemu krok po kroku. Jak przebiega proces produkcji energii elektrycznej? Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania cieszące się coraz większą popularnością – zarówno pośród osób prywatnych, jak i firm. Nic dziwnego, bowiem poza perspektywą uzyskania dużej niezależności, fotowoltaika jest inwestycją, która w dłuższym horyzoncie czasowym pozwala na generowanie oszczędności sięgających od kilkuset do nawet kilku […]

    blog

    21.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2021/01/gwarancja-na-montaż.jpg

    6

    minut czytania

    Fotowoltaika gwarancja

    Fotowoltaika gwarancja Instalacja fotowoltaiczna jest inwestycją na wiele lat. Jeśli chcesz przez długi okres czerpać z niej korzyści, oszczędzać i nie zamartwiać się ewentualnymi usterkami, warto zdecydować się na firmę, która stawia na bezpieczeństwo wykonania oraz zysk Klienta. Dzięki naszej Gwarancji na Wszystko, zapewnimy Ci długofalową, rentowną inwestycję! Decydując się na moduły fotowoltaiczne warto zainteresować gwarancją jaką […]

    blog

    08.01.2021 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/27-1.jpg

    3

    minuty czytania

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega

    Audyt fotowoltaiczny – jak przebiega i na czym polega Audyt fotowoltaiczny zaliczany jest do jednego z kluczowych przedsięwzięć, którym należy poprzedzić podjęcie decyzji o inwestycji w fotowoltaikę. Jest on ważny z dwóch powodów. Wykonana za jego pomocą analiza ekonomiczna pozwala na badanie zapotrzebowania i odpowiedzieć na pytanie “czy montaż instalacji fotowoltaicznej jest opłacalny?”.    Po […]

    blog

    17.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/12/24.jpg

    4

    minuty czytania

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej

    Jak wygląda serwis instalacji fotowoltaicznej Dobre instalacje fotowoltaiczne opierają się na 3 filarach. Większość firm i osób fizycznych decyduje się na inwestycję właśnie w taki rodzaj odnawialnych źródeł energii. Po pierwsze, system fotowoltaiczny jest doskonałym i stabilnym źródłem darmowej energii elektrycznej.   Drugie, jest całkowicie ekologiczny, przez co przyczynia się do aktywnej walki o ochronę […]

    blog

    04.12.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/11/25-1.jpg

    4

    minuty czytania

    Program Czyste Powietrze: jak zyskać dofinansowanie w ekologiczne źródło ciepła?

    Program Czyste Powietrze to stosunkowo nowe przedsięwzięcie rządu mające na celu aktywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza (w tym ze SMOGIEM), którym wszyscy oddychamy. Dofinansowanie przewiduje wymiany kotłów na paliwo stałe, a także szereg innych aktywności zmierzających do tego, aby powietrze było czyste.   Dowiedz się, ile wynosi kwota dofinansowania, na co jest przyznawana i w […]

    blog

    26.11.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/17.jpg

    5

    minut czytania

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy?

    Czym jest i jak działa optymalizator mocy? Instalacje fotowoltaiczne funkcjonują najlepiej wtedy, gdy stanowiące ich część – panele fotowoltaiczne posiadają równy i niczym nieprzerwany dostęp do słońca. Nie jest żadną tajemnicą, iż zjawisko zacienienia wpływa nie tylko na płynność działania instalacji fotowoltaicznej, czy ilość produkowanej przez nią mocy. Niestety, może rzutować również na żywotność i […]

    blog

    29.10.2020 r.

    ekologia

    panele fotowoltaiczne

    https://promika-solar.pl/wp-content/uploads/2020/10/ULGA.jpg

    5

    minut czytania

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?

    Ulga termomodernizacyjna – jak odliczyć koszty poniesione na fotowoltaikę?  Zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie rachunków za prąd. Czyste powietrze, aktywne włączenie się w ochronę środowiska naturalnego i wsparcie walki ze zmianami klimatycznymi. W ten sposób wymieniliśmy pozytywne strony korzystania z fotowoltaiki.     Niekwestionowanymi zaletami fotowoltaiki jest produkcja darmowego prądu, ekologia i poczucie niezależności. Inwestycja w panele […]

    blog