Blog

Fotowoltaika – czy warto?

Fotowoltaika jest świetną alternatywą dla paliw kopalnych, czyli nieodnawialnych źródeł energii, takich jak: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny. Obecnie źródła te podstawowym źródłem energii dla energetyki, przemysłu, transportu i gospodarstw domowych, w związki z czym są bardzo mocno eksploatowane. Paliwa konwencjonalne powodują również emisję szkodliwych substancji i gazów, które bezpośrednio wpływają na pogorszenie się klimatu na Ziemi.  Zagrożenie całkowitego wyczerpania paliw kopalnych jest coraz bliższe, a świadczą o tym alarmujące doniesienia naukowców (np. Peak Oil). Dlatego coraz więcej państw stara się promować Odnawialne Źródła Energii, w tym fotowoltaikę.

Energetyka słoneczna jest źródłem w 100% procentach odnawialnym, praktycznie niewyczerpanym i stanowi najczystszą formę produkcji odnawialnej energii. Podczas wytwarzania prądu w modułach fotowoltaicznych nie dochodzi do emisji szkodliwych związków, nie powstaje żaden hałas, a korzystanie z energii słonecznej nie uszczupla zasobów promieniowania słonecznego. Instalacje fotowoltaiczne pracują praktycznie bezobsługowo i zapewniają użytkownikowi niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

Fotowoltaika jest najczęściej wybieranym odnawialnym źródłem energii na świecie, jednak w Polsce stanowi tylko 2,7% spośród wszystkich OZE. Instytut Energetyki Odnawialnej przewiduje, że w kolejnych latach instalacje fotowoltaiczne staną się najtańszym źródłem prądu.

Fotowoltaika z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem, ponieważ ceny paliw i energii stale wzrastają i według ekspertów będą wzrastać. Im bardziej obniża się cena zakupu takich systemów, tym bardziej wzrasta opłacalność ich stosowania. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej IRENA w latach 2008-2014 średnie światowe ceny samych paneli PV uległy obniżeniu o ponad 80%. W Niemczech, na największym europejskim rynku fotowoltaiki, koszty inwestycji dla takich systemów w latach 2009-2013 obniżyły się średnio o 53%.

Dlaczego montować panele fotowoltaiczne?

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych wzrasta z każdym dniem, mając na uwadze wzrost cen paliw i energii oraz jednoczesne obniżanie kosztów inwestycji dla systemów PV. Elementem sprzyjającym są również mechanizmy wsparcia finansowego, które dają możliwość przekazywania nadwyżek zgromadzonej energii do sieci elektroenergetycznej. Energia jest odbierana z sieci na zasadach tzw. net-meteringu, co znaczy, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh energii elektrycznej, pobiera się 0,8 kWh (w przypadku elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 kW).

Czy warto zastosować fotowoltaikę już teraz czy może czekać na jeszcze bardziej korzystniejsze warunki zakupu? Jak pokazują dane z rynku, obecne ceny systemów PV są od pewnego czasu stabilne. Warto zawczasu wykorzystać obecne korzystne warunki net-meteringu w Polsce, aby zapewnić sobie obniżenie rachunków na kolejne 15 lat, co jest zagwarantowane w nowelizacji ustawy o OZE przyjętej w czerwcu 2016 roku.